3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om klimatet och klimatkonferensen i Paris

Med anledning av FN:s klimatkonferens som tar plats den 30 november-11 december i Paris så bjöd Svenska FN-förbundet in till ett lunchseminarium med Sveriges klimatambassadör, Anna Lindstedt. Lunchseminariet som hölls den 24 november tog plats på Klara Konferens i centrala Stockholm med 63 deltagare och FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin som moderator.

sveriges och klimattoppmötet

Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, inledde med att berätta om Sveriges prioriteringar och förhoppningar inför mötet. Lindstedt poängterade vikten av att globala klimatmål ska vara både tydliga och långsiktiga samt vikten av att skapa välfungerande uppföljningsmekanismer. Klimatambassadören berättade om regeringens avsikt att uppnå ett ”vettigt avtal” vilket innebar ett avtal som är implementerbart, rättvist och rättsligt bindande.


Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör. Foto: Sandra Jansson

näringslivets roll

Som representant för näringslivet berättade Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA pension, om hur Svenska bolag påverkas av och kan bidra till ett globalt klimatavtal. Hon berättar hur klimatsmarta bolag med ett långsiktigt hållbarhetstänk kan bidra till ett bättre klimat som investerare genom att välja och välja bort vart de investerar sina pengar. Dock tar inte alla aktörer inom näringslivet sitt ansvar och därför behövs tydliga regler och avtal berättar hon.

ungas deltagande

Shimeng Zhou, LSU:s ungdomsrepresentant, berättade om ungdomars viktiga roll i klimatkonferensen. Zhou berättar hur unga människors deltagande i klimatmötet och klimatfrågor överlag är en självklarhet ur ett demokratiskt och rättviseperspektiv då över hälften av världens befolkning är under 25 år. Vi bör använda oss av den unga kompetens som finns.

allas ansvar

Det öppnades sedan upp för frågor och kommentarer från åhörarna på seminariet där frågan väcktes om Sveriges ansvar och roll inför klimatmötet, varpå Lindstedt svarade att ”klimatet inte känner några gränser”. Det är nästan en omöjlighet att förhandla fram globala koldioxidpriser, fortsätter hon, men att vi över huvudtaget försöker göra det skickar en viktig signal till omvärlden att klimatfrågorna är högt upp på agendan. Vi har alla ett ansvar att arbeta för ett bättre klimat säger hon.


Från vänster: Linda Nordin, Shimeng Zhou, Anna Lindstedt och Eva Axelsson.
Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer