fbpx
10 maj, 2016 / Nyheter

Kräv nytt FN-agerande i Syrien, Wallström!

Utrikesminister Margot Wallström bör kräva en ny och starkare roll för FN:s generalförsamling i Syrienkonflikten när hon talar vid veckans högnivåmöte i New York.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström talar vid ett högnivåmöte om fred och säkerhet i FN:s generalförsamling den 10-11 maj i New York. Generalförsamlingens ordförande Mogens Lykketoft har inbjudit till mötet som behandlar tre FN-rapporter om fredsfrämjande, fredsbyggande och kvinnors roll i fredsprocesser.

Mot bakgrund av den eskalerande situationen och rapporter om krigsbrott i Syrien bör Wallström kräva att generalförsamlingen tar över frågan när nu säkerhetsrådet har misslyckats, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

– Syrienkonflikten är inne på sitt sjätte år och situationen är värre än någonsin. Båda sidorna i konflikten gör sig skyldiga till krigsbrott och fredssamtalen går trögt. Det finns möjlighet att göra mer men säkerhetsrådet är i hög grad handlingsförlamat. I det här läget bör Sverige och andra länder kräva att Syrienfrågan, inklusive frågor som rör konflikthantering, hanteras i FN:s generalförsamling för att öka trycket på alla inblandade aktörer att åstadkomma en lösning, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i sina kommentarer till rapporten från Ban Ki-moons högnivåpanel för FN:s fredsbevarande insatser föreslagit en rad åtgärder som kan stärka det fredsfrämjande arbetet, bland annat att stärka principen skyldighet att skydda. I Syrien är det första steget att möjliggöra sådana insatser och med ett låst säkerhetsråd bör första prioritet vara att hänvisa frågan till generalförsamlingen.

– Att generalförsamlingen agerar i enlighet med FN-förfarandet samverkan för fred (uniting for peace) skulle vara ett sätt att öka trycket på parterna och särskilt Assad-regimen. En möjlighet som säkerhetsrådet inte har velat pröva är att hänvisa misstänkta krigsbrott till Internationella brottmålsdomstolen, ICC, säger Gabelic.

– Utrikesminister Wallström har sagt sig vara beredd att agera i generalförsamlingen för kvinnor som har utsatts för terrororganisationen Islamiska statens våld. Det är ett av många skäl att kräva att situationen i Syrien och grannländerna sätts överst på generalförsamlingens dagordning, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic besöker i veckan New York och Washington. Han nås på svensk mobiltelefon 070-770 04 18.

Generalförsamlingen har under Syrienkonflikten antagit sex resolutioner: http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?IncludeBlogs=10&limit=15&tag=%22General%20Assembly%20Documents%22+AND+%22Syria%22&ctype=Syria&rtype=General%20Assembly%20Documents&cbtype=syria.

Veckans tematiska högnivåmöte i FN:s generalförsamling ”In a world of risks: A new commitment for peace” http://www.un.org/pga/70/events/hltd-peace-and-security/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer