fbpx
6 april, 2022 / Nyheter

Gruvdrift i Gállok trots FN-kritik

Regeringens hantering av Gállok understryker vikten av att Sverige ratificerar ILO 169.

Sveriges regering meddelade nyligen att ett privat bolag får tillstånd att projektera gruvdrift i det samiska området Gállok. FN:s specialrapportörer för urfolksrättigheter samt för miljö och mänskliga rättigheter har gett regeringen rådet att inte tillåta etablering av gruvdrift i området. Även FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat regeringens agerande i frågan. I nuläget motsätter sig även flera samebyar, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Unesco en gruva i Gállok.

FN:s experter har framfört oro för rennäringen och riktat kritik mot samrådsförfarandet med berörda samebyar. Experterna understryker att renskötseln är en grundläggande förutsättning för den samiska kulturens överlevnad och en huvudsaklig försörjningskälla i området. En gruva i området medför betydande risker – samisk markanvändning, kultur, försörjning och den närliggande miljön kan skadas omfattande och permanent. 

I ett yttrande från de två specialrapportörerna sägs att gruvan innebär risker för nio samebyar samt för den renskötsel som är skyddad i den svenska grundlagen och FN:s urfolksdeklaration. I yttrandet beskrivs hur flera nationella och internationella instanser avrått från gruvdrift i Gállok på miljömässiga och urfolksrättsliga grunder. Även FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har invänt mot att Sverige övervägt att tillåta bearbetningskoncession för gruvan trots avrådan från myndigheter, expertorgan och berörda samhällen. 

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN framfört att Sverige måste ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till den svenska regeringen. Artikel 14 i konventionen handlar om att erkänna urfolks ägande och bruk av traditionella landområden. I detta fall skulle ratificering av konventionen kunna ha skyddat områden inom Sápmi för att säkerställa traditioner som är viktiga för samisk kultur och identitet. Den svenska statens underlåtande att ratificera ILO 169 innebär att urfolks rättigheter riskeras på grund av andra intressen inom samma område. 

Laponia är sedan 1996 ett världsarvsområde och Europas största sammanhängande naturlandskap, med fyra nationalparker och två naturreservat med bland annat flera hotade arter. Det är också ett av skälen till att regeringen bad Unesco utvärdera riskerna med en gruva i Gállok. Unesco bedömde att gruvan skulle ha negativ påverkan på världsarvet Laponias natur- och kulturvärden. Även detta tas upp i det gemensamma yttrandet och belyser att fungerande renskötsel i området är av stor vikt för att behålla Laponias unika landskap. 

Sverige granskas åter i FN:s rasdiskrimineringskommitté i början av 2023.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer