fbpx
1 juni, 2016 / Nyheter

Seminarium om Sveriges genomförande av Agenda 2030

Onsdagen den 1 juni arrangerade Svenska FN-förbundet ett seminarium med fokus på Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Medverkade under dagen gjorde Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, Kajsa B Olofsgård, ambassadör för Agenda 2030 på Utrikesdepartementet, Maria Kling, handläggare på Finansdepartementet, Ida Texell, medlem i delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030, Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension samt Aleksander Gabelic, förbundsordförande Svenska FN-förbundet. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet.

Jämställdhet och fredliga samhällen var två av de fokusområden som flera i panelen tog upp i diskussionerna. Områdena identifierades som viktiga för att uppnå agendans mål och för att lyfta ännu fler ur fattigdom. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, nämndes som en fortsatt viktig fråga att driva för den svenska regeringen, där motståndet fortfarande är stort på håll runt om i världen.

Den svåraste biten har vi framför oss, menade flera i panelen, nämligen att förankra och genomföra agendan. Agenda 2030 är ett historiskt genombrott, men flera medverkande betonade den stora vikten av lokal förankring, skapa engagemang och nå de som inte redan är frälsta. Målen måste ses i ett sammanhang och alla behövs för att implementeringen ska bli lyckad. Den delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen har tillsatt har nu en stor uppgift framför sig i att kartlägga Sveriges förutsättningar och vilka delar som behöver stärkas för att vi ska ha en stabil grund att stå på. Under seminariet lyftes vikten av inkludering fram, där både näringsliv, kommuner och civilsamhällsorganisationer har en roll att spela när delegationen nu ska ta fram en handlingsplan om hur vi alla ska göra Agenda 2030 till en verklighet i Sverige.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer