I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Foto: WFP/Hussam Al Saleh

Den 15 mars har konflikten i Syrien pågått i fyra år. Över 150 000 har dödats, över 10 miljoner befinner sig på flykt och det humanitära lidandet är enormt.

Söndagen den 15 mars markerar fyraårsdagen av konflikten i Syrien. Hittills har långt fler än 150 000 människor dödats. 680 000 har skadats och 12,2 miljoner är i behov av humanitärt stöd, enligt FN. FN:s särskilda rådgivare om folkmord och skyldighet att skydda har uppmanat medlemsländerna att stoppa de övergrepp som begås.Svenska FN-förbundet har följt och debatterat krisen sedan starten. Att Syrienkonflikten har kunnat fortgå så länge är ett stort misslyckande för FN och framför allt för säkerhetsrådet. Det har i sin tur lett till att konflikten har regionaliserats.

FN-förbundet framförde redan på ettårsdagen av konflikten 2012 sex konkreta förslag som delvis sammanföll med dåvarande medlaren Kofi Annans fredsplan: inrättandet av en humanitär korridor för att nå hjälpbehövande, militär mobilisering i grannländerna, press på Ryssland och Kina att upphöra med sitt veto, agerande i FN:s generalförsamling, samarbete med Arabförbundet och införandet av en flygförbundszon över Syrien. Till detta kommer möjligheten att använda sig av Internationella brottmålsdomstolen som kan utreda misstänkta krigsbrott.

Syrien beskrivs som världens största humanitära katastrof. FN finns på plats och hjälper men ständig resursbrist gör att WFP var ytterst nära att dra in bistånd till 1,7 miljoner människor i slutet av förra året. FN-förbundet startade redan 2012 en katastrofinsamling för WFP:s arbete i regionen. Ditt bidrag behövs.Svenska FN-förbundet stödjer FN-konferenserna i Genève och har också föreslagit en internationell Syrienkonferens i Stockholm under svensk ledning. Den kan samla världens länder kring gemensamt agerande, ge stöd åt FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete och sätta press på parterna.

Vill du stödja det humanitära arbetet i Syrien? Stöd vår katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden påwww.fn.se/syrien! Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer