fbpx

Utvecklingen i Syrien är ett resultat av säkerhetsrådets långvariga oförmåga att hantera konflikten, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som efter den senaste tidens händelser efterlyser en tydlig FN-strategi för att stoppa lidandet.

Återkommande kemvapenattacker, brutna vapenvilor och humanitära korridorer som stoppas har blivit ett mönster under den drygt sju långa konflikten i Syrien. Den senaste tidens händelser visar att omvärlden måste agera tydligare om konflikten ska få ett slut, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet som har följt och debatterat läget i Syrien sedan 2010.

– Omvärlden borde vid det här laget ha lärt sig att Syriens president Assad inte självmant kommer att följa krigets lagar eller hörsamma kritik från demokratier. När diplomatiska ansträngningar gång på gång misslyckas måste omvärlden fråga sig hur man kan öka trycket på både Assad och hans allierade Ryssland för att få ett slut på kriget och det humanitära lidandet, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet presenterade redan 2011 en rad åtgärder för att stoppa konflikten i Syrien. Flera av förslagen är aktuella än i dag, menar Gabelic.

– Att nå fram till hjälpbehövande måste ha högsta prioritet. Sveriges regering gjorde ett gott arbete när man tillsammans med Kuwait drev fram en humanitär resolution för en månad sedan. Att föreslå en uppföljningsmekanism i form av FN-skydd för humanitära korridorer skulle vara ett sätt att få Ryssland att bekänna färg, säger Gabelic.

FN-förbundet påminner också om FN-principen skyldighet att skydda som världens stater ställde sig bakom 2005.

– Skyldighet att skydda är en viktig princip som är aktuell även i Syrien med tanke på de misstänkta krigsbrott som FN har rapporterat om. Att hänvisa sådana brott till Internationella brottmålsdomstolen ICC är ytterligare en väg som säkerhetsrådet kan ta, säger Aleksander Gabelic.

Arbetet mot kemiska vapen måste fortsätta med hjälp av Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW.

– Återkommande agerande av enskilda rådsmedlemmar kan minska respekten för folkrätten. Kraft bör läggas på att använda generalsekreterarens mekanism för undersökning av kemiska och biologiska vapen och på att fortsätta kräva att Ryssland stödjer en sådan linje.

Ytterligare ett förslag från FN-förbundets sida är en mer aktiv generalförsamling.

– När säkerhetsrådet är handlingsförlamat krävs att andra FN-organ agerar. Generalförsamlingen samlar alla världens länder och kan skicka ett kraftfullt budskap till rådet genom att rekommendera tvingande åtgärder i form av embargon och handelshinder mot Syrien och Ryssland. Ryssland och Kina måste pressas att upphöra med sina återkommande veton i Syrienkonflikten. Också generalsekreterare Guterres måste fortsätta att påminna rådsmedlemmarna om deras åtagande att upprätthålla internationell fred och säkerhet och motverka eskalering av konflikten, säger Aleksander Gabelic.

Gabelic vill också se starkare offentligt stöd från FN-länderna för FN-medlaren Staffan de Misturas ansträngningar.

– Staffan de Misturas arbete har blivit allt svårare i takt med att den syriska oppositionen har splittrats och Assad-regimen tillsammans med Ryssland har flyttat fram sina positioner. Om omvärlden menar allvar med behovet av en förhandlingslösning bör man också säga det klart och tydligt, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer