fbpx
UN Photo/John Isaac
4 maj, 2017 / Nyheter

Glädjande enighet om veterandagen

FN-förbundet välkomnar beslutet i Sveriges riksdag att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag.

En bred riksdagsmajoritet beslutade på onsdagen att göra den 29 maj till allmän flaggdag för Sveriges veteraner. Internationella fredssoldatdagen instiftades 2002 av FN:s generalförsamling och firades första gången 2003. I Sverige uppmärksammas den av Försvarsmakten med en årlig ceremoni i Stockholm.

Svenska FN-förbundet välkomnar beslutet. Det ger veteranerna ett större erkännande och innebär nya möjligheter att öka kunskapen om deras viktiga insatser, menar FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

– Riksdagens beslut är mycket välkommet. Svenskar i internationella insatser gör och har gjort ett oerhört viktigt jobb för Sverige och världen. Deras dag förtjänar att högtidlighållas genom att flagga med både svenska flaggan och FN-flaggan, säger Aleksander Gabelic.

Sverige har en lång historia av deltagande i internationella fredsinsatser men på senare år har antalet svenskar i internationella insatser minskat. Från att för tio år sedan ständigt ha haft omkring 1 000 svenskar i internationell tjänst är antalet i dag i snitt omkring 350 varje månad.

Aleksander Gabelic tycker att Sverige borde bidra mer till internationella insatser:

– Det finns ett stort behov av fler soldater i FN:s fredsinsatser. Sverige måste, inte minst som medlem i säkerhetsrådet, ta sin del av ansvaret för FN:s arbete för fred och säkerhet. Vi har kapaciteten, våra soldater har god utbildning och vi kan ge ett viktigt bidrag för människors säkerhet. Svenskar som nu tjänstgör i Minusma, FN:s insats i Mali, har vittnat om hur viktigt deras arbete är och hur uppskattat det är av människor som har fått utstå krigets gissel, säger Aleksander Gabelic.

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer