I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Den nya globala utvecklingsagendan fördelar ansvaret för utveckling mellan världens länder, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet som uppmärksammar avtalet på Bok & Bibliotek kl 15.00 på fredagen.

Svenska FN-förbundet uppmärksammar kl 15.00 på fredagen på Internationella torget på Bok & Bibliotek den nya agendan för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling som antas av världens stats- och regeringschefer i FN under dagen.

– Målen är en stor framgång och alla länder, inklusive Sverige, har en skyldighet att arbeta för deras genomförande. Även kontroversiella frågor som flickors och kvinnors rättigheter finns med efter långa förhandlingar och en process som har varit historiskt öppen. Fortsatt samverkan mellan regeringar, kommuner, frivilligorganisationer och näringsliv krävs för att målen ska uppfyllas, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

De höga ambitionerna i de sjutton målen måste återspeglas i de indikatorer som nu ska tas fram, menar FN-förbundet.

– Beslutsamhet krävs för att gå från ord till handling. Särskilda ansträngningar måste göras för världens flickor och kvinnor eftersom deras rättigheter fortfarande motarbetas av flera stater. Framför allt krävs tydliga indikatorer för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Sverige och likasinnade måste fortsätta att hålla ett vakande öga på arbetet mot till exempel könsstympning och barnäktenskap, säger Aleksander Gabelic.

Gabelic, som talar på fredagen på Bok & Bibliotek i Göteborg, understryker att också säkerhetsfrågorna måste rymmas i den nya utvecklingsagendan.

– Mål 16 handlar om fred, frihet från våld och en fungerande rättsstat som kan försvara medborgarnas rättigheter. Bristen på fungerande institutioner är en av orsakerna till att många postkonfliktländer faller tillbaka i konflikt inom några år, säger han.

FN-förbundet, som har deltagit i processen kring det nya avtalet, betonar vikten av att de nya målen blir kända i hela samhället.

– Vi ser fram emot en fortsatt öppen process där FN-rörelsen och andra delar av civilsamhället bidrar till såväl kunskapsspridning som implementering av de nya målen i Sverige, avslutar Aleksander Gabelic.

Läs mer om den nya agendan för hållbar utveckling på www.fn.se.

Genom Svenska FN-förbundets projekt Flicka har eleverna på Fatuma Abduskolan i nordöstra Etiopien fått var sin bankbok. Bankböckerna innehåller en liten summa pengar och är ett sätt att stärka flickornas självförtroende och lära dem om sparande.

Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer