fbpx
28 mars, 2017 / Nyheter

Kärnvapenförhandlingar

Svenska FN-förbundet närvarar vid FN-förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen i New York i veckan.

FN:s generalförsamling beslutade i höstas att förhandlingar om ett kärnvapenförbud ska hållas under 2017. I veckan startar en första förhandlingsrunda då de deltagande staterna får möjlighet att framföra sina förslag på vad som bör ingå i förbudet och hur det bör utformas.

Svenska FN-förbundet är på plats i New York under veckan och kommer att besöka förhandlingarna. Förbundsordförande Aleksander Gabelic välkomnar att arbetet påbörjas och framhåller två komponenter.

– För att ett avtal ska bli trovärdigt måste det innehålla konkreta möjligheter att kontrollera att länderna håller sina löften om att inte ha kärnvapen. Vi vill också se ett totalförbud mot utplacering av kärnvapen utanför kärnvapenstaternas egna territorier, säger Aleksander Gabelic.

Förhandlingarna i New York samlar över 100 länder men inga kärnvapenstater deltar. Utifrån veckans diskussioner kommer ett utkast på ett förbudsavtal att presenteras senare under våren. Med detta utkast som grund hålls en andra förhandlingsrunda mellan den 15 juni och den 7 juli. Om ett avtal inte nåtts den 7 juli kan FN:s generalförsamling besluta om ytterligare förhandlingar.

Svenska FN-förbundet och flera andra civilsamhällsorganisationer skrev den 14 februari på Aftonbladet Debatt om behovet av ett kärnvapenförbud.

Följ förhandlingarna hos Internationella kampanjen mot kärnvapen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer