6 april, 2022 / Nyheter

Gruvdrift i Gállok trots FN-kritik

Regeringens hantering av Gállok understryker vikten av att Sverige ratificerar ILO 169.

Sveriges regering meddelade nyligen att ett privat bolag får tillstånd att projektera gruvdrift i det samiska området Gállok. FN:s specialrapportörer för urfolksrättigheter samt för miljö och mänskliga rättigheter har gett regeringen rådet att inte tillåta etablering av gruvdrift i området. Även FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat regeringens agerande i frågan. I nuläget motsätter sig även flera samebyar, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Unesco en gruva i Gállok.

FN:s experter har framfört oro för rennäringen och riktat kritik mot samrådsförfarandet med berörda samebyar. Experterna understryker att renskötseln är en grundläggande förutsättning för den samiska kulturens överlevnad och en huvudsaklig försörjningskälla i området. En gruva i området medför betydande risker – samisk markanvändning, kultur, försörjning och den närliggande miljön kan skadas omfattande och permanent. 

I ett yttrande från de två specialrapportörerna sägs att gruvan innebär risker för nio samebyar samt för den renskötsel som är skyddad i den svenska grundlagen och FN:s urfolksdeklaration. I yttrandet beskrivs hur flera nationella och internationella instanser avrått från gruvdrift i Gállok på miljömässiga och urfolksrättsliga grunder. Även FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har invänt mot att Sverige övervägt att tillåta bearbetningskoncession för gruvan trots avrådan från myndigheter, expertorgan och berörda samhällen. 

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN framfört att Sverige måste ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till den svenska regeringen. Artikel 14 i konventionen handlar om att erkänna urfolks ägande och bruk av traditionella landområden. I detta fall skulle ratificering av konventionen kunna ha skyddat områden inom Sápmi för att säkerställa traditioner som är viktiga för samisk kultur och identitet. Den svenska statens underlåtande att ratificera ILO 169 innebär att urfolks rättigheter riskeras på grund av andra intressen inom samma område. 

Laponia är sedan 1996 ett världsarvsområde och Europas största sammanhängande naturlandskap, med fyra nationalparker och två naturreservat med bland annat flera hotade arter. Det är också ett av skälen till att regeringen bad Unesco utvärdera riskerna med en gruva i Gállok. Unesco bedömde att gruvan skulle ha negativ påverkan på världsarvet Laponias natur- och kulturvärden. Även detta tas upp i det gemensamma yttrandet och belyser att fungerande renskötsel i området är av stor vikt för att behålla Laponias unika landskap. 

Sverige granskas åter i FN:s rasdiskrimineringskommitté i början av 2023.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN-mötet Stockholm +50 ska ge ny fart åt klimat- och miljöarbetet

19 maj, 2022 / Världshorisont

I början av juni samlas världssamfundet i Stockholm för att diskutera klimat och miljö under FN-konferensen Stockholm +50. Svenska FN-förbundet har laddat hela våren inför konferensen och arrangerar precis som

Läs mer

Klimatkonferens för unga: Ungas röster lyfts inför Stockholm +50

17 maj, 2022 / Världshorisont


Den 6-8 maj arrangerades en klimatkonferens för unga på Kärsögården i Stockholm. Där samlades ett hundratal ungdomar för att lyssna på föreläsningar, umgås, delta i workshops och hålla FN-rollspel.

Läs mer

Kräv Nato på besked om kärnvapnen!

13 maj, 2022 / Debattartiklar

Som FN-medlem och nedrustningsförespråkare måste Sverige säkerställa rätten att ha en kritisk syn på kärnvapen. Det är en rätt som måste gälla oavsett om Sverige går med i Nato eller inte, skriver Annelie Börjesson i Sydsvenska Dagbladet.  

Läs mer

Stoppa Putins krig mot Ukraina!

09 maj, 2022 / Blogg

Jag har aldrig gillat kärnvapen. I synnerhet har jag inte gillat de ryska. Det kan säkert vara en konsekvens av barndomsminnet av att på hösten 1981 vakna upp till insikten

Läs mer

Så slår biståndsnedskärningarna

29 april, 2022 / Nyheter

Färre insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och i värsta fall ännu fler flyktingkatastrofer. FN-förbundets samarbeten med systerförbund i andra länder och många andra projekt hotas om planerna på nedskärningar i biståndet blir verklighet.

Läs mer

Nytt FN-beslut ska försvåra användningen av vetot

27 april, 2022 / Nyheter

Enligt en ny FN-resolution ska generalförsamlingen hädanefter sammankallas senast tio dagar efter att ett veto har lagts i säkerhetsrådet. Beslutet följer på Rysslands veto efter landets invasion av Ukraina.

Läs mer

Rundabordssamtal i Polen – demokrati, mänskliga rättigheter och Ukraina 

26 april, 2022 / Blogg

För en liten tid sedan besökte jag det polska FN-förbundet som har sitt säte i Warszawa. I det måldokument som vår kongress antog 2022 står att en del i vårt

Läs mer

Moder Jords dag 22 april

22 april, 2022 / Nyheter

Den 22 april firas Moder Jords dag. Naturen lider. Haven fylls med plast, extremväder blir allt vanligare och allt fler arter hotas av utrotning. Klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och avfallsproblemen är tre kriser som behöver lösas.

Läs mer

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

20 april, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

Läs mer