fbpx
10 maj, 2016 / Nyheter

Kräv nytt FN-agerande i Syrien, Wallström!

Utrikesminister Margot Wallström bör kräva en ny och starkare roll för FN:s generalförsamling i Syrienkonflikten när hon talar vid veckans högnivåmöte i New York.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström talar vid ett högnivåmöte om fred och säkerhet i FN:s generalförsamling den 10-11 maj i New York. Generalförsamlingens ordförande Mogens Lykketoft har inbjudit till mötet som behandlar tre FN-rapporter om fredsfrämjande, fredsbyggande och kvinnors roll i fredsprocesser.

Mot bakgrund av den eskalerande situationen och rapporter om krigsbrott i Syrien bör Wallström kräva att generalförsamlingen tar över frågan när nu säkerhetsrådet har misslyckats, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

– Syrienkonflikten är inne på sitt sjätte år och situationen är värre än någonsin. Båda sidorna i konflikten gör sig skyldiga till krigsbrott och fredssamtalen går trögt. Det finns möjlighet att göra mer men säkerhetsrådet är i hög grad handlingsförlamat. I det här läget bör Sverige och andra länder kräva att Syrienfrågan, inklusive frågor som rör konflikthantering, hanteras i FN:s generalförsamling för att öka trycket på alla inblandade aktörer att åstadkomma en lösning, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i sina kommentarer till rapporten från Ban Ki-moons högnivåpanel för FN:s fredsbevarande insatser föreslagit en rad åtgärder som kan stärka det fredsfrämjande arbetet, bland annat att stärka principen skyldighet att skydda. I Syrien är det första steget att möjliggöra sådana insatser och med ett låst säkerhetsråd bör första prioritet vara att hänvisa frågan till generalförsamlingen.

– Att generalförsamlingen agerar i enlighet med FN-förfarandet samverkan för fred (uniting for peace) skulle vara ett sätt att öka trycket på parterna och särskilt Assad-regimen. En möjlighet som säkerhetsrådet inte har velat pröva är att hänvisa misstänkta krigsbrott till Internationella brottmålsdomstolen, ICC, säger Gabelic.

– Utrikesminister Wallström har sagt sig vara beredd att agera i generalförsamlingen för kvinnor som har utsatts för terrororganisationen Islamiska statens våld. Det är ett av många skäl att kräva att situationen i Syrien och grannländerna sätts överst på generalförsamlingens dagordning, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic besöker i veckan New York och Washington. Han nås på svensk mobiltelefon 070-770 04 18.

Generalförsamlingen har under Syrienkonflikten antagit sex resolutioner: http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?IncludeBlogs=10&limit=15&tag=%22General%20Assembly%20Documents%22+AND+%22Syria%22&ctype=Syria&rtype=General%20Assembly%20Documents&cbtype=syria.

Veckans tematiska högnivåmöte i FN:s generalförsamling ”In a world of risks: A new commitment for peace” http://www.un.org/pga/70/events/hltd-peace-and-security/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer