FN:s befolkningsfond arbetar hårt för att stoppa kvinnlig könsstympning. Foto: UNFPA

Den som bryr sig om flickors rättigheter måste tala klarspråk om kvinnlig könsstympning. Varje år riskerar fyra miljoner flickor att utsättas för övergreppet – och coronapandemin innebär ytterligare utmaningar.

Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp som fråntar flickor rätten att själva bestämma över sina liv och kroppar. Den skadliga traditionen kränker inte bara flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, utan hämmar också samhällsutvecklingen och försvårar fattigdomsbekämpning.

FN beräknar att över 200 miljoner flickor och kvinnor över hela världen har utsatts för kvinnlig könsstympning. Fyra miljoner riskerar att utsättas varje år. Coronapandemin gör att ytterligare två miljoner flickor riskerar att drabbas. En oroande trend är att en fjärdedel av könsstympningarna, omkring 52 miljoner, har utförts av vårdpersonal.

FN är beroende av ekonomiskt stöd för att kunna bekämpa skadliga traditioner som drabbar flickor och kvinnor. Svenska FN-förbundet stödjer FN:s befolkningsfonds (UNFPA) arbete för att stoppa kvinnlig könsstympning. Det sker genom projektet Flicka som bedrivs i regionen Afar i norra Etiopien, där 92 procent av flickorna och kvinnorna mellan 15 och 49 år har utsatts för könsstympning.

Den 6 februari är FN-dagen mot kvinnlig könsstympning. Den instiftades av FN:s generalförsamling bland annat för att få ett slut på den skadliga traditionen. FN:s generalsekreterare António Guterres efterlyser i ett budskap ökat stöd till kampen mot kvinnlig könsstympning.

Vill du göra en insats mot kvinnlig könsstympning? Ge ett bidrag till vårt projekt Flicka!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer