fbpx
FN-högkvarteret i New York. Foto: UN Photo/Manuel Elias
13 oktober, 2023 / Nyheter

Så arbetar FN i Mellanöstern

En hel värld följer utvecklingen i Israel och Gaza. FN arbetar bland annat för att skydda utsatta civila.

”Israels legitima behov av säkerhet måste förverkligas och palestinierna måste kunna ha etablerandet av en egen stat i sikte”. Citatet kommer från ett meddelande från FN-chefen António Guterres på X i måndags kväll. António Guterres på X: ”It’s time to end the vicious circle of bloodshed, hatred & polarization in the Middle East. Israel must see its legitimate needs for security materialized, and Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized.” / X (twitter.com) Guterres uttalade samma dag skarp kritik mot terrorhandlingar och krävde att attackerna mot civila upphör och att gisslan släpps. 

Sedan dess har utvecklingen i området eskalerat. FN:s säkerhetsråd samlas fredag den 13 oktober till samtal bakom stängda dörrar om situationen i Israel och Palestina. Såväl FN:s generalsekreterare som flera säkerhetsrådsmedlemmar kan förväntas kräva att gisslan som tagits av det terrorstämplade Hamas ska släppas fri. Rådet kan också väntas diskutera om och hur en humanitär korridor in och ut ur Gazaremsan skulle kunna skapas för att lindra den nöd som Israels militära ingripande och belägring nu skapar. Att nå enighet i säkerhetsrådet i frågor som rör denna konflikt är dock historiskt sett svårt och försvåras ytterligare av dagslägets tonläge också i andra konflikter. Mer läsning om säkerhetsrådets överläggningar finns hos Security Council Report.

FN rapporterar om en fruktansvärd situation för de 2,3 miljoner invånarna på den belägrade Gazaremsan. Inget bistånd kan komma in och omkring 220 000 människor som drivits på flykt undan bombningar och umbäranden tar skydd i de skolor som drivs av FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA. FN-kontoret för samordning av humanitära insatser (OCHA) rapporterar att antalet internflyktingar ökar kraftigt. Mer än 2 500 bostäder har förstörts eller skadats så att de är obeboeliga, medan nästan 23 000 har fått måttliga till mindre skador. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att sjukhusen i Gaza är ”vid en brytpunkt”.

FN:s oberoende människorättsexperter instämde på torsdagen i uppmaningarna till Hamas om att släppa människor som tagits som gisslan under attacken mot Israel och att ansvar måste utkrävas för de hemska brott som begåtts av Hamas. Experterna krävde samtidigt att de civila palestinierna på Gazaremsan måste skyddas, både från angrepp från israeliska styrkor och från konsekvenserna av den ”olagliga blockaden” mot enklaven. FN:s nyhetstjänst UN News har information om den humanitära situationen.

FN:s befolkningsfond, UNFPA, som bland annat verkar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, uttrycker ”djup oro” för säkerheten och välbefinnandet för kvinnor och flickor i Gaza. I Gaza beräknas det finnas 50 000 gravida kvinnor varav cirka 5 500 har födslar planerade under den kommande månaden.

Israel har manat till omedelbar evakuering av över 1 miljon palestinier från norra Gaza söderut. FN:s generalsekreterare har genom sin talesperson kritiserat detta då en sådan evakuering inte kan ske på ett ordnat sätt och under säkra omständigheter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer