FN vill inkludera unga i besluten för att uppnå Agenda 2030 Foto: Unsplash
20 september, 2021 / Nyheter

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

De utmaningar som världen står inför idag, till exempel klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utbredd desinformation angående coronaviruset och covidvaccinen samt minskningen av mänskliga rättigheter, är gemensamma och gränsöverskridande. Därför krävs det ett förnyat multilateralt samarbete för att lösa dessa. Det menar António Guterres i den nya FN-rapporten Our Common Agenda.

I sitt tal till generalförsamlingen, i samband med att rapporten släpptes, sa António Guterres att det multilaterala samarbetet som det är utformat idag misslyckas med att skydda och bevara våra gemensamma resurser. Inte heller lyckas världssamfundet med att säkerställa fred och en god hälsa för alla. Coronapandemin lyftes fram som ett tydligt och tragiskt exempel på detta.

För att komma till rätta med dessa problem föreslår António Guterres ett flertal åtgärder. Bland annat föreslår han ett toppmöte för framtiden, Summit of the Future, för att på global nivå komma överens om vilken framtid som ska eftersträvas och hur det ska nås. För de unga, som upplever att deras åsikter inte värderas samt att möjligheterna att påverka är begränsade eftersom de saknar tillgång till de sammanhang där beslut tas, föreslår Guterres ett inrättade av ett särskilt sändebud för kommande generationer. Han föreslår också ett nytt ungdomskontor som kommer att arbeta för att engagera unga personer inom alla delar av FN och låta dem vara delaktiga i alla beslut. På så sätt kan unga få möjlighet att påverka beslut som de kommer att få leva med i framtiden.

En fråga som ungdomar särskilt oroas av är klimatförändringarna som drastiskt kommer att försämra deras och kommande generationers möjligheter till ett liv med en rimlig levnadsstandard. För att hantera dessa uppmanar Guterres alla aktörer att presentera än mer ambitiösa nationella klimatmål med tydliga politiska mål och strategier för att uppnå en framtid med nettonollutsläpp. Guterres riktar kritik mot att G20-länderna (19 länder och EU) tilldelat över 3,3 biljoner dollar i subventioner till fossila bränslen som kol, olja och gas mellan 2015 och 2019 trots dessa länders klimatåtaganden. Detta minskar möjligheten att uppnå Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Alla investeringar måste vara i linje med låga utsläppsnivåer av växthusgaser.

Rapporten är resultatet av en uppmaning från världsledare under FN:s 75-årsfirande förra året att FN bättre måste kunna hantera de utmaningar världen står inför. Grunden till rapporten utgörs av samtal mellan FN och olika aktörer som exempelvis unga människor, företagare, experter och forskare, medlemsnationer och civilsamhällesorganisationer. De åtgärder som föreslås i rapporten bygger på målen i Agenda 2030.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer