Sverige får fortsatt kritik i rapporten för sitt arbete med bland annat mål 14 och mål 15.

Sverige har förlorat ledartröjan till Finland i Agenda 2030-arbetet, visar en årlig rapport om de globala målen. Samtidigt varnar rapporten för att alla världens länder för första gången backar i arbetet med att nå målen, framför allt till följd av den globala pandemin.  

Rapporten Sustainable Development Report släpps varje år och tittar på hur alla världens länder ligger till i arbetet för att nå Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Nätmagasinet Omvärlden rapporterade nyligen att Finland, Sverige och Danmark toppar listan, men att Sverige nu halkat ner från förstaplatsen.  

Trots sin höga placering får Sverige fortsatt kritik för arbetet med att uppnå mål 14 om hav och marina resurser. Sverige står också inför stora utmaningar i miljö- och klimatrelaterade frågor och måste förbättra arbetet med att nå mål 15 om biologisk mångfald, mål 13 för att bekämpa klimatförändringarna samt mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.  

Samtidigt har alla världens länder backat i arbetet med att nå de globala målen till år 2030. Covid-19 har bidragit till både ökad fattigdom och arbetslöshet, konstaterar rapporten.  

– För första gången sedan de globala målen antogs 2015 har världen tappat mark i arbetet med genomförandet av målen. Pandemin har inte bara försatt oss i en global hälsokris, utan även en hållbarhetskris, säger Jeffrey Sachs, huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande

I juli hålls det årliga FN-högnivåmötet om hållbar utveckling med fokus på Agenda 2030. Sveriges regering kommer den 15 juli att presentera en rapport om hur arbetet i Sverige fortgår. Det är andra gången den svenska regeringen rapporterar till högnivåmötet i New York. Första gången Sverige rapporterade var 2017.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer