Donald Trump och Antonio Guterres. Foto: UN Photo

Övriga medlemmar måste trots allt verka för att USA ska samarbeta med FN, skriver Annelie Börjesson efter veckans möten i FN:s generalförsamling.

FN:s högkvarter i New York sjuder av aktivitet just nu. Generalförsamlingen har startat årets arbete och i samband med det hålls den så kallade allmänna debatten. Dessutom hålls flera högnivåmöten med deltagande av världens stats- och regeringschefer.

USA:s president Donald Trump var en av de första talarna i generalförsamlingen. Det blev som man av erfarenhet kan vänta en lätt farsartad tillställning. Den amerikanske presidenten inledde med att säga att hans administration har åstadkommit mer än ”nästan någon tidigare adminstration”. Uttalandet ledde till att världsledarna i generalförsamlingen brast ut i skratt. Trump uttryckte förvåning över reaktionen från den samlade diplomatkåren men höll god min.

Hela hans tal präglades mer av amerikansk inrikespolitik än av en utsträckt hand till FN-medlemmarna. Några länder fick utstå skarp kritik, framför allt Iran. Också Kina kritiserades föga förvånande för sin handelspolitik. Mer allvarligt var Trumps kategoriska avståndstagande från globalt samarbete. På flera områden var budskapet tydligt: USA drar sig tillbaka och länder ska inte ha synpunkter på varandras förehavanden. Vidare proklamerade han att USA ska exportera ”rena” fossila bränslen. Trump sa inte heller ett ord om flickors och kvinnors rättigheter vilket går i linje med hans politik.

USA har på område efter område fjärmat sig från FN och det internationella samarbetet. Det gäller Iran-avtalet, Paris-avtalet om klimatet och de indragna stöden till FN:s befolkningsfond UNFPA samt FN:s organisation för stöd till palestinska flyktingar UNWRA. USA är dessutom fortfarande det enda FN-landet som inte har godkänt barnkonventionen. Inte minst är den inhumana behandlingen av migrantbarn ett fruktansvärt exempel på hur detta kan yttra sig. Att separera små barn från sina föräldrar har kritiserats hårt, inte bara från världens alla hörn, utan även av Trumps egen fru och landets första dam.

Trots de djupa motsättningarna måste USA förmås att återvända till världsorganisationen. USA var en av FN:s grundare och tog med sig de fyra friheterna; yttrandefrihet, religionsfrihet, frihet från nöd och frihet från rädsla. Alla dessa återkommer i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som ligger till grund för en rad överenskommelser om allas fri- och rättigheter.

I två frågor kan det dock finnas anledning att lyssna på Trump. USA har länge påtalat att landet betalar en oproportionerligt stor andel av kostnaderna för FN:s fredsfrämjande arbete – i dag 29 procent. Andra länder borde här kunna kliva fram och bidra i högre utsträckning.

USA kräver också reformering av FN:s råd för mänskliga rättigheter och har i protest mot uteblivna sådana utträtt ur rådet. Det här är krav som andra reforminriktade länder, bland dem Sverige, borde kunna diskutera. MR-rådet har, trots bra initiativ mot bland annat barnäktenskap, problem. Bara åtta av rådets medlemmar kommer från EU och det är uppenbart att många stater inte följer FN:s eget krav på god respekt för mänskliga rättigheter. Bara en gång har man utnyttjat möjligheten att utesluta en medlem, vilket skedde när Libyen suspenderades 2011. Rådet behöver fler demokratier bland sina medlemmar, inte färre. Den nya medlemmen Island, som ersatte USA, föregår med gott exempel.

Parallellt med veckans allmänna debatt har flera högnivåmöten hållits i FN-högkvarteret. De har rört fredsarbete i Nelson Mandelas anda och behovet av fortsatta ansträngningar för att besegra smittsamma infektionssjukdomar som tbc. Dessutom har länderna hållit möte om utvecklingsfinansiering.

Flera av veckans möten har resulterat i stolta deklarationer. För att målsättningarna ska uppfyllas krävs uthållighet, beslutsamhet och framför allt samling. Det är ytterligare en anledning till att USA måste förmås att vända den nuvarande trenden och återkomma till det internationella samarbetet.

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer