fbpx
Toily Kurbanov, chef för UN-Volunteers. Foto: UN-Volunteers.
22 november, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.  

Vad är UN-Volunteers (UNV)? 

FN:s volontärprogram (UNV) beskrivs som en systemövergripande tjänst. Med det menas att UNV arbetar över hela FN:s system där alla avdelningar och organ är inkluderade. FN är som bekant uppbyggt av tre pelare; fred, mänskliga rättigheter och säkerhet och UNV är en av de få FN-organisationer som arbetar inom alla tre pelare. Den tjänst vi tillhandahåller hela FN-systemet hjälper dem att både berika sina program och samtidigt, genom att mobilisera och stärka volontärerna, förbättrar programmens inverkan ute på fälten.  

På vilket sätt kan volontärarbete användas för att arbeta för Agenda 2030 och de globala målen?  

I dagsläget finns det närmare 12 000 FN-volontärer ute på fälten och då räknar vi inte med FN-volontärer online. Dessa volontärer bidrar på olika sätt till Agenda 2030 och de globala målen. Allt från mål fyra och fem, om att främja jämställdhet och god utbildning, till mål ett och två, om att utrota hunger och fattigdom. Alla målen inom Agenda 2030 är dessutom integrerade och påverkar varandra samtidigt. Genom att exempelvis arbeta med stärkandet av samhällens motståndskraft, mål 11, främjas också mål 16 gällande fredliga och inkluderande samhällen.  

I takt med att världen och samhället utvecklas, utvecklas även behoven. De senaste åren har präglats av en global pandemi som krävt globalt engagemang. Vid pandemins början hade UNV mobiliserat närmare 2000 FN-volontärer i utvecklingsländerna för att gemensamt bekämpa konsekvenserna av pandemin, stärka ländernas förebyggande arbete och därmed främja de globala målen om god hälsa och välbefinnande. 

Slutligen, vad är syftet med ditt besök till Sverige? 

Vi har sedan en lång tid tillbaka ett nära samarbete med Sveriges biståndsmyndighet Sida, där vi arbetar med innovation och utveckling. Just detta besök grundar sig i vårt senaste samarbete gällande inkludering av personer med funktionsvariationer i volontärarbete. Genom detta samarbete fortsätter vi utöka vårt arbete med att rekrytera och distribuera en mångsidig bas av volontärer. 

Under vårt besök har vi även fokuserat på ett ytterligare samarbetsområde gällande digital utveckling. Vi ser att det i Sverige finns en hel del talang inom digitalisering och hantering av data. Tack vare Sida har vi fått möjlighet att ta del av denna talang och har nu volontärer från Sverige som arbetar med digitalisering i utvecklingsländer.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer