Utrikesminister Margot Wallström bör kräva en ny och starkare roll för FN:s generalförsamling i Syrienkonflikten när hon talar vid veckans högnivåmöte i New York.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström talar vid ett högnivåmöte om fred och säkerhet i FN:s generalförsamling den 10-11 maj i New York. Generalförsamlingens ordförande Mogens Lykketoft har inbjudit till mötet som behandlar tre FN-rapporter om fredsfrämjande, fredsbyggande och kvinnors roll i fredsprocesser.

Mot bakgrund av den eskalerande situationen och rapporter om krigsbrott i Syrien bör Wallström kräva att generalförsamlingen tar över frågan när nu säkerhetsrådet har misslyckats, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

– Syrienkonflikten är inne på sitt sjätte år och situationen är värre än någonsin. Båda sidorna i konflikten gör sig skyldiga till krigsbrott och fredssamtalen går trögt. Det finns möjlighet att göra mer men säkerhetsrådet är i hög grad handlingsförlamat. I det här läget bör Sverige och andra länder kräva att Syrienfrågan, inklusive frågor som rör konflikthantering, hanteras i FN:s generalförsamling för att öka trycket på alla inblandade aktörer att åstadkomma en lösning, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i sina kommentarer till rapporten från Ban Ki-moons högnivåpanel för FN:s fredsbevarande insatser föreslagit en rad åtgärder som kan stärka det fredsfrämjande arbetet, bland annat att stärka principen skyldighet att skydda. I Syrien är det första steget att möjliggöra sådana insatser och med ett låst säkerhetsråd bör första prioritet vara att hänvisa frågan till generalförsamlingen.

– Att generalförsamlingen agerar i enlighet med FN-förfarandet samverkan för fred (uniting for peace) skulle vara ett sätt att öka trycket på parterna och särskilt Assad-regimen. En möjlighet som säkerhetsrådet inte har velat pröva är att hänvisa misstänkta krigsbrott till Internationella brottmålsdomstolen, ICC, säger Gabelic.

– Utrikesminister Wallström har sagt sig vara beredd att agera i generalförsamlingen för kvinnor som har utsatts för terrororganisationen Islamiska statens våld. Det är ett av många skäl att kräva att situationen i Syrien och grannländerna sätts överst på generalförsamlingens dagordning, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic besöker i veckan New York och Washington. Han nås på svensk mobiltelefon 070-770 04 18.

Generalförsamlingen har under Syrienkonflikten antagit sex resolutioner: http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?IncludeBlogs=10&limit=15&tag=%22General%20Assembly%20Documents%22+AND+%22Syria%22&ctype=Syria&rtype=General%20Assembly%20Documents&cbtype=syria.

Veckans tematiska högnivåmöte i FN:s generalförsamling ”In a world of risks: A new commitment for peace” http://www.un.org/pga/70/events/hltd-peace-and-security/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer