fbpx
13 mars, 2015 / Nyheter

Fyra år av humanitärt lidande i Syrien

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Foto: WFP/Hussam Al Saleh

Den 15 mars har konflikten i Syrien pågått i fyra år. Över 150 000 har dödats, över 10 miljoner befinner sig på flykt och det humanitära lidandet är enormt.

Söndagen den 15 mars markerar fyraårsdagen av konflikten i Syrien. Hittills har långt fler än 150 000 människor dödats. 680 000 har skadats och 12,2 miljoner är i behov av humanitärt stöd, enligt FN. FN:s särskilda rådgivare om folkmord och skyldighet att skydda har uppmanat medlemsländerna att stoppa de övergrepp som begås.Svenska FN-förbundet har följt och debatterat krisen sedan starten. Att Syrienkonflikten har kunnat fortgå så länge är ett stort misslyckande för FN och framför allt för säkerhetsrådet. Det har i sin tur lett till att konflikten har regionaliserats.

FN-förbundet framförde redan på ettårsdagen av konflikten 2012 sex konkreta förslag som delvis sammanföll med dåvarande medlaren Kofi Annans fredsplan: inrättandet av en humanitär korridor för att nå hjälpbehövande, militär mobilisering i grannländerna, press på Ryssland och Kina att upphöra med sitt veto, agerande i FN:s generalförsamling, samarbete med Arabförbundet och införandet av en flygförbundszon över Syrien. Till detta kommer möjligheten att använda sig av Internationella brottmålsdomstolen som kan utreda misstänkta krigsbrott.

Syrien beskrivs som världens största humanitära katastrof. FN finns på plats och hjälper men ständig resursbrist gör att WFP var ytterst nära att dra in bistånd till 1,7 miljoner människor i slutet av förra året. FN-förbundet startade redan 2012 en katastrofinsamling för WFP:s arbete i regionen. Ditt bidrag behövs.Svenska FN-förbundet stödjer FN-konferenserna i Genève och har också föreslagit en internationell Syrienkonferens i Stockholm under svensk ledning. Den kan samla världens länder kring gemensamt agerande, ge stöd åt FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete och sätta press på parterna.

Vill du stödja det humanitära arbetet i Syrien? Stöd vår katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden påwww.fn.se/syrien! Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer