fbpx
Folk runt om i världen har svarat på FN:s enkät. Foto: UN Photo
29 september, 2020 / Nyheter

Tre av fyra: FN är nödvändigt för att lösa världens utmaningar

Över en miljon människor över hela världen har svarat på FN:s enkät om framtiden. Grundläggande behov som sjukvård, utbildning och vatten hamnar överst på önskelistan. Tre av fyra ser FN-organisationen som grundläggande för att lösa globala utmaningar.

FN inledde i januari sitt 75-årsjubileum med att uppmana världens folk att svara på en enkät om vilken värld vi vill se framöver och vilken roll FN ska ha. Framför allt uppmuntrades unga att ge sin syn på vilka frågor som FN ska arbeta med.

I samband med öppnandet av generalförsamlingens 75:e session presenterades resultatet av de enkätsvar som kommit in. Över en miljon människor världen över har svarat på enkäten.

Enligt rapporten råder stor enighet om behovet av förbättrat grundskydd i form av sjukvård, vatten och sanitet, tätt följt av en önskan om stärkt global solidaritet och ett starkare fokus på att minska ojämlikhet. I enkätsvaren från den mer utvecklade delen av världen uttrycks också stark oro för klimatförändringarna och miljöförstörelsens påverkan på mänsklighetens framtid på längre sikt.

Unga i utvecklingsländer är något mer framtidsoptimistiska än äldre i mer utvecklade länder.

Glädjande för det globala samarbetet är att 87 procent av de som svarat på enkäten ser global samverkan som nödvändig för att klara av dagens utmaningar och tre av fyra, 74 procent, ser FN som fundamentalt för att hantera utmaningarna. Samtidigt vill de som svarat på enkäten se ett mer inkluderande, transparent och effektivt FN. Sex av tio anser att FN historiskt har bidragit till en bättre värld och att organisationens största bidrag handlar om att upprätthålla mänskliga rättigheter och bevara fred.

Läs mer och hämta rapporten ”The future we want, the United Nations we need”.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer