fbpx

Svenska FN-förbundet närvarar vid FN-förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen i New York i veckan.

FN:s generalförsamling beslutade i höstas att förhandlingar om ett kärnvapenförbud ska hållas under 2017. I veckan startar en första förhandlingsrunda då de deltagande staterna får möjlighet att framföra sina förslag på vad som bör ingå i förbudet och hur det bör utformas.

Svenska FN-förbundet är på plats i New York under veckan och kommer att besöka förhandlingarna. Förbundsordförande Aleksander Gabelic välkomnar att arbetet påbörjas och framhåller två komponenter.

– För att ett avtal ska bli trovärdigt måste det innehålla konkreta möjligheter att kontrollera att länderna håller sina löften om att inte ha kärnvapen. Vi vill också se ett totalförbud mot utplacering av kärnvapen utanför kärnvapenstaternas egna territorier, säger Aleksander Gabelic.

Förhandlingarna i New York samlar över 100 länder men inga kärnvapenstater deltar. Utifrån veckans diskussioner kommer ett utkast på ett förbudsavtal att presenteras senare under våren. Med detta utkast som grund hålls en andra förhandlingsrunda mellan den 15 juni och den 7 juli. Om ett avtal inte nåtts den 7 juli kan FN:s generalförsamling besluta om ytterligare förhandlingar.

Svenska FN-förbundet och flera andra civilsamhällsorganisationer skrev den 14 februari på Aftonbladet Debatt om behovet av ett kärnvapenförbud.

Följ förhandlingarna hos Internationella kampanjen mot kärnvapen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer