fbpx
4 juni, 2018 / Nyheter

Säkerhetsrådet oenigt om dödsskjutningar

Två resolutionsförslag föll när FN:s säkerhetsråd debatterade dödsskjutningarna i Gaza nyligen. FN-förbundet kommenterar.

FN:s säkerhetsråd har under lång tid misslyckats att nå samsyn om konflikten mellan Israel och Palestina. Det blev åter tydligt vid en debatt rådet i förra veckan om våldet i Gaza nyligen då omkring 60 palestinier dödades.

USA använde sitt veto för att stoppa ett kuwaitiskt resolutionsförslag om säkerhet och skydd för civila palestinier. Ett amerikanskt motförslag uppmanade Hamas och den väpnade gruppen Islamiska jihad att upphöra med våldshandlingar längs gränsen. Bara USA självt stödde förslaget.

– USA:s återkommande veton är ett indirekt godkännande av Israels oproportionerliga våldsanvändning i konflikten med Palestina. Israel måste avstå från att använda skarp ammunition mot civila. Samtidigt behöver omvärlden kräva att Hamas medverkar till att de palestinska protesterna genomförs fredligt. Framför allt måste FN:s säkerhetsråd försvara FN-linjen om en tvåstatslösning, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern har sagt att Israel måste begränsa sin våldsanvändning och samtidigt uppmanat Hamas att inte använda provocera de israeliska styrkorna.

Vid fredagens omröstning i säkerhetsrådet gav Sverige sitt stöd till det kuwaitiska förslaget.

FN:s nyhetstjänst UN News om debatten i rådet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer