Bild: Unsplash/Artin Bakhan.

FN-förslaget att utreda Mahsa Aminis död i iranskt häkte måste få medlemsländernas stöd. Iran måste respektera flickors och kvinnors rättigheter och omvärldens tryck på regimen måste öka, säger Svenska FN-förbundet.

En hel värld upprörs över den iranska regimens våldsanvändning mot de demonstrationer som hållits i landet efter 22-åriga Mahsa Aminis död i häkte där hon placerades för brott mot den islamiska republikens klädkod.

Samtidigt som folkliga manifestationer genomförs till stöd för Irans kvinnor har FN fördömt våldshandlingarna. FN-kontoret för mänskliga rättigheter i Genève har efterlyst en snabb och opartisk utredning av Mahsa Aminis död. FN-chefen António Guterres har uttryckt ökande oro över våldet som drabbar även kvinnor och barn.

De folkliga reaktionerna och FN:s agerande måste få medlemsländernas uttryckliga stöd, säger Svenska FN-förbundet.

– Trycket på Iran måste öka. FN:s medlemmar inklusive Sverige måste kräva att Iran respekterar kvinnors och flickors rättigheter samt i enlighet med FN-konventioner om de mänskliga rättigheterna säkerställer åsikts-, yttrande-, och mötesfrihet i landet, säger förbundsordförande Annelie Börjesson.

FN-förbundet, som är en medlemsorganisation och del av en global FN-rörelse, har välkomnat FN-kravet på utredning och krävt att ansvariga ställs till svars.

– Folkliga krav på grundläggande mänskliga rättigheter måste få genomslag i det multilaterala samarbetet. Världens regeringar måste, i ord och i handling, visa sitt stöd för kvinnor som tar av sig slöjan i Iran, säger Annelie Börjesson.

Svenska FN-förbundet har under många år arbetat aktivt för flickors och kvinnors rättigheter och mot hedersförtryck som drabbar flickor och kvinnor i hela världen. Tillsammans med en rad andra organisationer drev förbundet fram det förbud mot barnäktenskap i Sverige som trädde i kraft den 1 januari 2019. Förbundet verkar i samarbete med FN också för stärkt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer