fbpx
6 mars, 2015 / Nyheter

Lövin lyfte fram feministisk utrikespolitik

På bilden syns biståndsminister Isabella Lövin (tv) och FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin.

Inför kvinnodagen den 8 mars anordnade FN-förbundet den 6 mars seminariet ”Jämställdhet – nyckeln till utveckling” med biståndsminister Isabella Lövin. FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin inledde seminariet följt av ordförande Aleksander Gabelic som introducerade dagens tema.

Isabella Lövin lyfte fram Sveriges feministiska utrikespolitik och vilken betydelse jämställdhet har för ekonomisk och social utveckling. Hon betonade att jämställdhet inte är en mjuk fråga, det är en fråga om liv och död och en katalysator för att utrota fattigdom.

Biståndsministern ser den nya post 2015-agendan som en unik chans för världens länder att gemensamt formulera nya mål till 2030. Hon poängterade att mål 5 om jämställdhet är viktig för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hon tog även upp betydelsen av att involvera både kvinnor och män och avslutade med att påtala att arbetet för jämställdhet är en gemensam uppgift som alla vinner på.

Efter biståndsministerns tal med efterföljande frågor hölls ett panelsamtal med engagerade representanter från olika organisationer som gav sina rekommendationer inför den nya post 2015-agendan.

Ställ dig bakom FN-förbundets krav inför kvinnodagen

Se intervju med biståndsminister Isabella Lövin

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer