fbpx
Foto: UN Photo
6 mars, 2023 / Nyheter

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som hålls i FN, och ca 10 000 deltagare från hela världen väntas komma.

CSW pågår i två veckor, och i fokus står jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Det är kvinnokommissionen som har huvudansvaret för policyutvecklingen på området samt att följa upp hur medlemsländerna efterlever sina åtaganden gällande kvinnors rättigheter. Varje år sätts globala mål och åtgärder för att främja jämställdhet formuleras. Årets huvudtema är innovation, tekniska förändringar och utbildning i den digitala tidsåldern som bidrar till jämställdhet och stärker kvinnors och flickors egenmakt.

– Jämställdhetsarbetet och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och utmanas sedan länge av konservativa krafter. Redan innan pandemin konstaterades att framsteg på området knappast var att vänta – snarare är den stora uppgiften att försvara vad som redan överenskommits. Pandemin har medfört stora negativa konsekvenser för jämställdhetsprocessen i världen, varför årets kvinnokommission är mycket betydelsefull, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Situationen för världens kvinnor och flickor har på en rad områden försämrats kraftigt under pandemin. Enligt Caroline Rusten, chef på UN Womens nordiska kontor, hade världen 132 år kvar till att uppnå jämställdhet i världen innan Covid-19 bröt ut. Rapporten ”Progress on the Sustainable Development Goals (SDG): The Gender Snapshot 2022” visar att pandemin fått förödande konsekvenser för jämställdhetsarbetet, och att det i nuvarande takt i stället kommer att ta upp emot 286 år. Det är en kraftig tillbakagång, vilket är ett faktum som FN:s medlemsländer har att hantera under CSW. Ett stort antal civilsamhällesrepresentanter är på plats för att ge sin bild och trycka på för förändring, och alla tänkbara ämnen och frågor som rör jämställdhetsområdet kommer att lyftas och diskuteras på olika sätt. Den svenska delegationen till årets kvinnokommission leds av jämställdhetsminister- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer