FN vill inkludera unga i besluten för att uppnå Agenda 2030 Foto: Unsplash
20 september, 2021 / Nyheter

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

De utmaningar som världen står inför idag, till exempel klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utbredd desinformation angående coronaviruset och covidvaccinen samt minskningen av mänskliga rättigheter, är gemensamma och gränsöverskridande. Därför krävs det ett förnyat multilateralt samarbete för att lösa dessa. Det menar António Guterres i den nya FN-rapporten Our Common Agenda.

I sitt tal till generalförsamlingen, i samband med att rapporten släpptes, sa António Guterres att det multilaterala samarbetet som det är utformat idag misslyckas med att skydda och bevara våra gemensamma resurser. Inte heller lyckas världssamfundet med att säkerställa fred och en god hälsa för alla. Coronapandemin lyftes fram som ett tydligt och tragiskt exempel på detta.

För att komma till rätta med dessa problem föreslår António Guterres ett flertal åtgärder. Bland annat föreslår han ett toppmöte för framtiden, Summit of the Future, för att på global nivå komma överens om vilken framtid som ska eftersträvas och hur det ska nås. För de unga, som upplever att deras åsikter inte värderas samt att möjligheterna att påverka är begränsade eftersom de saknar tillgång till de sammanhang där beslut tas, föreslår Guterres ett inrättade av ett särskilt sändebud för kommande generationer. Han föreslår också ett nytt ungdomskontor som kommer att arbeta för att engagera unga personer inom alla delar av FN och låta dem vara delaktiga i alla beslut. På så sätt kan unga få möjlighet att påverka beslut som de kommer att få leva med i framtiden.

En fråga som ungdomar särskilt oroas av är klimatförändringarna som drastiskt kommer att försämra deras och kommande generationers möjligheter till ett liv med en rimlig levnadsstandard. För att hantera dessa uppmanar Guterres alla aktörer att presentera än mer ambitiösa nationella klimatmål med tydliga politiska mål och strategier för att uppnå en framtid med nettonollutsläpp. Guterres riktar kritik mot att G20-länderna (19 länder och EU) tilldelat över 3,3 biljoner dollar i subventioner till fossila bränslen som kol, olja och gas mellan 2015 och 2019 trots dessa länders klimatåtaganden. Detta minskar möjligheten att uppnå Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Alla investeringar måste vara i linje med låga utsläppsnivåer av växthusgaser.

Rapporten är resultatet av en uppmaning från världsledare under FN:s 75-årsfirande förra året att FN bättre måste kunna hantera de utmaningar världen står inför. Grunden till rapporten utgörs av samtal mellan FN och olika aktörer som exempelvis unga människor, företagare, experter och forskare, medlemsnationer och civilsamhällesorganisationer. De åtgärder som föreslås i rapporten bygger på målen i Agenda 2030.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN-chefens framtidsrapport på svenska

20 oktober, 2021 / Nyheter

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterade tidigare i höstas sin rapport ”Our common agenda” om framtidens globala samarbete. Nu finns sammanfattningen av rapporten på svenska.

Läs mer

Fira FN-dagen med oss!

18 oktober, 2021 / Nyheter

FN-förbundet bjuder in till seminarium den 21 oktober i Kulturhuset, Stockholm, och FN-dagen uppmärksammas den 24 oktober av FN-föreningar över hela landet. Välkommen att fira FN-dagen med oss!

Läs mer

Världshungerdagen: fem tips för att minska matsvinnet

16 oktober, 2021 / Nyheter

Runt om i världen svälter 800 miljoner människor. För att världshungern ska utrotas har FN målet att minska matsvinnet med hälften. Hur kan du minska ditt matsvinn? Stjärnkocken och FN-förbundets goodwillambassadör Paul Svensson tipsar om vad du kan göra!

Läs mer

Ren miljö – en mänsklig rättighet

14 oktober, 2021 / Nyheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade i veckan igenom en ny mänsklig rättighet – rätten till en trygg, ren, hälsosam och hållbar miljö. Resolutionen röstades igenom med klar majoritet.

Läs mer

Internationella flickdagen firar 10 år

11 oktober, 2021 / Nyheter

FN:s dag för världens flickor fyller tio år – och behovet av stöd ökar till följd av pandemin.

Läs mer

Cecilia Tengroth har tillträtt som generalsekreterare

06 oktober, 2021 / Världshorisont

Den 1 oktober tillträdde Svenska FN-förbundets nya generalsekreterare, juristen Cecilia Tengroth. I senaste numret av Världshorisont svarar hon på frågor om sin bakgrund, tankar om FN och FN-förbundet och berättar

Läs mer

”Jag har världens bästa jobb”

05 oktober, 2021 / Blogg

På internationella lärardagen bloggar Elin Gradin, Årets FN-lärare 2021, om hur Räddningsgymnasiet Sandö flyttar in världen i klassrummet.

Läs mer

2020 dödligaste året för miljöförsvarare

01 oktober, 2021 / Nyheter

277 miljöförsvarare dödades runt om i världen under 2020. Men mörkertalet är stort och det kan röra sig om än fler aktivister som dödats på grund av sin kamp för miljö och mänskliga rättigheter. Det visar en nyligen publicerad rapport.

Läs mer

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer