Utvecklingen i Sverige står och stampar men biståndet har närapå dubblerats sedan 2015. Så kan läget summeras fem år efter att Agenda 2030 beslutades, men innan konsekvenserna av pandemin har hunnit leta sig in i statistiken. SCB lanserade i veckan sin senaste lägesrapport.

Arbetet med att genomföra Agenda 2030 och nå de globala målen är inne på det femte året av femton. Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade den 15 mars en ny lägesbild av genomförandet i Sverige och lanserade samtidigt en webbsida som ska göra det enklare att följa utvecklingen över tid.

På den positiva sidan talar lägesrapporten om kraftigt ökat utvecklingsbistånd inom många av målområdena, ökad andel ekologisk åkermark i Sverige, minskat antal trafikolyckor, minskad dödlighet i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, mer effektiv vattenanvändning inom industrin och bättre ekologisk status i våra sjöar och vattendrag. Andelen förnybar energi ökar och såväl de territoriella som de produktionsbaserade utsläppen av växthusgaser har minskat mellan 2015 och 2018. Antalet unga som varken arbetar eller studerar har minskat.

På den negativa sidan noteras ökad psykisk ohälsa, fler självmord bland kvinnor, ökande psykiska och somatiska besvär bland skolbarn och ökat antal elever i alla åldrar som upplever att de blir mobbade minst 2-3 gånger i månaden. Dessutom har hot, misshandel och sexualbrott mot såväl kvinnor som män också ökat sedan 2015. Som om detta inte vore nog har även trångboddheten bland utrikesfödda ökat och andelen, främst kvinnor men även män, som har avstått att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld har ökat mellan 2010-2017. Dessutom har andelen som deltar i politiska diskussioner minskat sedan 2008. Andelen fiskebestånd som nyttjas hållbart har minskat från 50 procent 2016 till 40 procent år 2019 medan mängden hushållsavfall har ökat från 225 till 262 kg/capita mellan 2014 och 2018.

Sammanfattningsvis framgår det av rapporten att utvecklingen i Sverige inte har tagit särskilt stora kliv sedan 2015. Mest positivt är kanske det stärkta arbetet med energiomställning och effektivisering inom industrin. Mest negativt är den ökande sociala oron, psykiska ohälsan och de nedtystade politiska diskussionerna. I en global jämförelse ligger dock Sverige bra till och det stärkta stödet till det internationella genomförandet av utvecklingsagendan är positivt. Stödet hänger sannolikt delvis samman med de senaste årens goda konjunktur.

– När följderna av pandemin letar sig in i statistiken kommer vi sannolikt att se en försämring av utvecklingen. Då måste den ekonomiska återhämtningen klara av också de områden som redan innan pandemin gick åt fel håll såväl nationellt som internationellt, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer