fbpx
FN:s generalsekreterare António Guterres talar under högnivåveckan i New York. Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras
26 september, 2023 / Nyheter

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den?

Utvecklingsmål som riskerar att inte nås, skuldkris, klimathot, hälsoutmaningar och ett utdraget invasionskrig som förstärker de pågående kriserna – den gångna högnivåveckan i FN har präglats av de multipla kriser som pandemi, konflikter och klimathot skapar.

Det finns också en annan bild av läget. FN:s medlemsländer under året beslutat om avtal om skydd för havsmiljön och mot plastnedskräpning. FN agerar i Ukraina genom humanitär hjälp, registrering av misstänkta människorättsbrott och genom att försöka återstarta Svartahavsinitiativet för spannmålsexport till världens hungriga. En potentiell miljökatastrof kunde undvikas i somras tack vare att FN samordnade hanteringen av en läckande oljetanker utanför Jemen. Under den gångna veckan har länderna beslutat att påskynda arbetet för att nå de globala målen, diskuterat goda exempel i kampen för klimatet och fortsatt arbetet för att nå god hälsa för alla.

Bilden av FN kännetecknas alltså av såväl framgångar som utmaningar. En fråga som aktualiserats av FN-chefen António Guterres, president Zelenskyj och flera andra är om dagens FN klarar att hantera kriser som Ukraina och andra utmaningar – eller om mer eller mindre drastiska förändringar krävs. Frågorna om FN-systemets utformning är inte nya men de ställs på sin spets i ett läge då multilateralismen utmanas av en multipolär ordning med länder som eftersträvar regionalt inflytande och brister i respekt för överenskomna spelregler. Det tydligaste exemplet är Rysslands invasionskrig i Ukraina.

En återkommande tanke, som under högnivåveckan omfamnades av såväl USA:s president Biden som president Zelenskyj, handlar om att förändra sammansättningen av FN:s säkerhetsråd. Diskussionerna om utvidgning av rådet har hittills varit resultatlösa på grund av motstånd från vetoländerna och regionala motsättningar. Kanske har ändå den politiska, ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen under senare år bidragit till ökat stöd för att göra rådet mer inkluderande och representativt.

Vetot var en förutsättning för FN:s bildande men det fungerar i dag mestadels som en bromskloss för säkerhetsrådets arbete. I stället har nu generalförsamlingen tagit kommandot i diskussionen om Ukraina genom en så kallad specialsession. Ytterligare maktförskjutning skedde i våras när Lichtenstein fick genomslag för ett konstruktivt förslag som innebär att generalförsamlingen kan kalla vetoländer till möte för att höra dem motivera sitt ställningstagande.

Sverige deltog med en stark delegation i New York – statsministern, utrikesministern, bistånds- och utrikeshandelsministern och sjukvårdsministern fanns på plats. Under högnivåveckan meddelade regeringen att den tillskjuter extra svenska pengar till WFP för att motverka global svält. Det är mycket välkommet och behövligt. Mindre välkommet är beskedet att ungdomsdelegaten i framtida FN-delegationer försvinner. Därmed bryts en stark svensk tradition att utse unga folkrörelserepresentanter som kan inspirera generationskamrater att engagera sig i FN-frågor. FN går också miste om den närvaro av unga som generalsekreteraren har efterlyst. Att Sverige inte kvalade in bland de 34 länder som talade vid klimatambitionsmötet är ett underbetyg för svensk klimatpolitik. Likaså saknas en svensk talare vid toppmötet om kärnvapen den 26 september som avslutar högnivåveckan.

Icke desto mindre är Sverige fortfarande en föregångare på flera områden i FN-arbetet – som bidragsgivare, som jämställdhetsförespråkare, som samtalspartner till civilsamhället och som givare av kärnstöd till FN:s utvecklingsarbete.

FN:s och multilateralismens framtid aktualiseras av nästa års framtidskonferens (Summit of the Future) som ska behandla både formerna för det globala samarbetet och utvecklingsagendan. ”Prognoser som föreskriver diplomatins död är förhastade”, menade generalförsamlingens ordförande Dennis Francis, Trinidad och Tobago, vid det förberedande mötet inför Summit of the Future som hölls under högnivåveckan. 

FN:s generalsekreterare António Guterres arbetar aktivt med frågor som rör FN:s framtid och reformfrågorna. Rapporten ”Our common agenda” har följts av flera tankepapper ytterligare. Frågan om FN:s framtid är som alltid avhängig medlemsländernas inställning. Tiden som återstår till nästa års framtidskonferens kommer att utvisa hur reformviljan ser ut bland de 193 medlemmarna.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer