25 september, 2015 / Nyheter

Historiskt FN-avtal ställer krav på alla länder

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Den nya globala utvecklingsagendan fördelar ansvaret för utveckling mellan världens länder, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet som uppmärksammar avtalet på Bok & Bibliotek kl 15.00 på fredagen.

Svenska FN-förbundet uppmärksammar kl 15.00 på fredagen på Internationella torget på Bok & Bibliotek den nya agendan för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling som antas av världens stats- och regeringschefer i FN under dagen.

– Målen är en stor framgång och alla länder, inklusive Sverige, har en skyldighet att arbeta för deras genomförande. Även kontroversiella frågor som flickors och kvinnors rättigheter finns med efter långa förhandlingar och en process som har varit historiskt öppen. Fortsatt samverkan mellan regeringar, kommuner, frivilligorganisationer och näringsliv krävs för att målen ska uppfyllas, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

De höga ambitionerna i de sjutton målen måste återspeglas i de indikatorer som nu ska tas fram, menar FN-förbundet.

– Beslutsamhet krävs för att gå från ord till handling. Särskilda ansträngningar måste göras för världens flickor och kvinnor eftersom deras rättigheter fortfarande motarbetas av flera stater. Framför allt krävs tydliga indikatorer för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Sverige och likasinnade måste fortsätta att hålla ett vakande öga på arbetet mot till exempel könsstympning och barnäktenskap, säger Aleksander Gabelic.

Gabelic, som talar på fredagen på Bok & Bibliotek i Göteborg, understryker att också säkerhetsfrågorna måste rymmas i den nya utvecklingsagendan.

– Mål 16 handlar om fred, frihet från våld och en fungerande rättsstat som kan försvara medborgarnas rättigheter. Bristen på fungerande institutioner är en av orsakerna till att många postkonfliktländer faller tillbaka i konflikt inom några år, säger han.

FN-förbundet, som har deltagit i processen kring det nya avtalet, betonar vikten av att de nya målen blir kända i hela samhället.

– Vi ser fram emot en fortsatt öppen process där FN-rörelsen och andra delar av civilsamhället bidrar till såväl kunskapsspridning som implementering av de nya målen i Sverige, avslutar Aleksander Gabelic.

Läs mer om den nya agendan för hållbar utveckling på www.fn.se.

Genom Svenska FN-förbundets projekt Flicka har eleverna på Fatuma Abduskolan i nordöstra Etiopien fått var sin bankbok. Bankböckerna innehåller en liten summa pengar och är ett sätt att stärka flickornas självförtroende och lära dem om sparande.

Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer