FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

FN:s högnivåmöte Stockholm +50 – med Sveriges regering som värd och exakt 50 år efter FN:s första konferens om mänsklig miljö – avslutades på fredagen. Det var kulmen på en intensiv vecka med debatt om hur världens regeringar ska fås att ta sitt ansvar för en hållbar framtid för sina befolkningar.

Under Stockholm +50 har, vid sidan av anföranden av FN-chefen António Guterres och representanter för världens regeringar, ungdomsdelegater, USA:s klimatsändebud John Kerry och en lång rad andra gjort sina röster hörda. Svenska FN-förbundet närvarade på Stockholmsmässan i Älvsjö med en fem personer stark delegation under ledning av förbundsordförande Annelie Börjesson.

FN-förbundet laddade upp inför Stockholm +50 genom att uppmärksamma flera klimat- och miljörelaterade FN-dagar under våren och genom att bjuda in till arrangemanget Peoples’ Perspective i Kulturhuset i Stockholm. Under två dagar samlades företrädare för den svenska och internationella FN-rörelsen för att lyssna på experter, gräsrötter, politiker, aktivister, musiker och många andra som bidrog till att öka både kunskapen om och engagemanget för klimat- och miljöfrågorna.

– Med Peoples’ Perspective och andra aktiviteter har vi gjort en rejäl nysatsning på klimat- och miljöfrågorna. Konferenser som Stockholm +50 visar att FN är den enda mötesplatsen för gemensamma beslut i en av mänsklighetens ödesfrågor. Nu måste vi gå från ord till handling – och vi fortsätter arbetet för att våra regeringar ska göra vad som krävs för att hantera utmaningarna, säger Annelie Börjesson.

Se Peoples’ Perspective på FN-förbundets Youtube-kanal.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer