Generalförsamlingen röstar för att utesluta Ryssland från MR-rådet
8 april, 2022 / Nyheter

Ryssland utesluts ur MR-rådet – vad innebär det? 

FN:s generalförsamling har röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Vad betyder beslutet och har det någon faktisk effekt?  

I sin tredje resolution om Ukraina sedan den ryska invasionen den 24 februari beslutade FN:s generalförsamling på torsdagen att utesluta Ryssland ur FN-rådet för mänskliga rättigheter. Det innebär att Ryssland inte längre får delta i rådets arbete.

Beslutet sänder en signal till Ryssland och andra stater att de kommer att lida politisk prestigeförlust om de kränker de mänskliga rättigheterna. Åtgärden att utesluta en rådsmedlem har bara vidtagits vid ett tillfälle tidigare och omröstningen har gett eko världen över. Generalförsamlingens beslut påverkar Ryssland i dag och sannolikt också stater i framtiden genom att de ser att FN:s medlemsstater är beredda att agera om så krävs. Rysslands agerande inför beslutet, där de arbetat för att stoppa länder från att rösta för uteslutning, visar att det inte är en liten sak för landet att uteslutas.  

Ryssland valdes in i människorättsrådet i januari 2021 för en treårsperiod. Efter uteslutningen förklarade Rysslands vice FN-ambassadör Gennady Kuzmin att landet ändå hade tänkt att lämna rådet innan perioden löpt ut med motiveringen att rådet tagits i beslag av stater med kortsiktiga mål och att ”dessa stater har under många år varit direkt involverade i uppenbara och massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, eller medverkat till dessa kränkningar”. 

Chefen för EU:s delegation till FN, svenske Olof Skoog, konstaterade att generalförsamlingens beslut sänder en stark signal om ansvar och att det förhoppningsvis kommer att hjälpa till att förebygga och avskräcka från fler kränkningar av mänskliga rättigheter i framtiden. 

Av de 193 länder som ingår i generalförsamlingen röstade 94 för att utesluta Ryssland, 24 röstade mot och 58 la ner sina röster. Tidigare har Libyen uteslutits ur FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det skedde 2011. Efter rekommendation från rådet återinträdde Libyen efter ett halvår.

Rådet för mänskliga rättigheter består av 47 medlemmar och har sitt säte i Genève.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN-mötet Stockholm +50 ska ge ny fart åt klimat- och miljöarbetet

19 maj, 2022 / Världshorisont

I början av juni samlas världssamfundet i Stockholm för att diskutera klimat och miljö under FN-konferensen Stockholm +50. Svenska FN-förbundet har laddat hela våren inför konferensen och arrangerar precis som

Läs mer

Klimatkonferens för unga: Ungas röster lyfts inför Stockholm +50

17 maj, 2022 / Världshorisont


Den 6-8 maj arrangerades en klimatkonferens för unga på Kärsögården i Stockholm. Där samlades ett hundratal ungdomar för att lyssna på föreläsningar, umgås, delta i workshops och hålla FN-rollspel.

Läs mer

Kräv Nato på besked om kärnvapnen!

13 maj, 2022 / Debattartiklar

Som FN-medlem och nedrustningsförespråkare måste Sverige säkerställa rätten att ha en kritisk syn på kärnvapen. Det är en rätt som måste gälla oavsett om Sverige går med i Nato eller inte, skriver Annelie Börjesson i Sydsvenska Dagbladet.  

Läs mer

Stoppa Putins krig mot Ukraina!

09 maj, 2022 / Blogg

Jag har aldrig gillat kärnvapen. I synnerhet har jag inte gillat de ryska. Det kan säkert vara en konsekvens av barndomsminnet av att på hösten 1981 vakna upp till insikten

Läs mer

Så slår biståndsnedskärningarna

29 april, 2022 / Nyheter

Färre insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och i värsta fall ännu fler flyktingkatastrofer. FN-förbundets samarbeten med systerförbund i andra länder och många andra projekt hotas om planerna på nedskärningar i biståndet blir verklighet.

Läs mer

Nytt FN-beslut ska försvåra användningen av vetot

27 april, 2022 / Nyheter

Enligt en ny FN-resolution ska generalförsamlingen hädanefter sammankallas senast tio dagar efter att ett veto har lagts i säkerhetsrådet. Beslutet följer på Rysslands veto efter landets invasion av Ukraina.

Läs mer

Rundabordssamtal i Polen – demokrati, mänskliga rättigheter och Ukraina 

26 april, 2022 / Blogg

För en liten tid sedan besökte jag det polska FN-förbundet som har sitt säte i Warszawa. I det måldokument som vår kongress antog 2022 står att en del i vårt

Läs mer

Moder Jords dag 22 april

22 april, 2022 / Nyheter

Den 22 april firas Moder Jords dag. Naturen lider. Haven fylls med plast, extremväder blir allt vanligare och allt fler arter hotas av utrotning. Klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och avfallsproblemen är tre kriser som behöver lösas.

Läs mer

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

20 april, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

Läs mer