fbpx
Foto: Heather Mount/Unsplash
25 februari, 2019 / Nyheter

Hög tid att Sverige inrättar en oberoende MR-institution

Den svenska regeringen har skickat ett förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter på remiss. Svenska FN-förbundet har länge förespråkat inrättandet av en oberoende MR-institution i Sverige och välkomnar regeringens konkreta agerande.

Förslaget om en nationell institution för mänskliga rättigheter (MR-institution) i Sverige skickades på remiss den 22 februari. Frågan har länge legat på regeringens bord. Sverige fick redan 2015 rekommendationen att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter. Detta efter en granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Sedan dess har frågan bollats mellan regeringen och riksdagen.

I mars 2018 fick juristen och utredaren Lise Bergh uppdraget att utreda hur en nationell MR-institution kan inrättas. Förslaget inlämnades till regeringen i oktober 2018 och ligger till grund för remitteringen.

Det nya förslaget är att en oberoende MR-institution bildas som en helt ny myndighet under regeringen. Dess uppdrag ska vara att ”följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs”. Institutionen ska ges möjlighet att samla information, bedriva undersökningar och forskning, samt lämna förslag på åtgärder vid brister i verkställandet av mänskliga rättigheter. Däremot kommer institutionen inte ha befogenhet att pröva enskilda klagomål eller bedriva tillsyn gentemot andra myndigheter eller aktörer i samhället.

Svenska FN-förbundet har länge efterfrågat en oberoende institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Tillsammans med flera andra organisationer har förbundet aktivt bidragit i arbetet för att en MR-institution ska bli verklighet.

– Sverige har under lång tid mött kritik från både FN och Europarådet om hur vi efterlever de internationella människorättskonventioner som vi har undertecknat och lovat att följa. En oberoende institution är viktig för att säkerställa att Sverige uppfyller sina folkrättsliga skyldigheter, säger Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet.

Läs mer om förslaget till oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer