fbpx
19 mars, 2021 / Nyheter

Oklar Agenda 2030-utveckling i Sverige

Utvecklingen i Sverige står och stampar men biståndet har närapå dubblerats sedan 2015. Så kan läget summeras fem år efter att Agenda 2030 beslutades, men innan konsekvenserna av pandemin har hunnit leta sig in i statistiken. SCB lanserade i veckan sin senaste lägesrapport.

Arbetet med att genomföra Agenda 2030 och nå de globala målen är inne på det femte året av femton. Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade den 15 mars en ny lägesbild av genomförandet i Sverige och lanserade samtidigt en webbsida som ska göra det enklare att följa utvecklingen över tid.

På den positiva sidan talar lägesrapporten om kraftigt ökat utvecklingsbistånd inom många av målområdena, ökad andel ekologisk åkermark i Sverige, minskat antal trafikolyckor, minskad dödlighet i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, mer effektiv vattenanvändning inom industrin och bättre ekologisk status i våra sjöar och vattendrag. Andelen förnybar energi ökar och såväl de territoriella som de produktionsbaserade utsläppen av växthusgaser har minskat mellan 2015 och 2018. Antalet unga som varken arbetar eller studerar har minskat.

På den negativa sidan noteras ökad psykisk ohälsa, fler självmord bland kvinnor, ökande psykiska och somatiska besvär bland skolbarn och ökat antal elever i alla åldrar som upplever att de blir mobbade minst 2-3 gånger i månaden. Dessutom har hot, misshandel och sexualbrott mot såväl kvinnor som män också ökat sedan 2015. Som om detta inte vore nog har även trångboddheten bland utrikesfödda ökat och andelen, främst kvinnor men även män, som har avstått att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld har ökat mellan 2010-2017. Dessutom har andelen som deltar i politiska diskussioner minskat sedan 2008. Andelen fiskebestånd som nyttjas hållbart har minskat från 50 procent 2016 till 40 procent år 2019 medan mängden hushållsavfall har ökat från 225 till 262 kg/capita mellan 2014 och 2018.

Sammanfattningsvis framgår det av rapporten att utvecklingen i Sverige inte har tagit särskilt stora kliv sedan 2015. Mest positivt är kanske det stärkta arbetet med energiomställning och effektivisering inom industrin. Mest negativt är den ökande sociala oron, psykiska ohälsan och de nedtystade politiska diskussionerna. I en global jämförelse ligger dock Sverige bra till och det stärkta stödet till det internationella genomförandet av utvecklingsagendan är positivt. Stödet hänger sannolikt delvis samman med de senaste årens goda konjunktur.

– När följderna av pandemin letar sig in i statistiken kommer vi sannolikt att se en försämring av utvecklingen. Då måste den ekonomiska återhämtningen klara av också de områden som redan innan pandemin gick åt fel håll såväl nationellt som internationellt, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer