fbpx
Generalförsamlingen röstar för att utesluta Ryssland från MR-rådet
8 april, 2022 / Nyheter

Ryssland utesluts ur MR-rådet – vad innebär det? 

FN:s generalförsamling har röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Vad betyder beslutet och har det någon faktisk effekt?  

I sin tredje resolution om Ukraina sedan den ryska invasionen den 24 februari beslutade FN:s generalförsamling på torsdagen att utesluta Ryssland ur FN-rådet för mänskliga rättigheter. Det innebär att Ryssland inte längre får delta i rådets arbete.

Beslutet sänder en signal till Ryssland och andra stater att de kommer att lida politisk prestigeförlust om de kränker de mänskliga rättigheterna. Åtgärden att utesluta en rådsmedlem har bara vidtagits vid ett tillfälle tidigare och omröstningen har gett eko världen över. Generalförsamlingens beslut påverkar Ryssland i dag och sannolikt också stater i framtiden genom att de ser att FN:s medlemsstater är beredda att agera om så krävs. Rysslands agerande inför beslutet, där de arbetat för att stoppa länder från att rösta för uteslutning, visar att det inte är en liten sak för landet att uteslutas.  

Ryssland valdes in i människorättsrådet i januari 2021 för en treårsperiod. Efter uteslutningen förklarade Rysslands vice FN-ambassadör Gennady Kuzmin att landet ändå hade tänkt att lämna rådet innan perioden löpt ut med motiveringen att rådet tagits i beslag av stater med kortsiktiga mål och att ”dessa stater har under många år varit direkt involverade i uppenbara och massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, eller medverkat till dessa kränkningar”. 

Chefen för EU:s delegation till FN, svenske Olof Skoog, konstaterade att generalförsamlingens beslut sänder en stark signal om ansvar och att det förhoppningsvis kommer att hjälpa till att förebygga och avskräcka från fler kränkningar av mänskliga rättigheter i framtiden. 

Av de 193 länder som ingår i generalförsamlingen röstade 94 för att utesluta Ryssland, 24 röstade mot och 58 la ner sina röster. Tidigare har Libyen uteslutits ur FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det skedde 2011. Efter rekommendation från rådet återinträdde Libyen efter ett halvår.

Rådet för mänskliga rättigheter består av 47 medlemmar och har sitt säte i Genève.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer