Jan Eliasson talar i FN i New York. Foto: UN Photo/Manuel Elias

FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson inledningstalar vid teknik- och marknadsföringsmässan NextM den 24-25 mars.

OBS! På grund av coronaviruset skjuts evenemanget upp till den 14-15 september.

NextM genomförs i Stockholm under två dagar med start den 24 mars. Årets tema är syfte och företagens ansvar för hållbar utveckling med särskild inriktning på Agenda 2030 och de globala målen. GroupM som arrangerar NextM räknar med att över 1 500 marknadsförare och chefer i teknikbranschen besöker evenemanget.

– Vi har arrangerat NextM fem år i rad nu och växt till den största marknadsförings- och teknikeventet i Norden, säger Martin Hugosson som är vd för GroupM. Det ger oss ett ansvar som vi vill ta. Årets tema blir därmed just ansvar och hållbar utveckling inom vår bransch där vi stolt kan presentera Jan Eliasson som talare.

FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson medverkar under mässans första dag den 24 mars. Då samtalar han också på stora scenen med Annelie Börjesson, ordförande i medlemsorganisationen Svenska FN-förbundet som verkar för de globala målens genomförande. Jan Eliasson var som vice FN-chef en av arkitekterna bakom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av medlemsländerna vid ett toppmöte i New York 2015.

– Regeringar, organisationer, företag och enskilda bör på nationell nivå se till att de globala målen nås i ett gemensamt åtagande. Även teknikföretag, forskare, media och annonsörer har ett ansvar att bidra till hållbar utveckling och genomförandet av de globala målen, inte bara i ord utan också i handling, säger Jan Eliasson.

Bland de frågor som kommer att lyftas på NextM är hur företagen ska sätta stopp för greenwashing och i stället ta ett verkligt ansvar för vår gemensamma framtid utifrån Agenda 2030 och de globala målen.

FN-förbundet är på plats med en monter under hela NextM dit besökarna inbjuds för att tala om FN, de globala målen och arbetet för hållbar utveckling. Förbundet arrangerar också ett miniseminarium om utmaningen att förena hållbar konsumtion med ekonomisk tillväxt.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer