1 juni, 2016 / Nyheter

Seminarium om Sveriges genomförande av Agenda 2030

Onsdagen den 1 juni arrangerade Svenska FN-förbundet ett seminarium med fokus på Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Medverkade under dagen gjorde Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, Kajsa B Olofsgård, ambassadör för Agenda 2030 på Utrikesdepartementet, Maria Kling, handläggare på Finansdepartementet, Ida Texell, medlem i delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030, Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension samt Aleksander Gabelic, förbundsordförande Svenska FN-förbundet. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet.

Jämställdhet och fredliga samhällen var två av de fokusområden som flera i panelen tog upp i diskussionerna. Områdena identifierades som viktiga för att uppnå agendans mål och för att lyfta ännu fler ur fattigdom. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, nämndes som en fortsatt viktig fråga att driva för den svenska regeringen, där motståndet fortfarande är stort på håll runt om i världen.

Den svåraste biten har vi framför oss, menade flera i panelen, nämligen att förankra och genomföra agendan. Agenda 2030 är ett historiskt genombrott, men flera medverkande betonade den stora vikten av lokal förankring, skapa engagemang och nå de som inte redan är frälsta. Målen måste ses i ett sammanhang och alla behövs för att implementeringen ska bli lyckad. Den delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen har tillsatt har nu en stor uppgift framför sig i att kartlägga Sveriges förutsättningar och vilka delar som behöver stärkas för att vi ska ha en stabil grund att stå på. Under seminariet lyftes vikten av inkludering fram, där både näringsliv, kommuner och civilsamhällsorganisationer har en roll att spela när delegationen nu ska ta fram en handlingsplan om hur vi alla ska göra Agenda 2030 till en verklighet i Sverige.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer