fbpx
Foto: UN Photo.
8 augusti, 2020 / Nyheter

Kurdiska kvinnor offer i krigets Syrien

Nya rapporter under sommaren talar om en svår situation för den kurdiska folkgruppen i nordvästra Syrien. Till de värst drabbade hör kvinnor i regionen Afrin.

Kriget i Syrien startade den 15 mars 2011 och har rasat i nio och ett halvt år. En händelse som har hamnat i medieskugga är fördrivningen av den kurdiska folkgruppen. Den påbörjades efter att terrororganisationen Islamiska staten drevs tillbaka trots att kurdiska grupper stod för en stor del av motståndet mot IS. Många kurder har sedermera förvisats till flyktingläger i nordvästra Syrien.

Till de som drabbas värst av den kurdiska tragedin i Syrien hör kvinnorna. Ett tjugotal syriska och kurdiska människorättsorganisationer skrev i slutet av maj till FN-chefen António Guterres, MR-högkommissarien Michelle Bachelet och ordföranden för FN:s undersökningskommission för Syrien Paulo Pinheiro. I brevet pekar organisationerna på övergrepp mot kurdiska kvinnor, bland annat kidnappning och fängslande. Andra vittnesmål om händelserna talar om bortförande, sexuellt våld och tortyr. Organisationerna kräver bland annat en kommission som undersöker MR-brott och övergrepp i turkiskkontrollerade områden och att Turkiet upphör med sin militära närvaro i Syrien.

– De återkommande rapporterna om MR-övergrepp i norra Syrien måste tas på allvar. Utvecklingen, inte minst för flickor och kvinnor i regionen, understryker behovet av att hela FN-systemet och enskilda medlemsländer engagerar sig när säkerhetsrådet misslyckas att vidta åtgärder, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN tillsatte när Syrienkriget startade en oberoende kommission med uppdraget att undersöka misstänkta människorättsbrott som begås av parterna i konflikten. Kommissionen har hittills publicerat 20 rapporter som bland annat ligger till grund för säkerhetsrådets agerande. Kommissionen har besökt säkerhetsrådet samt producerat ytterligare material om bland annat könsbaserat våld och barns rättigheter i Syrien. Kommissionens senaste rapport handlar om attacker mot civila och infrastruktur i Idlib.

FN:s särskilda sändebud till Syrien, den norske diplomaten Geir Pedersen, efterträdde i september 2019 svensk-italienske Staffan de Mistura på posten. Pedersen har fortsatt att föra samtal med parterna och bland annat upprepat generalsekreterare Guterres vädjan om eldupphör i ljuset av coronapandemin. Vid en föredragning i juni i säkerhetsrådet framhöll Pedersen att kvinnor i Syrien är särskilt utsatta för utnyttjande och övergrepp.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer