19 mars, 2021 / Nyheter

Oklar Agenda 2030-utveckling i Sverige

Utvecklingen i Sverige står och stampar men biståndet har närapå dubblerats sedan 2015. Så kan läget summeras fem år efter att Agenda 2030 beslutades, men innan konsekvenserna av pandemin har hunnit leta sig in i statistiken. SCB lanserade i veckan sin senaste lägesrapport.

Arbetet med att genomföra Agenda 2030 och nå de globala målen är inne på det femte året av femton. Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade den 15 mars en ny lägesbild av genomförandet i Sverige och lanserade samtidigt en webbsida som ska göra det enklare att följa utvecklingen över tid.

På den positiva sidan talar lägesrapporten om kraftigt ökat utvecklingsbistånd inom många av målområdena, ökad andel ekologisk åkermark i Sverige, minskat antal trafikolyckor, minskad dödlighet i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, mer effektiv vattenanvändning inom industrin och bättre ekologisk status i våra sjöar och vattendrag. Andelen förnybar energi ökar och såväl de territoriella som de produktionsbaserade utsläppen av växthusgaser har minskat mellan 2015 och 2018. Antalet unga som varken arbetar eller studerar har minskat.

På den negativa sidan noteras ökad psykisk ohälsa, fler självmord bland kvinnor, ökande psykiska och somatiska besvär bland skolbarn och ökat antal elever i alla åldrar som upplever att de blir mobbade minst 2-3 gånger i månaden. Dessutom har hot, misshandel och sexualbrott mot såväl kvinnor som män också ökat sedan 2015. Som om detta inte vore nog har även trångboddheten bland utrikesfödda ökat och andelen, främst kvinnor men även män, som har avstått att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld har ökat mellan 2010-2017. Dessutom har andelen som deltar i politiska diskussioner minskat sedan 2008. Andelen fiskebestånd som nyttjas hållbart har minskat från 50 procent 2016 till 40 procent år 2019 medan mängden hushållsavfall har ökat från 225 till 262 kg/capita mellan 2014 och 2018.

Sammanfattningsvis framgår det av rapporten att utvecklingen i Sverige inte har tagit särskilt stora kliv sedan 2015. Mest positivt är kanske det stärkta arbetet med energiomställning och effektivisering inom industrin. Mest negativt är den ökande sociala oron, psykiska ohälsan och de nedtystade politiska diskussionerna. I en global jämförelse ligger dock Sverige bra till och det stärkta stödet till det internationella genomförandet av utvecklingsagendan är positivt. Stödet hänger sannolikt delvis samman med de senaste årens goda konjunktur.

– När följderna av pandemin letar sig in i statistiken kommer vi sannolikt att se en försämring av utvecklingen. Då måste den ekonomiska återhämtningen klara av också de områden som redan innan pandemin gick åt fel håll såväl nationellt som internationellt, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer