Årets pristagare Lena Friberg (foto Jezzica Sunmo) och Johan Rockström.

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Svenska FN-förbundet samlar aktörer i arbetet för ett starkare FN och uppmärksammar personer och organisationer som gör särskilda insatser för FN-arbetet, bland annat genom två återkommande utmärkelser.

Priset Årets FN-supporter riktar sig till den svenska FN-rörelsen och är ämnad en enskild medlem, FN-förening, FN-distrikt eller ansluten riksorganisation som gjort engagerade insatser till stöd för FN eller FN-förbundet. Årets FN-supporter 2022 är Lena Friberg som är lärare på Lerums gymnasium. Hon får priset för sitt återkommande arbete med FN-rollspel som har fått uppmärksamhet i kommunen och bidragit till samarbete med Lerums FN-förening. Hela motiveringen lyder:

”Hon startade 1995 FN-rollspel på Lerums gymnasium för omkring 100 deltagare varje år. Det betyder att Lerums gymnasium genom åren har utbildat omkring 2 700 ungdomar om FN:s betydelse och verksamhet. Rollspelet har inspirerat ungdomar att utbilda sig vidare i internationella frågor efter sin gymnasietid, till exempel genom att delta i FN-förbundets A- och B-kurser. Genom åren har tusentals ungdomar på gymnasiet fått ta del av FN:s arbete som publik och rollspelet har via media uppmärksammat FN:s arbete för kommunens och regionens invånare. Som ett erkännande av FN-rollspelets höga kvalitet har spelet gästats av Jan Eliasson vid två tillfällen. Spelet har också uppmärksammats av Lerums kommuns politiker och möjliggjort ett utvecklande samarbete mellan Lerums gymnasium och Lerums FN-förening.”

”Det är en ynnest att som lärare se eleverna i den här utvecklingen”, sa Lena Friberg om sitt rollspelsengagemang när hon tog emot priset.

Utmärkelsen Årets FN-vän instiftades av Svenska FN-förbundet 2005 och går till en person eller organisation i Sverige som har verkat till stöd för FN och FN-tanken. Årets FN-vän 2022 är Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact och aktuell som expertkommentator under FN-klimatmötet COP 27 i Egypten. Motiveringen lyder:

”Johan Rockström är en av de främsta klimatforskarna i Sverige. Han har genom sitt arbete deltagit i flera FN-möten om klimat och miljö. Han har tidigare varit chef för Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute. För närvarande är han professor vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact. Johan Rockström har i sin forskning klarlagt klimatsamband samt publicerat sina forskningsresultat i både vetenskapliga kanaler och populärvetenskapliga skrifter och därigenom gjort kunskapen brett tillgänglig. Han är även en flitig föreläsare och debattör som på ett praktiskt sätt tydliggör forskningsrön. Klimatutmaningarna samt det faktum att det 2022 har arrangerats ett högnivåmöte i Stockholm 50 år efter FN:s första miljömöte i Sverige gör det särskilt passande att utnämna en framstående klimatexpert till Årets FN-vän.”

”Aldrig har vi behövt FN mer än i dag och trots alla dess brister behöver vi ett starkare FN och inte ett svagare”, förklarade en stolt FN-vän i en videohälsning.

De två utmärkelserna delades ut nyligen i samband med FN-förbundets FN-dagsfirande i Stockholms konserthus. Hela programmet, med rubriken ”FN och Ukraina”, finns på förbundets Youtube-kanal.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer