fbpx
31 mars, 2015 / Nyheter

Seminarium i samband med lansering av projektet Minor

I samband med internationella dagen för minor och FN-förbundets lansering av projektet Minor hölls den 31 mars ett frukostseminarium. Medverkade gjorde Annika Thunborg, biträdande enhetschef på Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning, Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, samt Magnus Boström som har arbetat praktiskt med minröjning i bland annat Somalia och Irak.

Under seminariet diskuterades FN:s, Sveriges och FN-förbundets arbete för en värld fri från minor. Magnus Boström inledde samtalet med att berätta om sina erfarenheter från fält och om olika metoder och verktyg för minröjning. Han lyfte även informationsspridning och utmärkning av minområden som viktiga delar av arbetet mot minor och för att ge befolkningen i mindrabbade områden en säkrare tillvaro. Annika Thunborg berättade om Sveriges roll i det internationella arbetet mot minor och om framgångar och svårigheter med Ottawakonventionen mot minor och om klustervapenkonventionen. Hon framhöll att Sverige har bra expertis inom området och har satsat 100 miljoner kronor per år på minröjning under de senaste tio åren, vilket innefattar dels röjning av minor, dels informationsarbete. Hon tog även upp att den nya svenska regeringen satsar och lägger stort fokus vid att vara en stark röst i världen för fred, frihet och solidaritet, vilket tyder på att Sverige kommer fortsätta det viktiga arbetet mot dessa vapen även om inget signalerar mer pengar än tidigare, enligt Thunborg. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic berättade om FN-förbundets arbete och vidare satsningar och samarbetet med FN:s minröjningsenhet Unmas genom projektet Minor. Han lyfte förödelsen som dessa vapen bidrar till och hur minor hindrar människors möjligheter att leva ett tryggt liv, att odla och att utvecklas. Läs mer om projektet Minor här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer