fbpx
31 mars, 2015 / Nyheter

Seminarium i samband med lansering av projektet Minor

I samband med internationella dagen för minor och FN-förbundets lansering av projektet Minor hölls den 31 mars ett frukostseminarium. Medverkade gjorde Annika Thunborg, biträdande enhetschef på Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning, Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, samt Magnus Boström som har arbetat praktiskt med minröjning i bland annat Somalia och Irak.

Under seminariet diskuterades FN:s, Sveriges och FN-förbundets arbete för en värld fri från minor. Magnus Boström inledde samtalet med att berätta om sina erfarenheter från fält och om olika metoder och verktyg för minröjning. Han lyfte även informationsspridning och utmärkning av minområden som viktiga delar av arbetet mot minor och för att ge befolkningen i mindrabbade områden en säkrare tillvaro. Annika Thunborg berättade om Sveriges roll i det internationella arbetet mot minor och om framgångar och svårigheter med Ottawakonventionen mot minor och om klustervapenkonventionen. Hon framhöll att Sverige har bra expertis inom området och har satsat 100 miljoner kronor per år på minröjning under de senaste tio åren, vilket innefattar dels röjning av minor, dels informationsarbete. Hon tog även upp att den nya svenska regeringen satsar och lägger stort fokus vid att vara en stark röst i världen för fred, frihet och solidaritet, vilket tyder på att Sverige kommer fortsätta det viktiga arbetet mot dessa vapen även om inget signalerar mer pengar än tidigare, enligt Thunborg. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic berättade om FN-förbundets arbete och vidare satsningar och samarbetet med FN:s minröjningsenhet Unmas genom projektet Minor. Han lyfte förödelsen som dessa vapen bidrar till och hur minor hindrar människors möjligheter att leva ett tryggt liv, att odla och att utvecklas. Läs mer om projektet Minor här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer