Med anledning av FN:s klimatkonferens som tar plats den 30 november-11 december i Paris så bjöd Svenska FN-förbundet in till ett lunchseminarium med Sveriges klimatambassadör, Anna Lindstedt. Lunchseminariet som hölls den 24 november tog plats på Klara Konferens i centrala Stockholm med 63 deltagare och FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin som moderator.

sveriges och klimattoppmötet

Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, inledde med att berätta om Sveriges prioriteringar och förhoppningar inför mötet. Lindstedt poängterade vikten av att globala klimatmål ska vara både tydliga och långsiktiga samt vikten av att skapa välfungerande uppföljningsmekanismer. Klimatambassadören berättade om regeringens avsikt att uppnå ett ”vettigt avtal” vilket innebar ett avtal som är implementerbart, rättvist och rättsligt bindande.


Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör. Foto: Sandra Jansson

näringslivets roll

Som representant för näringslivet berättade Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA pension, om hur Svenska bolag påverkas av och kan bidra till ett globalt klimatavtal. Hon berättar hur klimatsmarta bolag med ett långsiktigt hållbarhetstänk kan bidra till ett bättre klimat som investerare genom att välja och välja bort vart de investerar sina pengar. Dock tar inte alla aktörer inom näringslivet sitt ansvar och därför behövs tydliga regler och avtal berättar hon.

ungas deltagande

Shimeng Zhou, LSU:s ungdomsrepresentant, berättade om ungdomars viktiga roll i klimatkonferensen. Zhou berättar hur unga människors deltagande i klimatmötet och klimatfrågor överlag är en självklarhet ur ett demokratiskt och rättviseperspektiv då över hälften av världens befolkning är under 25 år. Vi bör använda oss av den unga kompetens som finns.

allas ansvar

Det öppnades sedan upp för frågor och kommentarer från åhörarna på seminariet där frågan väcktes om Sveriges ansvar och roll inför klimatmötet, varpå Lindstedt svarade att ”klimatet inte känner några gränser”. Det är nästan en omöjlighet att förhandla fram globala koldioxidpriser, fortsätter hon, men att vi över huvudtaget försöker göra det skickar en viktig signal till omvärlden att klimatfrågorna är högt upp på agendan. Vi har alla ett ansvar att arbeta för ett bättre klimat säger hon.


Från vänster: Linda Nordin, Shimeng Zhou, Anna Lindstedt och Eva Axelsson.
Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer