Generalförsamlingen röstar för att utesluta Ryssland från MR-rådet
8 april, 2022 / Nyheter

Ryssland utesluts ur MR-rådet – vad innebär det? 

FN:s generalförsamling har röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Vad betyder beslutet och har det någon faktisk effekt?  

I sin tredje resolution om Ukraina sedan den ryska invasionen den 24 februari beslutade FN:s generalförsamling på torsdagen att utesluta Ryssland ur FN-rådet för mänskliga rättigheter. Det innebär att Ryssland inte längre får delta i rådets arbete.

Beslutet sänder en signal till Ryssland och andra stater att de kommer att lida politisk prestigeförlust om de kränker de mänskliga rättigheterna. Åtgärden att utesluta en rådsmedlem har bara vidtagits vid ett tillfälle tidigare och omröstningen har gett eko världen över. Generalförsamlingens beslut påverkar Ryssland i dag och sannolikt också stater i framtiden genom att de ser att FN:s medlemsstater är beredda att agera om så krävs. Rysslands agerande inför beslutet, där de arbetat för att stoppa länder från att rösta för uteslutning, visar att det inte är en liten sak för landet att uteslutas.  

Ryssland valdes in i människorättsrådet i januari 2021 för en treårsperiod. Efter uteslutningen förklarade Rysslands vice FN-ambassadör Gennady Kuzmin att landet ändå hade tänkt att lämna rådet innan perioden löpt ut med motiveringen att rådet tagits i beslag av stater med kortsiktiga mål och att ”dessa stater har under många år varit direkt involverade i uppenbara och massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, eller medverkat till dessa kränkningar”. 

Chefen för EU:s delegation till FN, svenske Olof Skoog, konstaterade att generalförsamlingens beslut sänder en stark signal om ansvar och att det förhoppningsvis kommer att hjälpa till att förebygga och avskräcka från fler kränkningar av mänskliga rättigheter i framtiden. 

Av de 193 länder som ingår i generalförsamlingen röstade 94 för att utesluta Ryssland, 24 röstade mot och 58 la ner sina röster. Tidigare har Libyen uteslutits ur FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det skedde 2011. Efter rekommendation från rådet återinträdde Libyen efter ett halvår.

Rådet för mänskliga rättigheter består av 47 medlemmar och har sitt säte i Genève.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer