30 september, 2020 / Nyheter

Samarbete och samverkan för ett lyckat genomförande av Agenda 2030

Torsdagen den 24 september samlades Sveriges kommuner och regioner till årets stora digitala konferens om de globala målen, Mötesplats Agenda 2030. Vice statsminister Isabella Lövin, nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson talade. Över 500 personer tog del av eftermiddagens program där Agenda 2030 och de globala målen stod i fokus.

Fem år har gått sedan världens länder i FN antog handlingsprogrammet Agenda 2030 med de 17 globala målen. Tio år återstår till målen ska vara uppnådda. Även i Sverige finns utmaningar, men också en stark vilja hos kommuner och regioner att gå från ord till handling. 

Närmare 500 personer, som leder arbetet med Agenda 2030 i de 146 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige, var uppkopplade under årets digitala konferens. På programmet stod inspirationsföredrag, ny kunskap samt lokala och regionala exempel från Region Västmanland, Lidköpings kommun och Örebro kommun, med temat Agenda 2030 och de globala målen. 

Samverkan och samarbete hos samhällets olika aktörer i fokus, för genomförandet av Agenda 2030 och de utmaningar som Sverige står inför, var något som återkom hos de inbjudna talarna. Det gjorde också behovet av att öka tempot i genomförandet av agendan om målen ska nås år 2030. Flera betonade kommuners och regioners viktiga roll här.

Konferensen inleddes med ett tal av Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, som hälsade deltagarna varmt välkomna. Fem år har gått och tio år återstår tills att vi ska uppnå Agenda 2030. Annelie uppmanade deltagarna växla upp arbetet. I sitt anförande lyfte hon även coronapandemins påverkan, och att tidigare framsteg nu omintetgörs. Hunger, fattigdom, våld mot kvinnor och barn och ojämlikheter inom och mellan länder ökar och miljö och klimat går åt fel håll. Därför är arbetet med Agenda 2030 inom Glokala Sverige viktigare än någonsin.  

Isabella Lövin, vice statsminister samt miljö- och klimatminister, talade om berättelsen om Agenda 2030 och var världen ska vara om tio år – utrota fattigdomen, rädda våra hav och planet, pojkar och flickor ska behandlas lika. Isabella berättade även om grön återhämtning efter coronapandemin. Efter pandemin ska samhället och ekonomi byggas upp igen, och nu kan det göras mer hållbart. Agenda 2030 är en karta för arbetet och där vi vill vara år 2030. 

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030-arbetet, betonade att den stora omställningen ligger i att handla mer långsiktigt. Att jobba mer tvärsektoriellt, det vill säga ha en helhetsbild och inte stycka upp verkligheten och de beslut som tas. Den bygger på att samverkan behöver bli tydligare både inom organisationer och mellan dem. 

SKR:s Öppna Jämförelser presenterades som exempel på verktyg som kommuner och regioner kan ta hjälp av i styrning och ledning mot de globala målen, och med FN-förbundets kommunikationskampanj #intebarasnack ska även allmänheten nås och uppmuntras att engagera sig för Agenda 2030.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande i SKR, Carin Jämtin, generaldirektör för Sida och Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD. Den “glokala” kopplingen diskuterades, kopplingen mellan lokalt, regionalt och globalt. Det finns mycket som kommuner och regioner kan göra, dels genom lokalt arbete som får en påverkan inte bara i Sverige utan hela världen, dels genom partnerskap och samarbete. Två områden som togs upp var att involvera lokala civilsamhället och att titta på upphandlingar som är omfattande i offentlig sektor i Sverige.  

Mötesplats Agenda 2030 är en årligt återkommande konferens som arrangeras av Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som finansieras av Sida. Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige. Vid eventuell fortsatt finansiering är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) ny partner i projektet tillsammans med Svenska FN-förbundet och SKR från 2021.

Klicka här för mer information och filmer från talarna och för att se Mötesplats Agenda 2030

Klicka här för mer information om Glokala Sverige

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rolf Ekéus är Årets FN-vän

21 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Diplomaten, ambassadören och nedrustningsvännen Rolf Ekéus tilldelas Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän. Ekéus får priset i förbundets program inför FN-dagen som webbsänds den 21 oktober kl 13.00-14.00.

Läs mer

Fler länder måste söka plats i FN-rådet för mänskliga rättigheter

16 oktober, 2020 / Nyheter

Om fler länder kandiderar till FN-rådet för mänskliga länder ökar chansen att fler länder som respekterar mänskliga rättigheter väljs in, säger Svenska FN-förbundet efter att Kina, Ryssland och Kuba röstats in som medlemmar.

Läs mer

FN-arbete som räddar flickor

11 oktober, 2020 / Blogg

Humanitära FN-insatser kan vara skillnaden mellan liv och död för utsatta flickor, skriver Annelie Börjesson på FN-bloggen på internationella flickdagen.

Läs mer

Nobels fredspris: Viktig påminnelse om hunger och konflikt

09 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Att FN:s livsmedelsprogram WFP får Nobels fredspris är en viktig påminnelse om hunger som konfliktorsak – och om vikten av FN:s humanitära arbete i coronapandemin.

Läs mer

Sverige och FN: Litet land med stort inflytande

09 oktober, 2020 / Världshorisont

Sverige är sedan länge en framträdande aktör inom FN. Men hur kommer det sig att just Sverige har ett så varmt förhållande till den världsomspännande 75-åringen? Världshorisont fick en intervju med Carl Skau, chef för FN-enheten på Utrikesdepartementet.

Läs mer

Mycket nytta för lite pengar

07 oktober, 2020 / Världshorisont

FN-systemet bedriver ett omfattande arbete världen över, trots knappa resurser. Organisationens ordinarie budget 2020 uppgår endast till drygt hälften av Stockholms stads.

Läs mer

Civila måste skyddas i Nagorno-Karabach

06 oktober, 2020 / Nyheter

Svenska FN-förbundet uppmanar till eldupphör och dialog och betonar att civila måste skyddas i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Läs mer

Unga om de globala målen: Vår framtid står på spel

05 oktober, 2020 / Debattartiklar

Handlingsprogrammet Agenda 2030 med de 17 globala målen antogs för fem år sedan. Om våra politiker misslyckas att säkra en hållbar värld försämras våra möjligheter i livet, skriver FN-förbundets unga ambassadörer för de globala målen i en debattartikel.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1990-talet

02 oktober, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Under 1990-talet höll FN flera världskonferenser, understödde fredssträvanden och inledde reformer i ljuset av fruktansvärda förbrytelser i Rwanda och på Balkan.

Läs mer