fbpx
Efter en presentation av UNDP:s rapport Human development report 2024 hölls ett panelsamtal. Foto: Svenska FN-förbundet
23 maj, 2024 / Nyheter

Polarisering leder till mer global stress

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Pedro Conceicão, chef för UNDP:s Human development report, beskrev vid årets rapportlansering i Sverige en skillnad jämfört med hur utvecklingen såg ut innan pandemin. Även om den går framåt i dag så går den långsammare. Han nämnde också att det är oroande att det är de redan fattigaste länderna som släpar efter mest. 

Conceicão lyfte också en annan faktor: den globala stressnivån har ökat jämfört med innan pandemin. En av anledningarna är politisk polarisering inom länder med avhumanisering av vissa grupper. 

Under sitt inledningstal sa statssekreteraren för bistånd Diana Janse (M) att vi lever i en polykris. Hon nämnde också den demokratiska paradoxen, att demokratiska värden avvecklas inom ramen för demokratin. 

Efter presentationen av rapporten hölls en paneldebatt med fokus på polariseringens rötter och demokratins tillbakagång och hur detta påverkar en hållbar global utveckling. I paneldebatten deltog Diana Janse, Jakob Granit, generaldirektör för Sida, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ledamot i Svenska Akademin och Kevin Casas Zamora, generalsekreterare för International IDEA. 

Jakob Granit framhöll behovet av samarbete och privat kapital för att stärka den globala utvecklingen. Åsa Wikforss kommenterade att den demokratiska paradoxen inte var en sådan paradox eftersom den politiska polariseringen kommer från toppen och exploaterar människors rädsla och att auktoritära ledare behöver tysta pressen i demokratins namn. Kevin Casas Zamora framhöll att kombinationen av desinformation och polarisering särskilt riktar sig mot val och att om nya generationer inte får det bättre är förtroendet för utveckling borta. Han berättade att tre månader in på supervalåret 2024 så är medelåldern på de som valts 62 år vilket ger en svag position för unga. 

– Efter 20 år av minskande ojämlikheter mellan rika och fattiga länder går utvecklingen nu i motsatt riktning. Ojämlikheterna växer samtidigt som den politiska polariseringen ökar på global nivå. Rapporten visar med all tydlighet att samarbete över nationsgränser är helt avgörande för att hantera de komplexa utmaningar och parallella kriser vi står inför i dag, säger Caroline Åberg, biträdande chef för UNDP:s nordiska kontor i Köpenhamn.

Ett hundratal intresserade var på plats under lanseringen och ytterligare fler följde eventet digitalt. Även kronprinsessan Victoria som är goodwill- ambassadör för UNDP närvarade under lanseringen. 

Se hela den svenska lanseringen här: The Threat of Polarization: How to Advance Development in a Divided World (youtube.com) 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer