Toily Kurbanov, chef för UN-Volunteers. Foto: UN-Volunteers.

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.  

Vad är UN-Volunteers (UNV)? 

FN:s volontärprogram (UNV) beskrivs som en systemövergripande tjänst. Med det menas att UNV arbetar över hela FN:s system där alla avdelningar och organ är inkluderade. FN är som bekant uppbyggt av tre pelare; fred, mänskliga rättigheter och säkerhet och UNV är en av de få FN-organisationer som arbetar inom alla tre pelare. Den tjänst vi tillhandahåller hela FN-systemet hjälper dem att både berika sina program och samtidigt, genom att mobilisera och stärka volontärerna, förbättrar programmens inverkan ute på fälten.  

På vilket sätt kan volontärarbete användas för att arbeta för Agenda 2030 och de globala målen?  

I dagsläget finns det närmare 12 000 FN-volontärer ute på fälten och då räknar vi inte med FN-volontärer online. Dessa volontärer bidrar på olika sätt till Agenda 2030 och de globala målen. Allt från mål fyra och fem, om att främja jämställdhet och god utbildning, till mål ett och två, om att utrota hunger och fattigdom. Alla målen inom Agenda 2030 är dessutom integrerade och påverkar varandra samtidigt. Genom att exempelvis arbeta med stärkandet av samhällens motståndskraft, mål 11, främjas också mål 16 gällande fredliga och inkluderande samhällen.  

I takt med att världen och samhället utvecklas, utvecklas även behoven. De senaste åren har präglats av en global pandemi som krävt globalt engagemang. Vid pandemins början hade UNV mobiliserat närmare 2000 FN-volontärer i utvecklingsländerna för att gemensamt bekämpa konsekvenserna av pandemin, stärka ländernas förebyggande arbete och därmed främja de globala målen om god hälsa och välbefinnande. 

Slutligen, vad är syftet med ditt besök till Sverige? 

Vi har sedan en lång tid tillbaka ett nära samarbete med Sveriges biståndsmyndighet Sida, där vi arbetar med innovation och utveckling. Just detta besök grundar sig i vårt senaste samarbete gällande inkludering av personer med funktionsvariationer i volontärarbete. Genom detta samarbete fortsätter vi utöka vårt arbete med att rekrytera och distribuera en mångsidig bas av volontärer. 

Under vårt besök har vi även fokuserat på ett ytterligare samarbetsområde gällande digital utveckling. Vi ser att det i Sverige finns en hel del talang inom digitalisering och hantering av data. Tack vare Sida har vi fått möjlighet att ta del av denna talang och har nu volontärer från Sverige som arbetar med digitalisering i utvecklingsländer.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer