Sofia Herrström besökte FN-förbundets seminarium om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 på fredagen. För att nå de globala målen krävs mer integration mellan olika aktörer, menar hon.

Svenska FN-förbundet arrangerade på fredagen ett seminarium på Myntkabinettet inför FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december. Under rubriken ”Mänskliga rättigheter i Agenda 2030 – vilka utmaningar finns för Sverige?” diskuterade en panel bestående av Anissa Mohammad, länsstyrelsen i Östergötland, Parul Sharma, regeringens Agenda 2030-delegation, Kajsa Törnqvist Netz, Migrationsverket, och Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, utmaningar och möjligheter i arbetet för att nå de globala målen. Eva Grambye, internationell chef vid det danska institutet för mänskliga rättigheter, inledde genom att berätta om erfarenheterna från institutet.

Paneldiskussionen kretsade kring förutsättningarna att nå de globala målen i Sverige. I centrum för diskussionen stod mål 5 om jämställdhet och problemen med skadliga traditioner som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Också den starka Stockholmscentreringen och behovet att få med hela Sveriges befolkning inklusive de så kallade utanförskapsområdena berördes av både paneldeltagare och åhörare.

I publiken fanns bland andra Sofia Herrström som håller med om behovet av mer samlat arbete för att nå de globala målen.

– Vi behöver bli bättre på att integrera de globala målen med mänskliga rättigheter och vi behöver också bli bättre på att integrera målen med varandra och arbeta med målkonflikterna som finns. Vi behöver även arbeta mer integrerat mellan olika aktörer i samhället som mellan civilsamhället och myndigheter, mellan ungdomar och ledare för att vi ska nå målen, säger hon.

Vill du engagera dig för mänskliga rättigheter och Agenda 2030? Bli medlem i dag!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer