fbpx
3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om klimatet och klimatkonferensen i Paris

Med anledning av FN:s klimatkonferens som tar plats den 30 november-11 december i Paris så bjöd Svenska FN-förbundet in till ett lunchseminarium med Sveriges klimatambassadör, Anna Lindstedt. Lunchseminariet som hölls den 24 november tog plats på Klara Konferens i centrala Stockholm med 63 deltagare och FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin som moderator.

sveriges och klimattoppmötet

Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, inledde med att berätta om Sveriges prioriteringar och förhoppningar inför mötet. Lindstedt poängterade vikten av att globala klimatmål ska vara både tydliga och långsiktiga samt vikten av att skapa välfungerande uppföljningsmekanismer. Klimatambassadören berättade om regeringens avsikt att uppnå ett ”vettigt avtal” vilket innebar ett avtal som är implementerbart, rättvist och rättsligt bindande.


Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör. Foto: Sandra Jansson

näringslivets roll

Som representant för näringslivet berättade Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA pension, om hur Svenska bolag påverkas av och kan bidra till ett globalt klimatavtal. Hon berättar hur klimatsmarta bolag med ett långsiktigt hållbarhetstänk kan bidra till ett bättre klimat som investerare genom att välja och välja bort vart de investerar sina pengar. Dock tar inte alla aktörer inom näringslivet sitt ansvar och därför behövs tydliga regler och avtal berättar hon.

ungas deltagande

Shimeng Zhou, LSU:s ungdomsrepresentant, berättade om ungdomars viktiga roll i klimatkonferensen. Zhou berättar hur unga människors deltagande i klimatmötet och klimatfrågor överlag är en självklarhet ur ett demokratiskt och rättviseperspektiv då över hälften av världens befolkning är under 25 år. Vi bör använda oss av den unga kompetens som finns.

allas ansvar

Det öppnades sedan upp för frågor och kommentarer från åhörarna på seminariet där frågan väcktes om Sveriges ansvar och roll inför klimatmötet, varpå Lindstedt svarade att ”klimatet inte känner några gränser”. Det är nästan en omöjlighet att förhandla fram globala koldioxidpriser, fortsätter hon, men att vi över huvudtaget försöker göra det skickar en viktig signal till omvärlden att klimatfrågorna är högt upp på agendan. Vi har alla ett ansvar att arbeta för ett bättre klimat säger hon.


Från vänster: Linda Nordin, Shimeng Zhou, Anna Lindstedt och Eva Axelsson.
Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer