fbpx
17 april, 2018 / Nyheter

Situationen i Syrien

Utvecklingen i Syrien är ett resultat av säkerhetsrådets långvariga oförmåga att hantera konflikten, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som efter den senaste tidens händelser efterlyser en tydlig FN-strategi för att stoppa lidandet.

Återkommande kemvapenattacker, brutna vapenvilor och humanitära korridorer som stoppas har blivit ett mönster under den drygt sju långa konflikten i Syrien. Den senaste tidens händelser visar att omvärlden måste agera tydligare om konflikten ska få ett slut, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet som har följt och debatterat läget i Syrien sedan 2010.

– Omvärlden borde vid det här laget ha lärt sig att Syriens president Assad inte självmant kommer att följa krigets lagar eller hörsamma kritik från demokratier. När diplomatiska ansträngningar gång på gång misslyckas måste omvärlden fråga sig hur man kan öka trycket på både Assad och hans allierade Ryssland för att få ett slut på kriget och det humanitära lidandet, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet presenterade redan 2011 en rad åtgärder för att stoppa konflikten i Syrien. Flera av förslagen är aktuella än i dag, menar Gabelic.

– Att nå fram till hjälpbehövande måste ha högsta prioritet. Sveriges regering gjorde ett gott arbete när man tillsammans med Kuwait drev fram en humanitär resolution för en månad sedan. Att föreslå en uppföljningsmekanism i form av FN-skydd för humanitära korridorer skulle vara ett sätt att få Ryssland att bekänna färg, säger Gabelic.

FN-förbundet påminner också om FN-principen skyldighet att skydda som världens stater ställde sig bakom 2005.

– Skyldighet att skydda är en viktig princip som är aktuell även i Syrien med tanke på de misstänkta krigsbrott som FN har rapporterat om. Att hänvisa sådana brott till Internationella brottmålsdomstolen ICC är ytterligare en väg som säkerhetsrådet kan ta, säger Aleksander Gabelic.

Arbetet mot kemiska vapen måste fortsätta med hjälp av Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW.

– Återkommande agerande av enskilda rådsmedlemmar kan minska respekten för folkrätten. Kraft bör läggas på att använda generalsekreterarens mekanism för undersökning av kemiska och biologiska vapen och på att fortsätta kräva att Ryssland stödjer en sådan linje.

Ytterligare ett förslag från FN-förbundets sida är en mer aktiv generalförsamling.

– När säkerhetsrådet är handlingsförlamat krävs att andra FN-organ agerar. Generalförsamlingen samlar alla världens länder och kan skicka ett kraftfullt budskap till rådet genom att rekommendera tvingande åtgärder i form av embargon och handelshinder mot Syrien och Ryssland. Ryssland och Kina måste pressas att upphöra med sina återkommande veton i Syrienkonflikten. Också generalsekreterare Guterres måste fortsätta att påminna rådsmedlemmarna om deras åtagande att upprätthålla internationell fred och säkerhet och motverka eskalering av konflikten, säger Aleksander Gabelic.

Gabelic vill också se starkare offentligt stöd från FN-länderna för FN-medlaren Staffan de Misturas ansträngningar.

– Staffan de Misturas arbete har blivit allt svårare i takt med att den syriska oppositionen har splittrats och Assad-regimen tillsammans med Ryssland har flyttat fram sina positioner. Om omvärlden menar allvar med behovet av en förhandlingslösning bör man också säga det klart och tydligt, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer