fbpx
FN vill inkludera unga i besluten för att uppnå Agenda 2030 Foto: Unsplash
20 september, 2021 / Nyheter

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

De utmaningar som världen står inför idag, till exempel klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utbredd desinformation angående coronaviruset och covidvaccinen samt minskningen av mänskliga rättigheter, är gemensamma och gränsöverskridande. Därför krävs det ett förnyat multilateralt samarbete för att lösa dessa. Det menar António Guterres i den nya FN-rapporten Our Common Agenda.

I sitt tal till generalförsamlingen, i samband med att rapporten släpptes, sa António Guterres att det multilaterala samarbetet som det är utformat idag misslyckas med att skydda och bevara våra gemensamma resurser. Inte heller lyckas världssamfundet med att säkerställa fred och en god hälsa för alla. Coronapandemin lyftes fram som ett tydligt och tragiskt exempel på detta.

För att komma till rätta med dessa problem föreslår António Guterres ett flertal åtgärder. Bland annat föreslår han ett toppmöte för framtiden, Summit of the Future, för att på global nivå komma överens om vilken framtid som ska eftersträvas och hur det ska nås. För de unga, som upplever att deras åsikter inte värderas samt att möjligheterna att påverka är begränsade eftersom de saknar tillgång till de sammanhang där beslut tas, föreslår Guterres ett inrättade av ett särskilt sändebud för kommande generationer. Han föreslår också ett nytt ungdomskontor som kommer att arbeta för att engagera unga personer inom alla delar av FN och låta dem vara delaktiga i alla beslut. På så sätt kan unga få möjlighet att påverka beslut som de kommer att få leva med i framtiden.

En fråga som ungdomar särskilt oroas av är klimatförändringarna som drastiskt kommer att försämra deras och kommande generationers möjligheter till ett liv med en rimlig levnadsstandard. För att hantera dessa uppmanar Guterres alla aktörer att presentera än mer ambitiösa nationella klimatmål med tydliga politiska mål och strategier för att uppnå en framtid med nettonollutsläpp. Guterres riktar kritik mot att G20-länderna (19 länder och EU) tilldelat över 3,3 biljoner dollar i subventioner till fossila bränslen som kol, olja och gas mellan 2015 och 2019 trots dessa länders klimatåtaganden. Detta minskar möjligheten att uppnå Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Alla investeringar måste vara i linje med låga utsläppsnivåer av växthusgaser.

Rapporten är resultatet av en uppmaning från världsledare under FN:s 75-årsfirande förra året att FN bättre måste kunna hantera de utmaningar världen står inför. Grunden till rapporten utgörs av samtal mellan FN och olika aktörer som exempelvis unga människor, företagare, experter och forskare, medlemsnationer och civilsamhällesorganisationer. De åtgärder som föreslås i rapporten bygger på målen i Agenda 2030.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer