fbpx
Koll & kommentar
Generalförsamlingen röstar för att utesluta Ryssland från MR-rådet
8 april, 2022 / Nyheter

Ryssland utesluts ur MR-rådet – vad innebär det? 

FN:s generalförsamling har röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Vad betyder beslutet och har det någon faktisk effekt?  

I sin tredje resolution om Ukraina sedan den ryska invasionen den 24 februari beslutade FN:s generalförsamling på torsdagen att utesluta Ryssland ur FN-rådet för mänskliga rättigheter. Det innebär att Ryssland inte längre får delta i rådets arbete.

Beslutet sänder en signal till Ryssland och andra stater att de kommer att lida politisk prestigeförlust om de kränker de mänskliga rättigheterna. Åtgärden att utesluta en rådsmedlem har bara vidtagits vid ett tillfälle tidigare och omröstningen har gett eko världen över. Generalförsamlingens beslut påverkar Ryssland i dag och sannolikt också stater i framtiden genom att de ser att FN:s medlemsstater är beredda att agera om så krävs. Rysslands agerande inför beslutet, där de arbetat för att stoppa länder från att rösta för uteslutning, visar att det inte är en liten sak för landet att uteslutas.  

Ryssland valdes in i människorättsrådet i januari 2021 för en treårsperiod. Efter uteslutningen förklarade Rysslands vice FN-ambassadör Gennady Kuzmin att landet ändå hade tänkt att lämna rådet innan perioden löpt ut med motiveringen att rådet tagits i beslag av stater med kortsiktiga mål och att ”dessa stater har under många år varit direkt involverade i uppenbara och massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, eller medverkat till dessa kränkningar”. 

Chefen för EU:s delegation till FN, svenske Olof Skoog, konstaterade att generalförsamlingens beslut sänder en stark signal om ansvar och att det förhoppningsvis kommer att hjälpa till att förebygga och avskräcka från fler kränkningar av mänskliga rättigheter i framtiden. 

Av de 193 länder som ingår i generalförsamlingen röstade 94 för att utesluta Ryssland, 24 röstade mot och 58 la ner sina röster. Tidigare har Libyen uteslutits ur FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det skedde 2011. Efter rekommendation från rådet återinträdde Libyen efter ett halvår.

Rådet för mänskliga rättigheter består av 47 medlemmar och har sitt säte i Genève.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer