Foto: Heather Mount/Unsplash

Den svenska regeringen har skickat ett förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter på remiss. Svenska FN-förbundet har länge förespråkat inrättandet av en oberoende MR-institution i Sverige och välkomnar regeringens konkreta agerande.

Förslaget om en nationell institution för mänskliga rättigheter (MR-institution) i Sverige skickades på remiss den 22 februari. Frågan har länge legat på regeringens bord. Sverige fick redan 2015 rekommendationen att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. Detta efter en granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Sedan dess har frågan bollats mellan regeringen och riksdagen.

I mars 2018 fick juristen och utredaren Lise Bergh uppdraget att utreda hur en nationell MR-institution kan inrättas. Förslaget inlämnades till regeringen i oktober 2018 och ligger till grund för remitteringen.

Det nya förslaget är att en oberoende MR-institution bildas som en helt ny myndighet under regeringen. Dess uppdrag ska vara att ”följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs”. Institutionen ska ges möjlighet att samla information, bedriva undersökningar och forskning, samt lämna förslag på åtgärder vid brister i verkställandet av mänskliga rättigheter. Däremot kommer institutionen inte ha befogenhet att pröva enskilda klagomål eller bedriva tillsyn gentemot andra myndigheter eller aktörer i samhället.

Svenska FN-förbundet har länge efterfrågat en oberoende institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Tillsammans med flera andra organisationer har förbundet aktivt bidragit i arbetet för att en MR-institution ska bli verklighet.

– Sverige har under lång tid mött kritik från både FN och Europarådet om hur vi efterlever de internationella människorättskonventioner som vi har undertecknat och lovat att följa. En oberoende institution är viktig för att säkerställa att Sverige uppfyller sina folkrättsliga skyldigheter, säger Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet.

Läs mer om förslaget till oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer