30 september, 2020 / Nyheter

Samarbete och samverkan för ett lyckat genomförande av Agenda 2030

Torsdagen den 24 september samlades Sveriges kommuner och regioner till årets stora digitala konferens om de globala målen, Mötesplats Agenda 2030. Vice statsminister Isabella Lövin, nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson talade. Över 500 personer tog del av eftermiddagens program där Agenda 2030 och de globala målen stod i fokus.

Fem år har gått sedan världens länder i FN antog handlingsprogrammet Agenda 2030 med de 17 globala målen. Tio år återstår till målen ska vara uppnådda. Även i Sverige finns utmaningar, men också en stark vilja hos kommuner och regioner att gå från ord till handling. 

Närmare 500 personer, som leder arbetet med Agenda 2030 i de 146 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige, var uppkopplade under årets digitala konferens. På programmet stod inspirationsföredrag, ny kunskap samt lokala och regionala exempel från Region Västmanland, Lidköpings kommun och Örebro kommun, med temat Agenda 2030 och de globala målen. 

Samverkan och samarbete hos samhällets olika aktörer i fokus, för genomförandet av Agenda 2030 och de utmaningar som Sverige står inför, var något som återkom hos de inbjudna talarna. Det gjorde också behovet av att öka tempot i genomförandet av agendan om målen ska nås år 2030. Flera betonade kommuners och regioners viktiga roll här.

Konferensen inleddes med ett tal av Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, som hälsade deltagarna varmt välkomna. Fem år har gått och tio år återstår tills att vi ska uppnå Agenda 2030. Annelie uppmanade deltagarna växla upp arbetet. I sitt anförande lyfte hon även coronapandemins påverkan, och att tidigare framsteg nu omintetgörs. Hunger, fattigdom, våld mot kvinnor och barn och ojämlikheter inom och mellan länder ökar och miljö och klimat går åt fel håll. Därför är arbetet med Agenda 2030 inom Glokala Sverige viktigare än någonsin.  

Isabella Lövin, vice statsminister samt miljö- och klimatminister, talade om berättelsen om Agenda 2030 och var världen ska vara om tio år – utrota fattigdomen, rädda våra hav och planet, pojkar och flickor ska behandlas lika. Isabella berättade även om grön återhämtning efter coronapandemin. Efter pandemin ska samhället och ekonomi byggas upp igen, och nu kan det göras mer hållbart. Agenda 2030 är en karta för arbetet och där vi vill vara år 2030. 

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030-arbetet, betonade att den stora omställningen ligger i att handla mer långsiktigt. Att jobba mer tvärsektoriellt, det vill säga ha en helhetsbild och inte stycka upp verkligheten och de beslut som tas. Den bygger på att samverkan behöver bli tydligare både inom organisationer och mellan dem. 

SKR:s Öppna Jämförelser presenterades som exempel på verktyg som kommuner och regioner kan ta hjälp av i styrning och ledning mot de globala målen, och med FN-förbundets kommunikationskampanj #intebarasnack ska även allmänheten nås och uppmuntras att engagera sig för Agenda 2030.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande i SKR, Carin Jämtin, generaldirektör för Sida och Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD. Den “glokala” kopplingen diskuterades, kopplingen mellan lokalt, regionalt och globalt. Det finns mycket som kommuner och regioner kan göra, dels genom lokalt arbete som får en påverkan inte bara i Sverige utan hela världen, dels genom partnerskap och samarbete. Två områden som togs upp var att involvera lokala civilsamhället och att titta på upphandlingar som är omfattande i offentlig sektor i Sverige.  

Mötesplats Agenda 2030 är en årligt återkommande konferens som arrangeras av Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som finansieras av Sida. Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige. Vid eventuell fortsatt finansiering är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) ny partner i projektet tillsammans med Svenska FN-förbundet och SKR från 2021.

Klicka här för mer information och filmer från talarna och för att se Mötesplats Agenda 2030

Klicka här för mer information om Glokala Sverige

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer