fbpx
Foto: UN Photo
6 mars, 2023 / Nyheter

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som hålls i FN, och ca 10 000 deltagare från hela världen väntas komma.

CSW pågår i två veckor, och i fokus står jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Det är kvinnokommissionen som har huvudansvaret för policyutvecklingen på området samt att följa upp hur medlemsländerna efterlever sina åtaganden gällande kvinnors rättigheter. Varje år sätts globala mål och åtgärder för att främja jämställdhet formuleras. Årets huvudtema är innovation, tekniska förändringar och utbildning i den digitala tidsåldern som bidrar till jämställdhet och stärker kvinnors och flickors egenmakt.

– Jämställdhetsarbetet och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och utmanas sedan länge av konservativa krafter. Redan innan pandemin konstaterades att framsteg på området knappast var att vänta – snarare är den stora uppgiften att försvara vad som redan överenskommits. Pandemin har medfört stora negativa konsekvenser för jämställdhetsprocessen i världen, varför årets kvinnokommission är mycket betydelsefull, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Situationen för världens kvinnor och flickor har på en rad områden försämrats kraftigt under pandemin. Enligt Caroline Rusten, chef på UN Womens nordiska kontor, hade världen 132 år kvar till att uppnå jämställdhet i världen innan Covid-19 bröt ut. Rapporten ”Progress on the Sustainable Development Goals (SDG): The Gender Snapshot 2022” visar att pandemin fått förödande konsekvenser för jämställdhetsarbetet, och att det i nuvarande takt i stället kommer att ta upp emot 286 år. Det är en kraftig tillbakagång, vilket är ett faktum som FN:s medlemsländer har att hantera under CSW. Ett stort antal civilsamhällesrepresentanter är på plats för att ge sin bild och trycka på för förändring, och alla tänkbara ämnen och frågor som rör jämställdhetsområdet kommer att lyftas och diskuteras på olika sätt. Den svenska delegationen till årets kvinnokommission leds av jämställdhetsminister- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer