fbpx
FN:s befolkningsfond arbetar hårt för att stoppa kvinnlig könsstympning. Foto: UNFPA
6 februari, 2022 / Nyheter

Stoppa kvinnlig könsstympning!

Den som bryr sig om flickors rättigheter måste tala klarspråk om kvinnlig könsstympning. Varje år riskerar fyra miljoner flickor att utsättas för övergreppet – och coronapandemin innebär ytterligare utmaningar.

Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp som fråntar flickor rätten att själva bestämma över sina liv och kroppar. Den skadliga traditionen kränker inte bara flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, utan hämmar också samhällsutvecklingen och försvårar fattigdomsbekämpning.

FN beräknar att över 200 miljoner flickor och kvinnor över hela världen har utsatts för kvinnlig könsstympning. Fyra miljoner riskerar att utsättas varje år. Coronapandemin gör att ytterligare två miljoner flickor riskerar att drabbas. En oroande trend är att en fjärdedel av könsstympningarna, omkring 52 miljoner, har utförts av vårdpersonal.

FN är beroende av ekonomiskt stöd för att kunna bekämpa skadliga traditioner som drabbar flickor och kvinnor. Svenska FN-förbundet stödjer FN:s befolkningsfonds (UNFPA) arbete för att stoppa kvinnlig könsstympning. Det sker genom projektet Flicka som bedrivs i regionen Afar i norra Etiopien, där 92 procent av flickorna och kvinnorna mellan 15 och 49 år har utsatts för könsstympning.

Den 6 februari är FN-dagen mot kvinnlig könsstympning. Den instiftades av FN:s generalförsamling bland annat för att få ett slut på den skadliga traditionen. FN:s generalsekreterare António Guterres efterlyser i ett budskap ökat stöd till kampen mot kvinnlig könsstympning.

Vill du göra en insats mot kvinnlig könsstympning? Ge ett bidrag till vårt projekt Flicka!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer