fbpx
30 september, 2020 / Nyheter

Samarbete och samverkan för ett lyckat genomförande av Agenda 2030

Torsdagen den 24 september samlades Sveriges kommuner och regioner till årets stora digitala konferens om de globala målen, Mötesplats Agenda 2030. Vice statsminister Isabella Lövin, nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson talade. Över 500 personer tog del av eftermiddagens program där Agenda 2030 och de globala målen stod i fokus.

Fem år har gått sedan världens länder i FN antog handlingsprogrammet Agenda 2030 med de 17 globala målen. Tio år återstår till målen ska vara uppnådda. Även i Sverige finns utmaningar, men också en stark vilja hos kommuner och regioner att gå från ord till handling. 

Närmare 500 personer, som leder arbetet med Agenda 2030 i de 146 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige, var uppkopplade under årets digitala konferens. På programmet stod inspirationsföredrag, ny kunskap samt lokala och regionala exempel från Region Västmanland, Lidköpings kommun och Örebro kommun, med temat Agenda 2030 och de globala målen. 

Samverkan och samarbete hos samhällets olika aktörer i fokus, för genomförandet av Agenda 2030 och de utmaningar som Sverige står inför, var något som återkom hos de inbjudna talarna. Det gjorde också behovet av att öka tempot i genomförandet av agendan om målen ska nås år 2030. Flera betonade kommuners och regioners viktiga roll här.

Konferensen inleddes med ett tal av Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, som hälsade deltagarna varmt välkomna. Fem år har gått och tio år återstår tills att vi ska uppnå Agenda 2030. Annelie uppmanade deltagarna växla upp arbetet. I sitt anförande lyfte hon även coronapandemins påverkan, och att tidigare framsteg nu omintetgörs. Hunger, fattigdom, våld mot kvinnor och barn och ojämlikheter inom och mellan länder ökar och miljö och klimat går åt fel håll. Därför är arbetet med Agenda 2030 inom Glokala Sverige viktigare än någonsin.  

https://youtube.com/watch?v=T1nGub3FH0Y

Isabella Lövin, vice statsminister samt miljö- och klimatminister, talade om berättelsen om Agenda 2030 och var världen ska vara om tio år – utrota fattigdomen, rädda våra hav och planet, pojkar och flickor ska behandlas lika. Isabella berättade även om grön återhämtning efter coronapandemin. Efter pandemin ska samhället och ekonomi byggas upp igen, och nu kan det göras mer hållbart. Agenda 2030 är en karta för arbetet och där vi vill vara år 2030. 

https://youtube.com/watch?v=XNFfoHjrPbg

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030-arbetet, betonade att den stora omställningen ligger i att handla mer långsiktigt. Att jobba mer tvärsektoriellt, det vill säga ha en helhetsbild och inte stycka upp verkligheten och de beslut som tas. Den bygger på att samverkan behöver bli tydligare både inom organisationer och mellan dem. 

SKR:s Öppna Jämförelser presenterades som exempel på verktyg som kommuner och regioner kan ta hjälp av i styrning och ledning mot de globala målen, och med FN-förbundets kommunikationskampanj #intebarasnack ska även allmänheten nås och uppmuntras att engagera sig för Agenda 2030.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande i SKR, Carin Jämtin, generaldirektör för Sida och Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD. Den “glokala” kopplingen diskuterades, kopplingen mellan lokalt, regionalt och globalt. Det finns mycket som kommuner och regioner kan göra, dels genom lokalt arbete som får en påverkan inte bara i Sverige utan hela världen, dels genom partnerskap och samarbete. Två områden som togs upp var att involvera lokala civilsamhället och att titta på upphandlingar som är omfattande i offentlig sektor i Sverige.  

Mötesplats Agenda 2030 är en årligt återkommande konferens som arrangeras av Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som finansieras av Sida. Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige. Vid eventuell fortsatt finansiering är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) ny partner i projektet tillsammans med Svenska FN-förbundet och SKR från 2021.

Klicka här för mer information och filmer från talarna och för att se Mötesplats Agenda 2030

Klicka här för mer information om Glokala Sverige

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer