fbpx

I samband med internationella dagen för minor och FN-förbundets lansering av projektet Minor hölls den 31 mars ett frukostseminarium. Medverkade gjorde Annika Thunborg, biträdande enhetschef på Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning, Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, samt Magnus Boström som har arbetat praktiskt med minröjning i bland annat Somalia och Irak.

Under seminariet diskuterades FN:s, Sveriges och FN-förbundets arbete för en värld fri från minor. Magnus Boström inledde samtalet med att berätta om sina erfarenheter från fält och om olika metoder och verktyg för minröjning. Han lyfte även informationsspridning och utmärkning av minområden som viktiga delar av arbetet mot minor och för att ge befolkningen i mindrabbade områden en säkrare tillvaro. Annika Thunborg berättade om Sveriges roll i det internationella arbetet mot minor och om framgångar och svårigheter med Ottawakonventionen mot minor och om klustervapenkonventionen. Hon framhöll att Sverige har bra expertis inom området och har satsat 100 miljoner kronor per år på minröjning under de senaste tio åren, vilket innefattar dels röjning av minor, dels informationsarbete. Hon tog även upp att den nya svenska regeringen satsar och lägger stort fokus vid att vara en stark röst i världen för fred, frihet och solidaritet, vilket tyder på att Sverige kommer fortsätta det viktiga arbetet mot dessa vapen även om inget signalerar mer pengar än tidigare, enligt Thunborg. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic berättade om FN-förbundets arbete och vidare satsningar och samarbetet med FN:s minröjningsenhet Unmas genom projektet Minor. Han lyfte förödelsen som dessa vapen bidrar till och hur minor hindrar människors möjligheter att leva ett tryggt liv, att odla och att utvecklas. Läs mer om projektet Minor här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer