fbpx
Toily Kurbanov, chef för UN-Volunteers. Foto: UN-Volunteers.
22 november, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.  

Vad är UN-Volunteers (UNV)? 

FN:s volontärprogram (UNV) beskrivs som en systemövergripande tjänst. Med det menas att UNV arbetar över hela FN:s system där alla avdelningar och organ är inkluderade. FN är som bekant uppbyggt av tre pelare; fred, mänskliga rättigheter och säkerhet och UNV är en av de få FN-organisationer som arbetar inom alla tre pelare. Den tjänst vi tillhandahåller hela FN-systemet hjälper dem att både berika sina program och samtidigt, genom att mobilisera och stärka volontärerna, förbättrar programmens inverkan ute på fälten.  

På vilket sätt kan volontärarbete användas för att arbeta för Agenda 2030 och de globala målen?  

I dagsläget finns det närmare 12 000 FN-volontärer ute på fälten och då räknar vi inte med FN-volontärer online. Dessa volontärer bidrar på olika sätt till Agenda 2030 och de globala målen. Allt från mål fyra och fem, om att främja jämställdhet och god utbildning, till mål ett och två, om att utrota hunger och fattigdom. Alla målen inom Agenda 2030 är dessutom integrerade och påverkar varandra samtidigt. Genom att exempelvis arbeta med stärkandet av samhällens motståndskraft, mål 11, främjas också mål 16 gällande fredliga och inkluderande samhällen.  

I takt med att världen och samhället utvecklas, utvecklas även behoven. De senaste åren har präglats av en global pandemi som krävt globalt engagemang. Vid pandemins början hade UNV mobiliserat närmare 2000 FN-volontärer i utvecklingsländerna för att gemensamt bekämpa konsekvenserna av pandemin, stärka ländernas förebyggande arbete och därmed främja de globala målen om god hälsa och välbefinnande. 

Slutligen, vad är syftet med ditt besök till Sverige? 

Vi har sedan en lång tid tillbaka ett nära samarbete med Sveriges biståndsmyndighet Sida, där vi arbetar med innovation och utveckling. Just detta besök grundar sig i vårt senaste samarbete gällande inkludering av personer med funktionsvariationer i volontärarbete. Genom detta samarbete fortsätter vi utöka vårt arbete med att rekrytera och distribuera en mångsidig bas av volontärer. 

Under vårt besök har vi även fokuserat på ett ytterligare samarbetsområde gällande digital utveckling. Vi ser att det i Sverige finns en hel del talang inom digitalisering och hantering av data. Tack vare Sida har vi fått möjlighet att ta del av denna talang och har nu volontärer från Sverige som arbetar med digitalisering i utvecklingsländer.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer