fbpx
3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om klimatet och klimatkonferensen i Paris

Med anledning av FN:s klimatkonferens som tar plats den 30 november-11 december i Paris så bjöd Svenska FN-förbundet in till ett lunchseminarium med Sveriges klimatambassadör, Anna Lindstedt. Lunchseminariet som hölls den 24 november tog plats på Klara Konferens i centrala Stockholm med 63 deltagare och FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin som moderator.

sveriges och klimattoppmötet

Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, inledde med att berätta om Sveriges prioriteringar och förhoppningar inför mötet. Lindstedt poängterade vikten av att globala klimatmål ska vara både tydliga och långsiktiga samt vikten av att skapa välfungerande uppföljningsmekanismer. Klimatambassadören berättade om regeringens avsikt att uppnå ett ”vettigt avtal” vilket innebar ett avtal som är implementerbart, rättvist och rättsligt bindande.


Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör. Foto: Sandra Jansson

näringslivets roll

Som representant för näringslivet berättade Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA pension, om hur Svenska bolag påverkas av och kan bidra till ett globalt klimatavtal. Hon berättar hur klimatsmarta bolag med ett långsiktigt hållbarhetstänk kan bidra till ett bättre klimat som investerare genom att välja och välja bort vart de investerar sina pengar. Dock tar inte alla aktörer inom näringslivet sitt ansvar och därför behövs tydliga regler och avtal berättar hon.

ungas deltagande

Shimeng Zhou, LSU:s ungdomsrepresentant, berättade om ungdomars viktiga roll i klimatkonferensen. Zhou berättar hur unga människors deltagande i klimatmötet och klimatfrågor överlag är en självklarhet ur ett demokratiskt och rättviseperspektiv då över hälften av världens befolkning är under 25 år. Vi bör använda oss av den unga kompetens som finns.

allas ansvar

Det öppnades sedan upp för frågor och kommentarer från åhörarna på seminariet där frågan väcktes om Sveriges ansvar och roll inför klimatmötet, varpå Lindstedt svarade att ”klimatet inte känner några gränser”. Det är nästan en omöjlighet att förhandla fram globala koldioxidpriser, fortsätter hon, men att vi över huvudtaget försöker göra det skickar en viktig signal till omvärlden att klimatfrågorna är högt upp på agendan. Vi har alla ett ansvar att arbeta för ett bättre klimat säger hon.


Från vänster: Linda Nordin, Shimeng Zhou, Anna Lindstedt och Eva Axelsson.
Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer