fbpx
17 april, 2018 / Nyheter

Situationen i Syrien

Utvecklingen i Syrien är ett resultat av säkerhetsrådets långvariga oförmåga att hantera konflikten, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som efter den senaste tidens händelser efterlyser en tydlig FN-strategi för att stoppa lidandet.

Återkommande kemvapenattacker, brutna vapenvilor och humanitära korridorer som stoppas har blivit ett mönster under den drygt sju långa konflikten i Syrien. Den senaste tidens händelser visar att omvärlden måste agera tydligare om konflikten ska få ett slut, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet som har följt och debatterat läget i Syrien sedan 2010.

– Omvärlden borde vid det här laget ha lärt sig att Syriens president Assad inte självmant kommer att följa krigets lagar eller hörsamma kritik från demokratier. När diplomatiska ansträngningar gång på gång misslyckas måste omvärlden fråga sig hur man kan öka trycket på både Assad och hans allierade Ryssland för att få ett slut på kriget och det humanitära lidandet, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet presenterade redan 2011 en rad åtgärder för att stoppa konflikten i Syrien. Flera av förslagen är aktuella än i dag, menar Gabelic.

– Att nå fram till hjälpbehövande måste ha högsta prioritet. Sveriges regering gjorde ett gott arbete när man tillsammans med Kuwait drev fram en humanitär resolution för en månad sedan. Att föreslå en uppföljningsmekanism i form av FN-skydd för humanitära korridorer skulle vara ett sätt att få Ryssland att bekänna färg, säger Gabelic.

FN-förbundet påminner också om FN-principen skyldighet att skydda som världens stater ställde sig bakom 2005.

– Skyldighet att skydda är en viktig princip som är aktuell även i Syrien med tanke på de misstänkta krigsbrott som FN har rapporterat om. Att hänvisa sådana brott till Internationella brottmålsdomstolen ICC är ytterligare en väg som säkerhetsrådet kan ta, säger Aleksander Gabelic.

Arbetet mot kemiska vapen måste fortsätta med hjälp av Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW.

– Återkommande agerande av enskilda rådsmedlemmar kan minska respekten för folkrätten. Kraft bör läggas på att använda generalsekreterarens mekanism för undersökning av kemiska och biologiska vapen och på att fortsätta kräva att Ryssland stödjer en sådan linje.

Ytterligare ett förslag från FN-förbundets sida är en mer aktiv generalförsamling.

– När säkerhetsrådet är handlingsförlamat krävs att andra FN-organ agerar. Generalförsamlingen samlar alla världens länder och kan skicka ett kraftfullt budskap till rådet genom att rekommendera tvingande åtgärder i form av embargon och handelshinder mot Syrien och Ryssland. Ryssland och Kina måste pressas att upphöra med sina återkommande veton i Syrienkonflikten. Också generalsekreterare Guterres måste fortsätta att påminna rådsmedlemmarna om deras åtagande att upprätthålla internationell fred och säkerhet och motverka eskalering av konflikten, säger Aleksander Gabelic.

Gabelic vill också se starkare offentligt stöd från FN-länderna för FN-medlaren Staffan de Misturas ansträngningar.

– Staffan de Misturas arbete har blivit allt svårare i takt med att den syriska oppositionen har splittrats och Assad-regimen tillsammans med Ryssland har flyttat fram sina positioner. Om omvärlden menar allvar med behovet av en förhandlingslösning bör man också säga det klart och tydligt, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer