fbpx
Svensk soldat i FN-insatsen Minusma, Mali. Foto: UN Photo.

På FN-dagen för fredsbevarande personal tackar vi alla svenska kvinnor och män som har gjort värdefulla insatser i FN:s fredsfrämjande arbete genom åren.

Den 29 maj uppmärksammas FN:s internationella dag för fredsbevarande personal som i Sverige också går under benämningen veterandagen. Svenska FN-förbundet riktar ett stort tack till alla svenska kvinnor och män som har gjort värdefulla insatser i FN:s fredsfrämjande arbete genom åren.

Vi tackar också Veteranförbundet samt Soldathemsförbundet som är medlemmar hos oss och arrangerar verksamhet som rör veteraner. Vi vill också särskilt tacka veteraner som är medlemmar även i Svenska FN-förbundet och som ofta har delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter av FN-mandaterade insatser i fredens tjänst.

FN:s officiella sida för veterandagen betonas vikten av att fler kvinnor deltar i fredsinsatserna. Firandet i FN-högkvarteret, med bland annat virtuell medaljutdelning av FN-chefen António Guterres, kan följas på UN Web TV från kl 22.00 svensk tid. Här hemma berättar Lottakåren om organisationens engagemang för att få ut fler kvinnor i insatser.

Var och en av kan skänka veteranerna och den nytta de gjort en tanke genom att fortbilda sig på olika sätt. Här är ytterligare några tips:

Ytterligare en höjdpunkt är Försvarsmaktens uppmärksammande av veterandagen som direktsänds på Youtube med start kl 14.30.

Åter ett varmt tack till alla svenska veteraner för era insatser!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer