fbpx
25 september, 2015 / Nyheter

Historiskt FN-avtal ställer krav på alla länder

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Den nya globala utvecklingsagendan fördelar ansvaret för utveckling mellan världens länder, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet som uppmärksammar avtalet på Bok & Bibliotek kl 15.00 på fredagen.

Svenska FN-förbundet uppmärksammar kl 15.00 på fredagen på Internationella torget på Bok & Bibliotek den nya agendan för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling som antas av världens stats- och regeringschefer i FN under dagen.

– Målen är en stor framgång och alla länder, inklusive Sverige, har en skyldighet att arbeta för deras genomförande. Även kontroversiella frågor som flickors och kvinnors rättigheter finns med efter långa förhandlingar och en process som har varit historiskt öppen. Fortsatt samverkan mellan regeringar, kommuner, frivilligorganisationer och näringsliv krävs för att målen ska uppfyllas, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

De höga ambitionerna i de sjutton målen måste återspeglas i de indikatorer som nu ska tas fram, menar FN-förbundet.

– Beslutsamhet krävs för att gå från ord till handling. Särskilda ansträngningar måste göras för världens flickor och kvinnor eftersom deras rättigheter fortfarande motarbetas av flera stater. Framför allt krävs tydliga indikatorer för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Sverige och likasinnade måste fortsätta att hålla ett vakande öga på arbetet mot till exempel könsstympning och barnäktenskap, säger Aleksander Gabelic.

Gabelic, som talar på fredagen på Bok & Bibliotek i Göteborg, understryker att också säkerhetsfrågorna måste rymmas i den nya utvecklingsagendan.

– Mål 16 handlar om fred, frihet från våld och en fungerande rättsstat som kan försvara medborgarnas rättigheter. Bristen på fungerande institutioner är en av orsakerna till att många postkonfliktländer faller tillbaka i konflikt inom några år, säger han.

FN-förbundet, som har deltagit i processen kring det nya avtalet, betonar vikten av att de nya målen blir kända i hela samhället.

– Vi ser fram emot en fortsatt öppen process där FN-rörelsen och andra delar av civilsamhället bidrar till såväl kunskapsspridning som implementering av de nya målen i Sverige, avslutar Aleksander Gabelic.

Läs mer om den nya agendan för hållbar utveckling på www.fn.se.

Genom Svenska FN-förbundets projekt Flicka har eleverna på Fatuma Abduskolan i nordöstra Etiopien fått var sin bankbok. Bankböckerna innehåller en liten summa pengar och är ett sätt att stärka flickornas självförtroende och lära dem om sparande.

Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer