fbpx
16 november, 2016 / Nyheter

Kenya lämnar FN i Sydsudan

Kenya återkallar sitt truppbidrag till FN-insatsen i Sydsudan efter att den kenyanske befälhavaren avskedats av Ban Ki-moon.

Förra veckan inledde Kenya tillbakadragandet av sina trupper från FN-insatsen UNMISS i Sydsudan. Agerandet är en protest mot att insatsens kenyanske befälhavare generallöjtnant Johnson Mogoa Kimani Ondieki nyligen avskedades av FN-chefen Ban Ki-moon.

Avskedandet kom efter att en oberoende undersökning funnit allvarliga brister i UNMISS respons på det våld som bröt ut i Sydsudans huvudstad Juba under sommaren. Våldsamheterna ledde till minst 70 dödsfall varav fler än 20 var internflyktingar inom insatsens skyddszoner för civila.

Kenyanska representanter menar att UNMISS lider av systematiska och strukturella problem vilket har lett till att insatsen inte har kunnat skydda civila. Kenya menar vidare att avskedandet av generallöjtnanten innebär att skulden läggs på en individ. Man meddelar också att man kommer fortsätta bidra till de andra fredsinsatser man för närvarande är involverad i.

– Händelseutvecklingen i flera FN-insatser i Afrika understryker behovet av dels kvalitetssäkring, dels bredare rekrytering. Inte minst bör västeuropeiska länder i högre grad erbjuda truppbidrag till FN:s fredsfrämjande insatser på kontinenten, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Kenya har bidragit med över 1 000 soldater till UNMISS, vilket motsvarar nästan en tiondel av den totala styrkan på drygt 12 000 soldater.

Läs mer om FN-insatsen i Sydsudan på UN News.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer