fbpx
28 april, 2014 / Nyheter

Frukostmöte om UNDP:s arbete i Syrien

Yasmine Sherif från UNDP berättade vid ett frukostmöte på måndagen om utvecklingsprogrammets arbete i Syrien och dess grannländer.

Konflikten i Syrien har pågått i över tre år och visar inga tecken på att avta. Det är den största humanitära krisen i modern tid. Omkring 150 000 människor har dödats och över nio miljoner har tvingats fly från sina hem.

Yasmine Sherif, UNDP, i samspråk med Berith Granath, utvecklingshandläggare på Svenska FN-förbundet.

FN:s utvecklingsprogram UNDP finns på plats både inne i Syrien och i grannländerna för att nå ut till den drabbade befolkningen. Yasmine Sherif, svensk folkrättsjurist som arbetat i fält för FN i över 20 år, befann i på måndagen i Stockholm för att berätta om UNDP:s arbete.

– Jag tycker inte om att prata om siffror, det är människor det handlar om. Men jag måste för att ni ska förstå. Nio miljoner människor har flytt sina hem. Det är som att hela Sveriges befolkning skulle tvingas på flykt, sa Yasmine.

Kriget i Syrien är ett hänsynslöst krig som bryter mot mänskliga rättigheter på alla olika plan. UNDP arbetar med människor som sitter fast inne i Syrien samt ger stöd till de samhällen som tar emot flyktingar i grannländerna. Krig och konflikter medför stora utmaningar för utvecklingsarbetet. Syrien har som ett resultat av kriget gått tillbaka 50 år i utvecklingen, fortsatte Yasmine.

UNDP arbetar sida vid sida med de humanitära FN-organen för att ge största möjliga hjälp till de drabbade. Det första flyktingarna behöver är livsnödvändig humanitär hjälp, sedan är det utvecklingsarbete. UNDP har bland annat startat projekt i Syrien där människor får en slags vardag trots fullständigt krig. Projekten, som handlar om allt från att tillverka sylt och hantera sopor till att starta syfabriker, ger människor arbete och försörjning.

– Humanitär hjälp räddar liv och UNDP återuppbygger liv. Inget är viktigare än det andra, båda två måste hjälpas åt. Befolkningen i Syrien är experterna och vi måste lyssna på lokalbefolkningen. Vi får aldrig sluta att försöka, sa Yasmine.

I publiken på Saturnus konferens i Stockholm fanns bland annat representanter för en rad FN-relaterade organisationer. Frågorna till Yasmine handlade bland annat om samarbete mellan olika FN-organ i fält och omvärldens bristande vilja att bidra med finansiellt stöd till katastrofarbetet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer