FN vill inkludera unga i besluten för att uppnå Agenda 2030 Foto: Unsplash

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

De utmaningar som världen står inför idag, till exempel klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utbredd desinformation angående coronaviruset och covidvaccinen samt minskningen av mänskliga rättigheter, är gemensamma och gränsöverskridande. Därför krävs det ett förnyat multilateralt samarbete för att lösa dessa. Det menar António Guterres i den nya FN-rapporten Our Common Agenda.

I sitt tal till generalförsamlingen, i samband med att rapporten släpptes, sa António Guterres att det multilaterala samarbetet som det är utformat idag misslyckas med att skydda och bevara våra gemensamma resurser. Inte heller lyckas världssamfundet med att säkerställa fred och en god hälsa för alla. Coronapandemin lyftes fram som ett tydligt och tragiskt exempel på detta.

För att komma till rätta med dessa problem föreslår António Guterres ett flertal åtgärder. Bland annat föreslår han ett toppmöte för framtiden, Summit of the Future, för att på global nivå komma överens om vilken framtid som ska eftersträvas och hur det ska nås. För de unga, som upplever att deras åsikter inte värderas samt att möjligheterna att påverka är begränsade eftersom de saknar tillgång till de sammanhang där beslut tas, föreslår Guterres ett inrättade av ett särskilt sändebud för kommande generationer. Han föreslår också ett nytt ungdomskontor som kommer att arbeta för att engagera unga personer inom alla delar av FN och låta dem vara delaktiga i alla beslut. På så sätt kan unga få möjlighet att påverka beslut som de kommer att få leva med i framtiden.

En fråga som ungdomar särskilt oroas av är klimatförändringarna som drastiskt kommer att försämra deras och kommande generationers möjligheter till ett liv med en rimlig levnadsstandard. För att hantera dessa uppmanar Guterres alla aktörer att presentera än mer ambitiösa nationella klimatmål med tydliga politiska mål och strategier för att uppnå en framtid med nettonollutsläpp. Guterres riktar kritik mot att G20-länderna (19 länder och EU) tilldelat över 3,3 biljoner dollar i subventioner till fossila bränslen som kol, olja och gas mellan 2015 och 2019 trots dessa länders klimatåtaganden. Detta minskar möjligheten att uppnå Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Alla investeringar måste vara i linje med låga utsläppsnivåer av växthusgaser.

Rapporten är resultatet av en uppmaning från världsledare under FN:s 75-årsfirande förra året att FN bättre måste kunna hantera de utmaningar världen står inför. Grunden till rapporten utgörs av samtal mellan FN och olika aktörer som exempelvis unga människor, företagare, experter och forskare, medlemsnationer och civilsamhällesorganisationer. De åtgärder som föreslås i rapporten bygger på målen i Agenda 2030.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer