Sverige får fortsatt kritik i rapporten för sitt arbete med bland annat mål 14 och mål 15.
30 juni, 2021 / Nyheter

Sverige halkar ner till andra plats i Agenda 2030-arbetet

Sverige har förlorat ledartröjan till Finland i Agenda 2030-arbetet, visar en årlig rapport om de globala målen. Samtidigt varnar rapporten för att alla världens länder för första gången backar i arbetet med att nå målen, framför allt till följd av den globala pandemin.  

Rapporten Sustainable Development Report släpps varje år och tittar på hur alla världens länder ligger till i arbetet för att nå Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Nätmagasinet Omvärlden rapporterade nyligen att Finland, Sverige och Danmark toppar listan, men att Sverige nu halkat ner från förstaplatsen.  

Trots sin höga placering får Sverige fortsatt kritik för arbetet med att uppnå mål 14 om hav och marina resurser. Sverige står också inför stora utmaningar i miljö- och klimatrelaterade frågor och måste förbättra arbetet med att nå mål 15 om biologisk mångfald, mål 13 för att bekämpa klimatförändringarna samt mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.  

Samtidigt har alla världens länder backat i arbetet med att nå de globala målen till år 2030. Covid-19 har bidragit till både ökad fattigdom och arbetslöshet, konstaterar rapporten.  

– För första gången sedan de globala målen antogs 2015 har världen tappat mark i arbetet med genomförandet av målen. Pandemin har inte bara försatt oss i en global hälsokris, utan även en hållbarhetskris, säger Jeffrey Sachs, huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande

I juli hålls det årliga FN-högnivåmötet om hållbar utveckling med fokus på Agenda 2030. Sveriges regering kommer den 15 juli att presentera en rapport om hur arbetet i Sverige fortgår. Det är andra gången den svenska regeringen rapporterar till högnivåmötet i New York. Första gången Sverige rapporterade var 2017.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Dubbelt upp för demokratin!

15 september, 2021 / Blogg

I dagarna fyller kvinnors rösträtt i Sverige 100 år. Den 15 september är också internationella dagen för demokrati, skriver Annelie Börjesson och manar på FN-bloggen till försvar för demokratin.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

09 september, 2021 / Nyheter

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

25 augusti, 2021 / Nyheter

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation.

Läs mer