fbpx
25 januari, 2017 / Nyheter

Tre frågor till Olof Skoog

FN-förbundet har ställt tre frågor till FN-ambassadör Olof Skoog efter Sveriges första månad som medlem i FN:s säkerhetsråd.

Vilka är Sveriges viktigaste uppgifter som säkerhetsrådsmedlem?

Vi vill sätta särskilt fokus på rådets arbete med konfliktförebyggande. Ett särskilt möte om detta arrangerades i rådet den 10 januari med FN:s nye generalsekreterare António Guterres som gäst. Ett annat prioriterat ämne är kvinnor, fred och säkerhet. Vi hoppas också kunna bidra till resultatorienterade arbetsmetoder och en bättre stämning runt arbetsbordet. Atmosfären i rådet har varit mycket infekterad inte minst på grund av motsättningarna i fråga om Syrien.

Kan Sverige påverka rådet i de svåraste konflikterna som Syrien?

Det är vår målsättning. På dagordningen under januari, som var Sveriges ordförandeskapsmånad i rådet, stod bland annat Syrien, Jemen och Sydsudan. I alla dessa frågor lyckades vi föra samman rådet att tala med en röst. I dessa, liksom i andra aktuella konflikter, fortsätter vi att påminna om vikten av kvinnors deltagande i fredsarbete och politiska processer. Vi gav kvinnor en röst hela vägen in i säkerhetsrådet, exempelvis i samband med val i Somalia då en företrädare för en somalisk kvinnorättsorganisation informerade rådet. Steg för ökad jämställdhet och egenmakt, som är förutsättningar för hållbar fred, diskuterades. Det var på svenskt initiativ som bland annat besluten om fredsavtalet i DR Kongo och sanktionsregimen i Centralafrikanska republiken inkluderade ett jämställdhetsperspektiv.

Kan du ge några exempel på hur rådet arbetar sedan Sverige kom med?

Dagordningen i rådet styrs av både inplanerade möten och snabbt uppkommande situationer. Vi åstadkom under en allmän debatt med rekordhögt deltagande ett handslag för konfliktförebyggande mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådet. Världen har inte råd med fler Syrien. Vi bidrog till att ge den nye generalsekreteraren António Guterres en god start. Genom en intensivare dialog mellan honom och rådet fick han till exempel politiskt mandat för sina ansträngningar att lösa krisen i Sydsudan. Vi bidrog aktivt till en fredlig maktövergång i Gambia och till att folkviljan respekterades. Det var konfliktförebyggande diplomati i praktiken, och en seger för demokratin.

Foto: Pontus Höök/Regeringskansliet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer