fbpx
Foto: Heather Mount/Unsplash
25 februari, 2019 / Nyheter

Hög tid att Sverige inrättar en oberoende MR-institution

Den svenska regeringen har skickat ett förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter på remiss. Svenska FN-förbundet har länge förespråkat inrättandet av en oberoende MR-institution i Sverige och välkomnar regeringens konkreta agerande.

Förslaget om en nationell institution för mänskliga rättigheter (MR-institution) i Sverige skickades på remiss den 22 februari. Frågan har länge legat på regeringens bord. Sverige fick redan 2015 rekommendationen att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. Detta efter en granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Sedan dess har frågan bollats mellan regeringen och riksdagen.

I mars 2018 fick juristen och utredaren Lise Bergh uppdraget att utreda hur en nationell MR-institution kan inrättas. Förslaget inlämnades till regeringen i oktober 2018 och ligger till grund för remitteringen.

Det nya förslaget är att en oberoende MR-institution bildas som en helt ny myndighet under regeringen. Dess uppdrag ska vara att ”följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs”. Institutionen ska ges möjlighet att samla information, bedriva undersökningar och forskning, samt lämna förslag på åtgärder vid brister i verkställandet av mänskliga rättigheter. Däremot kommer institutionen inte ha befogenhet att pröva enskilda klagomål eller bedriva tillsyn gentemot andra myndigheter eller aktörer i samhället.

Svenska FN-förbundet har länge efterfrågat en oberoende institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Tillsammans med flera andra organisationer har förbundet aktivt bidragit i arbetet för att en MR-institution ska bli verklighet.

– Sverige har under lång tid mött kritik från både FN och Europarådet om hur vi efterlever de internationella människorättskonventioner som vi har undertecknat och lovat att följa. En oberoende institution är viktig för att säkerställa att Sverige uppfyller sina folkrättsliga skyldigheter, säger Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet.

Läs mer om förslaget till oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer