fbpx
6 april, 2022 / Nyheter

Gruvdrift i Gállok trots FN-kritik

Regeringens hantering av Gállok understryker vikten av att Sverige ratificerar ILO 169.

Sveriges regering meddelade nyligen att ett privat bolag får tillstånd att projektera gruvdrift i det samiska området Gállok. FN:s specialrapportörer för urfolksrättigheter samt för miljö och mänskliga rättigheter har gett regeringen rådet att inte tillåta etablering av gruvdrift i området. Även FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat regeringens agerande i frågan. I nuläget motsätter sig även flera samebyar, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Unesco en gruva i Gállok.

FN:s experter har framfört oro för rennäringen och riktat kritik mot samrådsförfarandet med berörda samebyar. Experterna understryker att renskötseln är en grundläggande förutsättning för den samiska kulturens överlevnad och en huvudsaklig försörjningskälla i området. En gruva i området medför betydande risker – samisk markanvändning, kultur, försörjning och den närliggande miljön kan skadas omfattande och permanent. 

I ett yttrande från de två specialrapportörerna sägs att gruvan innebär risker för nio samebyar samt för den renskötsel som är skyddad i den svenska grundlagen och FN:s urfolksdeklaration. I yttrandet beskrivs hur flera nationella och internationella instanser avrått från gruvdrift i Gállok på miljömässiga och urfolksrättsliga grunder. Även FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har invänt mot att Sverige övervägt att tillåta bearbetningskoncession för gruvan trots avrådan från myndigheter, expertorgan och berörda samhällen. 

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN framfört att Sverige måste ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till den svenska regeringen. Artikel 14 i konventionen handlar om att erkänna urfolks ägande och bruk av traditionella landområden. I detta fall skulle ratificering av konventionen kunna ha skyddat områden inom Sápmi för att säkerställa traditioner som är viktiga för samisk kultur och identitet. Den svenska statens underlåtande att ratificera ILO 169 innebär att urfolks rättigheter riskeras på grund av andra intressen inom samma område. 

Laponia är sedan 1996 ett världsarvsområde och Europas största sammanhängande naturlandskap, med fyra nationalparker och två naturreservat med bland annat flera hotade arter. Det är också ett av skälen till att regeringen bad Unesco utvärdera riskerna med en gruva i Gállok. Unesco bedömde att gruvan skulle ha negativ påverkan på världsarvet Laponias natur- och kulturvärden. Även detta tas upp i det gemensamma yttrandet och belyser att fungerande renskötsel i området är av stor vikt för att behålla Laponias unika landskap. 

Sverige granskas åter i FN:s rasdiskrimineringskommitté i början av 2023.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer