fbpx
3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om klimatet och klimatkonferensen i Paris

Med anledning av FN:s klimatkonferens som tar plats den 30 november-11 december i Paris så bjöd Svenska FN-förbundet in till ett lunchseminarium med Sveriges klimatambassadör, Anna Lindstedt. Lunchseminariet som hölls den 24 november tog plats på Klara Konferens i centrala Stockholm med 63 deltagare och FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin som moderator.

sveriges och klimattoppmötet

Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, inledde med att berätta om Sveriges prioriteringar och förhoppningar inför mötet. Lindstedt poängterade vikten av att globala klimatmål ska vara både tydliga och långsiktiga samt vikten av att skapa välfungerande uppföljningsmekanismer. Klimatambassadören berättade om regeringens avsikt att uppnå ett ”vettigt avtal” vilket innebar ett avtal som är implementerbart, rättvist och rättsligt bindande.


Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör. Foto: Sandra Jansson

näringslivets roll

Som representant för näringslivet berättade Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA pension, om hur Svenska bolag påverkas av och kan bidra till ett globalt klimatavtal. Hon berättar hur klimatsmarta bolag med ett långsiktigt hållbarhetstänk kan bidra till ett bättre klimat som investerare genom att välja och välja bort vart de investerar sina pengar. Dock tar inte alla aktörer inom näringslivet sitt ansvar och därför behövs tydliga regler och avtal berättar hon.

ungas deltagande

Shimeng Zhou, LSU:s ungdomsrepresentant, berättade om ungdomars viktiga roll i klimatkonferensen. Zhou berättar hur unga människors deltagande i klimatmötet och klimatfrågor överlag är en självklarhet ur ett demokratiskt och rättviseperspektiv då över hälften av världens befolkning är under 25 år. Vi bör använda oss av den unga kompetens som finns.

allas ansvar

Det öppnades sedan upp för frågor och kommentarer från åhörarna på seminariet där frågan väcktes om Sveriges ansvar och roll inför klimatmötet, varpå Lindstedt svarade att ”klimatet inte känner några gränser”. Det är nästan en omöjlighet att förhandla fram globala koldioxidpriser, fortsätter hon, men att vi över huvudtaget försöker göra det skickar en viktig signal till omvärlden att klimatfrågorna är högt upp på agendan. Vi har alla ett ansvar att arbeta för ett bättre klimat säger hon.


Från vänster: Linda Nordin, Shimeng Zhou, Anna Lindstedt och Eva Axelsson.
Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer