fbpx
Koll & kommentar
25 september, 2015 / Nyheter

Historiskt FN-avtal ställer krav på alla länder

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Den nya globala utvecklingsagendan fördelar ansvaret för utveckling mellan världens länder, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet som uppmärksammar avtalet på Bok & Bibliotek kl 15.00 på fredagen.

Svenska FN-förbundet uppmärksammar kl 15.00 på fredagen på Internationella torget på Bok & Bibliotek den nya agendan för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling som antas av världens stats- och regeringschefer i FN under dagen.

– Målen är en stor framgång och alla länder, inklusive Sverige, har en skyldighet att arbeta för deras genomförande. Även kontroversiella frågor som flickors och kvinnors rättigheter finns med efter långa förhandlingar och en process som har varit historiskt öppen. Fortsatt samverkan mellan regeringar, kommuner, frivilligorganisationer och näringsliv krävs för att målen ska uppfyllas, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

De höga ambitionerna i de sjutton målen måste återspeglas i de indikatorer som nu ska tas fram, menar FN-förbundet.

– Beslutsamhet krävs för att gå från ord till handling. Särskilda ansträngningar måste göras för världens flickor och kvinnor eftersom deras rättigheter fortfarande motarbetas av flera stater. Framför allt krävs tydliga indikatorer för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Sverige och likasinnade måste fortsätta att hålla ett vakande öga på arbetet mot till exempel könsstympning och barnäktenskap, säger Aleksander Gabelic.

Gabelic, som talar på fredagen på Bok & Bibliotek i Göteborg, understryker att också säkerhetsfrågorna måste rymmas i den nya utvecklingsagendan.

– Mål 16 handlar om fred, frihet från våld och en fungerande rättsstat som kan försvara medborgarnas rättigheter. Bristen på fungerande institutioner är en av orsakerna till att många postkonfliktländer faller tillbaka i konflikt inom några år, säger han.

FN-förbundet, som har deltagit i processen kring det nya avtalet, betonar vikten av att de nya målen blir kända i hela samhället.

– Vi ser fram emot en fortsatt öppen process där FN-rörelsen och andra delar av civilsamhället bidrar till såväl kunskapsspridning som implementering av de nya målen i Sverige, avslutar Aleksander Gabelic.

Läs mer om den nya agendan för hållbar utveckling på www.fn.se.

Genom Svenska FN-förbundets projekt Flicka har eleverna på Fatuma Abduskolan i nordöstra Etiopien fått var sin bankbok. Bankböckerna innehåller en liten summa pengar och är ett sätt att stärka flickornas självförtroende och lära dem om sparande.

Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer