fbpx
25 januari, 2017 / Nyheter

Tre frågor till Olof Skoog

FN-förbundet har ställt tre frågor till FN-ambassadör Olof Skoog efter Sveriges första månad som medlem i FN:s säkerhetsråd.

Vilka är Sveriges viktigaste uppgifter som säkerhetsrådsmedlem?

Vi vill sätta särskilt fokus på rådets arbete med konfliktförebyggande. Ett särskilt möte om detta arrangerades i rådet den 10 januari med FN:s nye generalsekreterare António Guterres som gäst. Ett annat prioriterat ämne är kvinnor, fred och säkerhet. Vi hoppas också kunna bidra till resultatorienterade arbetsmetoder och en bättre stämning runt arbetsbordet. Atmosfären i rådet har varit mycket infekterad inte minst på grund av motsättningarna i fråga om Syrien.

Kan Sverige påverka rådet i de svåraste konflikterna som Syrien?

Det är vår målsättning. På dagordningen under januari, som var Sveriges ordförandeskapsmånad i rådet, stod bland annat Syrien, Jemen och Sydsudan. I alla dessa frågor lyckades vi föra samman rådet att tala med en röst. I dessa, liksom i andra aktuella konflikter, fortsätter vi att påminna om vikten av kvinnors deltagande i fredsarbete och politiska processer. Vi gav kvinnor en röst hela vägen in i säkerhetsrådet, exempelvis i samband med val i Somalia då en företrädare för en somalisk kvinnorättsorganisation informerade rådet. Steg för ökad jämställdhet och egenmakt, som är förutsättningar för hållbar fred, diskuterades. Det var på svenskt initiativ som bland annat besluten om fredsavtalet i DR Kongo och sanktionsregimen i Centralafrikanska republiken inkluderade ett jämställdhetsperspektiv.

Kan du ge några exempel på hur rådet arbetar sedan Sverige kom med?

Dagordningen i rådet styrs av både inplanerade möten och snabbt uppkommande situationer. Vi åstadkom under en allmän debatt med rekordhögt deltagande ett handslag för konfliktförebyggande mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådet. Världen har inte råd med fler Syrien. Vi bidrog till att ge den nye generalsekreteraren António Guterres en god start. Genom en intensivare dialog mellan honom och rådet fick han till exempel politiskt mandat för sina ansträngningar att lösa krisen i Sydsudan. Vi bidrog aktivt till en fredlig maktövergång i Gambia och till att folkviljan respekterades. Det var konfliktförebyggande diplomati i praktiken, och en seger för demokratin.

Foto: Pontus Höök/Regeringskansliet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer