fbpx

FN-förbundet har ställt tre frågor till FN-ambassadör Olof Skoog efter Sveriges första månad som medlem i FN:s säkerhetsråd.

Vilka är Sveriges viktigaste uppgifter som säkerhetsrådsmedlem?

Vi vill sätta särskilt fokus på rådets arbete med konfliktförebyggande. Ett särskilt möte om detta arrangerades i rådet den 10 januari med FN:s nye generalsekreterare António Guterres som gäst. Ett annat prioriterat ämne är kvinnor, fred och säkerhet. Vi hoppas också kunna bidra till resultatorienterade arbetsmetoder och en bättre stämning runt arbetsbordet. Atmosfären i rådet har varit mycket infekterad inte minst på grund av motsättningarna i fråga om Syrien.

Kan Sverige påverka rådet i de svåraste konflikterna som Syrien?

Det är vår målsättning. På dagordningen under januari, som var Sveriges ordförandeskapsmånad i rådet, stod bland annat Syrien, Jemen och Sydsudan. I alla dessa frågor lyckades vi föra samman rådet att tala med en röst. I dessa, liksom i andra aktuella konflikter, fortsätter vi att påminna om vikten av kvinnors deltagande i fredsarbete och politiska processer. Vi gav kvinnor en röst hela vägen in i säkerhetsrådet, exempelvis i samband med val i Somalia då en företrädare för en somalisk kvinnorättsorganisation informerade rådet. Steg för ökad jämställdhet och egenmakt, som är förutsättningar för hållbar fred, diskuterades. Det var på svenskt initiativ som bland annat besluten om fredsavtalet i DR Kongo och sanktionsregimen i Centralafrikanska republiken inkluderade ett jämställdhetsperspektiv.

Kan du ge några exempel på hur rådet arbetar sedan Sverige kom med?

Dagordningen i rådet styrs av både inplanerade möten och snabbt uppkommande situationer. Vi åstadkom under en allmän debatt med rekordhögt deltagande ett handslag för konfliktförebyggande mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådet. Världen har inte råd med fler Syrien. Vi bidrog till att ge den nye generalsekreteraren António Guterres en god start. Genom en intensivare dialog mellan honom och rådet fick han till exempel politiskt mandat för sina ansträngningar att lösa krisen i Sydsudan. Vi bidrog aktivt till en fredlig maktövergång i Gambia och till att folkviljan respekterades. Det var konfliktförebyggande diplomati i praktiken, och en seger för demokratin.

Foto: Pontus Höök/Regeringskansliet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer