13 mars, 2015 / Nyheter

Fyra år av humanitärt lidande i Syrien

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Foto: WFP/Hussam Al Saleh

Den 15 mars har konflikten i Syrien pågått i fyra år. Över 150 000 har dödats, över 10 miljoner befinner sig på flykt och det humanitära lidandet är enormt.

Söndagen den 15 mars markerar fyraårsdagen av konflikten i Syrien. Hittills har långt fler än 150 000 människor dödats. 680 000 har skadats och 12,2 miljoner är i behov av humanitärt stöd, enligt FN. FN:s särskilda rådgivare om folkmord och skyldighet att skydda har uppmanat medlemsländerna att stoppa de övergrepp som begås.Svenska FN-förbundet har följt och debatterat krisen sedan starten. Att Syrienkonflikten har kunnat fortgå så länge är ett stort misslyckande för FN och framför allt för säkerhetsrådet. Det har i sin tur lett till att konflikten har regionaliserats.

FN-förbundet framförde redan på ettårsdagen av konflikten 2012 sex konkreta förslag som delvis sammanföll med dåvarande medlaren Kofi Annans fredsplan: inrättandet av en humanitär korridor för att nå hjälpbehövande, militär mobilisering i grannländerna, press på Ryssland och Kina att upphöra med sitt veto, agerande i FN:s generalförsamling, samarbete med Arabförbundet och införandet av en flygförbundszon över Syrien. Till detta kommer möjligheten att använda sig av Internationella brottmålsdomstolen som kan utreda misstänkta krigsbrott.

Syrien beskrivs som världens största humanitära katastrof. FN finns på plats och hjälper men ständig resursbrist gör att WFP var ytterst nära att dra in bistånd till 1,7 miljoner människor i slutet av förra året. FN-förbundet startade redan 2012 en katastrofinsamling för WFP:s arbete i regionen. Ditt bidrag behövs.Svenska FN-förbundet stödjer FN-konferenserna i Genève och har också föreslagit en internationell Syrienkonferens i Stockholm under svensk ledning. Den kan samla världens länder kring gemensamt agerande, ge stöd åt FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete och sätta press på parterna.

Vill du stödja det humanitära arbetet i Syrien? Stöd vår katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden påwww.fn.se/syrien! Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer