fbpx
Foto: UN Photo.

Nya rapporter under sommaren talar om en svår situation för den kurdiska folkgruppen i nordvästra Syrien. Till de värst drabbade hör kvinnor i regionen Afrin.

Kriget i Syrien startade den 15 mars 2011 och har rasat i nio och ett halvt år. En händelse som har hamnat i medieskugga är fördrivningen av den kurdiska folkgruppen. Den påbörjades efter att terrororganisationen Islamiska staten drevs tillbaka trots att kurdiska grupper stod för en stor del av motståndet mot IS. Många kurder har sedermera förvisats till flyktingläger i nordvästra Syrien.

Till de som drabbas värst av den kurdiska tragedin i Syrien hör kvinnorna. Ett tjugotal syriska och kurdiska människorättsorganisationer skrev i slutet av maj till FN-chefen António Guterres, MR-högkommissarien Michelle Bachelet och ordföranden för FN:s undersökningskommission för Syrien Paulo Pinheiro. I brevet pekar organisationerna på övergrepp mot kurdiska kvinnor, bland annat kidnappning och fängslande. Andra vittnesmål om händelserna talar om bortförande, sexuellt våld och tortyr. Organisationerna kräver bland annat en kommission som undersöker MR-brott och övergrepp i turkiskkontrollerade områden och att Turkiet upphör med sin militära närvaro i Syrien.

– De återkommande rapporterna om MR-övergrepp i norra Syrien måste tas på allvar. Utvecklingen, inte minst för flickor och kvinnor i regionen, understryker behovet av att hela FN-systemet och enskilda medlemsländer engagerar sig när säkerhetsrådet misslyckas att vidta åtgärder, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN tillsatte när Syrienkriget startade en oberoende kommission med uppdraget att undersöka misstänkta människorättsbrott som begås av parterna i konflikten. Kommissionen har hittills publicerat 20 rapporter som bland annat ligger till grund för säkerhetsrådets agerande. Kommissionen har besökt säkerhetsrådet samt producerat ytterligare material om bland annat könsbaserat våld och barns rättigheter i Syrien. Kommissionens senaste rapport handlar om attacker mot civila och infrastruktur i Idlib.

FN:s särskilda sändebud till Syrien, den norske diplomaten Geir Pedersen, efterträdde i september 2019 svensk-italienske Staffan de Mistura på posten. Pedersen har fortsatt att föra samtal med parterna och bland annat upprepat generalsekreterare Guterres vädjan om eldupphör i ljuset av coronapandemin. Vid en föredragning i juni i säkerhetsrådet framhöll Pedersen att kvinnor i Syrien är särskilt utsatta för utnyttjande och övergrepp.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer