fbpx
FN:s generalsekreterare António Guterres talar under högnivåveckan i New York. Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras
26 september, 2023 / Nyheter

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den?

Utvecklingsmål som riskerar att inte nås, skuldkris, klimathot, hälsoutmaningar och ett utdraget invasionskrig som förstärker de pågående kriserna – den gångna högnivåveckan i FN har präglats av de multipla kriser som pandemi, konflikter och klimathot skapar.

Det finns också en annan bild av läget. FN:s medlemsländer under året beslutat om avtal om skydd för havsmiljön och mot plastnedskräpning. FN agerar i Ukraina genom humanitär hjälp, registrering av misstänkta människorättsbrott och genom att försöka återstarta Svartahavsinitiativet för spannmålsexport till världens hungriga. En potentiell miljökatastrof kunde undvikas i somras tack vare att FN samordnade hanteringen av en läckande oljetanker utanför Jemen. Under den gångna veckan har länderna beslutat att påskynda arbetet för att nå de globala målen, diskuterat goda exempel i kampen för klimatet och fortsatt arbetet för att nå god hälsa för alla.

Bilden av FN kännetecknas alltså av såväl framgångar som utmaningar. En fråga som aktualiserats av FN-chefen António Guterres, president Zelenskyj och flera andra är om dagens FN klarar att hantera kriser som Ukraina och andra utmaningar – eller om mer eller mindre drastiska förändringar krävs. Frågorna om FN-systemets utformning är inte nya men de ställs på sin spets i ett läge då multilateralismen utmanas av en multipolär ordning med länder som eftersträvar regionalt inflytande och brister i respekt för överenskomna spelregler. Det tydligaste exemplet är Rysslands invasionskrig i Ukraina.

En återkommande tanke, som under högnivåveckan omfamnades av såväl USA:s president Biden som president Zelenskyj, handlar om att förändra sammansättningen av FN:s säkerhetsråd. Diskussionerna om utvidgning av rådet har hittills varit resultatlösa på grund av motstånd från vetoländerna och regionala motsättningar. Kanske har ändå den politiska, ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen under senare år bidragit till ökat stöd för att göra rådet mer inkluderande och representativt.

Vetot var en förutsättning för FN:s bildande men det fungerar i dag mestadels som en bromskloss för säkerhetsrådets arbete. I stället har nu generalförsamlingen tagit kommandot i diskussionen om Ukraina genom en så kallad specialsession. Ytterligare maktförskjutning skedde i våras när Lichtenstein fick genomslag för ett konstruktivt förslag som innebär att generalförsamlingen kan kalla vetoländer till möte för att höra dem motivera sitt ställningstagande.

Sverige deltog med en stark delegation i New York – statsministern, utrikesministern, bistånds- och utrikeshandelsministern och sjukvårdsministern fanns på plats. Under högnivåveckan meddelade regeringen att den tillskjuter extra svenska pengar till WFP för att motverka global svält. Det är mycket välkommet och behövligt. Mindre välkommet är beskedet att ungdomsdelegaten i framtida FN-delegationer försvinner. Därmed bryts en stark svensk tradition att utse unga folkrörelserepresentanter som kan inspirera generationskamrater att engagera sig i FN-frågor. FN går också miste om den närvaro av unga som generalsekreteraren har efterlyst. Att Sverige inte kvalade in bland de 34 länder som talade vid klimatambitionsmötet är ett underbetyg för svensk klimatpolitik. Likaså saknas en svensk talare vid toppmötet om kärnvapen den 26 september som avslutar högnivåveckan.

Icke desto mindre är Sverige fortfarande en föregångare på flera områden i FN-arbetet – som bidragsgivare, som jämställdhetsförespråkare, som samtalspartner till civilsamhället och som givare av kärnstöd till FN:s utvecklingsarbete.

FN:s och multilateralismens framtid aktualiseras av nästa års framtidskonferens (Summit of the Future) som ska behandla både formerna för det globala samarbetet och utvecklingsagendan. ”Prognoser som föreskriver diplomatins död är förhastade”, menade generalförsamlingens ordförande Dennis Francis, Trinidad och Tobago, vid det förberedande mötet inför Summit of the Future som hölls under högnivåveckan. 

FN:s generalsekreterare António Guterres arbetar aktivt med frågor som rör FN:s framtid och reformfrågorna. Rapporten ”Our common agenda” har följts av flera tankepapper ytterligare. Frågan om FN:s framtid är som alltid avhängig medlemsländernas inställning. Tiden som återstår till nästa års framtidskonferens kommer att utvisa hur reformviljan ser ut bland de 193 medlemmarna.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer