Folk runt om i världen har svarat på FN:s enkät. Foto: UN Photo
29 september, 2020 / Nyheter

Tre av fyra: FN är nödvändigt för att lösa världens utmaningar

Över en miljon människor över hela världen har svarat på FN:s enkät om framtiden. Grundläggande behov som sjukvård, utbildning och vatten hamnar överst på önskelistan. Tre av fyra ser FN-organisationen som grundläggande för att lösa globala utmaningar.

FN inledde i januari sitt 75-årsjubileum med att uppmana världens folk att svara på en enkät om vilken värld vi vill se framöver och vilken roll FN ska ha. Framför allt uppmuntrades unga att ge sin syn på vilka frågor som FN ska arbeta med.

I samband med öppnandet av generalförsamlingens 75:e session presenterades resultatet av de enkätsvar som kommit in. Över en miljon människor världen över har svarat på enkäten.

Enligt rapporten råder stor enighet om behovet av förbättrat grundskydd i form av sjukvård, vatten och sanitet, tätt följt av en önskan om stärkt global solidaritet och ett starkare fokus på att minska ojämlikhet. I enkätsvaren från den mer utvecklade delen av världen uttrycks också stark oro för klimatförändringarna och miljöförstörelsens påverkan på mänsklighetens framtid på längre sikt.

Unga i utvecklingsländer är något mer framtidsoptimistiska än äldre i mer utvecklade länder.

Glädjande för det globala samarbetet är att 87 procent av de som svarat på enkäten ser global samverkan som nödvändig för att klara av dagens utmaningar och tre av fyra, 74 procent, ser FN som fundamentalt för att hantera utmaningarna. Samtidigt vill de som svarat på enkäten se ett mer inkluderande, transparent och effektivt FN. Sex av tio anser att FN historiskt har bidragit till en bättre värld och att organisationens största bidrag handlar om att upprätthålla mänskliga rättigheter och bevara fred.

Läs mer och hämta rapporten ”The future we want, the United Nations we need”.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rolf Ekéus är Årets FN-vän

21 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Diplomaten, ambassadören och nedrustningsvännen Rolf Ekéus tilldelas Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän. Ekéus får priset i förbundets program inför FN-dagen som webbsänds den 21 oktober kl 13.00-14.00.

Läs mer

Fler länder måste söka plats i FN-rådet för mänskliga rättigheter

16 oktober, 2020 / Nyheter

Om fler länder kandiderar till FN-rådet för mänskliga länder ökar chansen att fler länder som respekterar mänskliga rättigheter väljs in, säger Svenska FN-förbundet efter att Kina, Ryssland och Kuba röstats in som medlemmar.

Läs mer

FN-arbete som räddar flickor

11 oktober, 2020 / Blogg

Humanitära FN-insatser kan vara skillnaden mellan liv och död för utsatta flickor, skriver Annelie Börjesson på FN-bloggen på internationella flickdagen.

Läs mer

Nobels fredspris: Viktig påminnelse om hunger och konflikt

09 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Att FN:s livsmedelsprogram WFP får Nobels fredspris är en viktig påminnelse om hunger som konfliktorsak – och om vikten av FN:s humanitära arbete i coronapandemin.

Läs mer

Sverige och FN: Litet land med stort inflytande

09 oktober, 2020 / Världshorisont

Sverige är sedan länge en framträdande aktör inom FN. Men hur kommer det sig att just Sverige har ett så varmt förhållande till den världsomspännande 75-åringen? Världshorisont fick en intervju med Carl Skau, chef för FN-enheten på Utrikesdepartementet.

Läs mer

Mycket nytta för lite pengar

07 oktober, 2020 / Världshorisont

FN-systemet bedriver ett omfattande arbete världen över, trots knappa resurser. Organisationens ordinarie budget 2020 uppgår endast till drygt hälften av Stockholms stads.

Läs mer

Civila måste skyddas i Nagorno-Karabach

06 oktober, 2020 / Nyheter

Svenska FN-förbundet uppmanar till eldupphör och dialog och betonar att civila måste skyddas i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Läs mer

Unga om de globala målen: Vår framtid står på spel

05 oktober, 2020 / Debattartiklar

Handlingsprogrammet Agenda 2030 med de 17 globala målen antogs för fem år sedan. Om våra politiker misslyckas att säkra en hållbar värld försämras våra möjligheter i livet, skriver FN-förbundets unga ambassadörer för de globala målen i en debattartikel.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1990-talet

02 oktober, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Under 1990-talet höll FN flera världskonferenser, understödde fredssträvanden och inledde reformer i ljuset av fruktansvärda förbrytelser i Rwanda och på Balkan.

Läs mer