fbpx
FN vill inkludera unga i besluten för att uppnå Agenda 2030 Foto: Unsplash
20 september, 2021 / Nyheter

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

De utmaningar som världen står inför idag, till exempel klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utbredd desinformation angående coronaviruset och covidvaccinen samt minskningen av mänskliga rättigheter, är gemensamma och gränsöverskridande. Därför krävs det ett förnyat multilateralt samarbete för att lösa dessa. Det menar António Guterres i den nya FN-rapporten Our Common Agenda.

I sitt tal till generalförsamlingen, i samband med att rapporten släpptes, sa António Guterres att det multilaterala samarbetet som det är utformat idag misslyckas med att skydda och bevara våra gemensamma resurser. Inte heller lyckas världssamfundet med att säkerställa fred och en god hälsa för alla. Coronapandemin lyftes fram som ett tydligt och tragiskt exempel på detta.

För att komma till rätta med dessa problem föreslår António Guterres ett flertal åtgärder. Bland annat föreslår han ett toppmöte för framtiden, Summit of the Future, för att på global nivå komma överens om vilken framtid som ska eftersträvas och hur det ska nås. För de unga, som upplever att deras åsikter inte värderas samt att möjligheterna att påverka är begränsade eftersom de saknar tillgång till de sammanhang där beslut tas, föreslår Guterres ett inrättade av ett särskilt sändebud för kommande generationer. Han föreslår också ett nytt ungdomskontor som kommer att arbeta för att engagera unga personer inom alla delar av FN och låta dem vara delaktiga i alla beslut. På så sätt kan unga få möjlighet att påverka beslut som de kommer att få leva med i framtiden.

En fråga som ungdomar särskilt oroas av är klimatförändringarna som drastiskt kommer att försämra deras och kommande generationers möjligheter till ett liv med en rimlig levnadsstandard. För att hantera dessa uppmanar Guterres alla aktörer att presentera än mer ambitiösa nationella klimatmål med tydliga politiska mål och strategier för att uppnå en framtid med nettonollutsläpp. Guterres riktar kritik mot att G20-länderna (19 länder och EU) tilldelat över 3,3 biljoner dollar i subventioner till fossila bränslen som kol, olja och gas mellan 2015 och 2019 trots dessa länders klimatåtaganden. Detta minskar möjligheten att uppnå Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Alla investeringar måste vara i linje med låga utsläppsnivåer av växthusgaser.

Rapporten är resultatet av en uppmaning från världsledare under FN:s 75-årsfirande förra året att FN bättre måste kunna hantera de utmaningar världen står inför. Grunden till rapporten utgörs av samtal mellan FN och olika aktörer som exempelvis unga människor, företagare, experter och forskare, medlemsnationer och civilsamhällesorganisationer. De åtgärder som föreslås i rapporten bygger på målen i Agenda 2030.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer