fbpx
Foto: UN Photo
6 mars, 2023 / Nyheter

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som hålls i FN, och ca 10 000 deltagare från hela världen väntas komma.

CSW pågår i två veckor, och i fokus står jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Det är kvinnokommissionen som har huvudansvaret för policyutvecklingen på området samt att följa upp hur medlemsländerna efterlever sina åtaganden gällande kvinnors rättigheter. Varje år sätts globala mål och åtgärder för att främja jämställdhet formuleras. Årets huvudtema är innovation, tekniska förändringar och utbildning i den digitala tidsåldern som bidrar till jämställdhet och stärker kvinnors och flickors egenmakt.

– Jämställdhetsarbetet och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och utmanas sedan länge av konservativa krafter. Redan innan pandemin konstaterades att framsteg på området knappast var att vänta – snarare är den stora uppgiften att försvara vad som redan överenskommits. Pandemin har medfört stora negativa konsekvenser för jämställdhetsprocessen i världen, varför årets kvinnokommission är mycket betydelsefull, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Situationen för världens kvinnor och flickor har på en rad områden försämrats kraftigt under pandemin. Enligt Caroline Rusten, chef på UN Womens nordiska kontor, hade världen 132 år kvar till att uppnå jämställdhet i världen innan Covid-19 bröt ut. Rapporten ”Progress on the Sustainable Development Goals (SDG): The Gender Snapshot 2022” visar att pandemin fått förödande konsekvenser för jämställdhetsarbetet, och att det i nuvarande takt i stället kommer att ta upp emot 286 år. Det är en kraftig tillbakagång, vilket är ett faktum som FN:s medlemsländer har att hantera under CSW. Ett stort antal civilsamhällesrepresentanter är på plats för att ge sin bild och trycka på för förändring, och alla tänkbara ämnen och frågor som rör jämställdhetsområdet kommer att lyftas och diskuteras på olika sätt. Den svenska delegationen till årets kvinnokommission leds av jämställdhetsminister- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer

FN-förbundet på DN Debatt: Samling i FN kan driva Putin ur Ukraina

21 februari, 2023 / Debattartiklar

Två dagar före årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina efterlyser Svenska FN-förbundet åtgärder i FN som kan leda till att kriget upphör. På onsdagen hålls ett seminarium i Sveriges riksdag om misstänkta krigsbrott i Ukraina. 

Läs mer