fbpx
13 mars, 2015 / Nyheter

Fyra år av humanitärt lidande i Syrien

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Foto: WFP/Hussam Al Saleh

Den 15 mars har konflikten i Syrien pågått i fyra år. Över 150 000 har dödats, över 10 miljoner befinner sig på flykt och det humanitära lidandet är enormt.

Söndagen den 15 mars markerar fyraårsdagen av konflikten i Syrien. Hittills har långt fler än 150 000 människor dödats. 680 000 har skadats och 12,2 miljoner är i behov av humanitärt stöd, enligt FN. FN:s särskilda rådgivare om folkmord och skyldighet att skydda har uppmanat medlemsländerna att stoppa de övergrepp som begås.Svenska FN-förbundet har följt och debatterat krisen sedan starten. Att Syrienkonflikten har kunnat fortgå så länge är ett stort misslyckande för FN och framför allt för säkerhetsrådet. Det har i sin tur lett till att konflikten har regionaliserats.

FN-förbundet framförde redan på ettårsdagen av konflikten 2012 sex konkreta förslag som delvis sammanföll med dåvarande medlaren Kofi Annans fredsplan: inrättandet av en humanitär korridor för att nå hjälpbehövande, militär mobilisering i grannländerna, press på Ryssland och Kina att upphöra med sitt veto, agerande i FN:s generalförsamling, samarbete med Arabförbundet och införandet av en flygförbundszon över Syrien. Till detta kommer möjligheten att använda sig av Internationella brottmålsdomstolen som kan utreda misstänkta krigsbrott.

Syrien beskrivs som världens största humanitära katastrof. FN finns på plats och hjälper men ständig resursbrist gör att WFP var ytterst nära att dra in bistånd till 1,7 miljoner människor i slutet av förra året. FN-förbundet startade redan 2012 en katastrofinsamling för WFP:s arbete i regionen. Ditt bidrag behövs.Svenska FN-förbundet stödjer FN-konferenserna i Genève och har också föreslagit en internationell Syrienkonferens i Stockholm under svensk ledning. Den kan samla världens länder kring gemensamt agerande, ge stöd åt FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete och sätta press på parterna.

Vill du stödja det humanitära arbetet i Syrien? Stöd vår katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden påwww.fn.se/syrien! Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer