En svensk FN-soldat på fredsfrämjande uppdrag i Mali. Foto: UN Photo/Harandane Dicko

Att inrätta en fredsfrämjande insats är bara en av FN:s möjligheter att verka för fred i Ukraina. Att samla världens länder, bistå humanitärt och övervaka mänskliga rättigheter är exempel på FN-arbete som pågår hela tiden. Läs om vad FN gör och kan göra mot kriget.

Rysslands olagliga och oprovocerade anfallskrig mot Ukraina har pågått i nästan en månad. Städer har bombats, tusentals människor har dödats och 10 miljoner människor befinner sig på flykt. Av dessa har över 3 miljoner flytt utomlands. Den ryska attacken mot en fredlig grannstat och FN-medlem har mötts av protester och fördömanden av hel värld och av FN med generalsekreterare António Guterres i spetsen.

Förutsättningarna för FN att agera i Ukraina och andra krishärdar hänger samman dels med det uppdrag som medlemsländerna har gett organisationen och som framgår av FN-stadgan, dels med ländernas politiska vilja. Därför varierar FN:s handlingsutrymme från fall till fall.

Kan FN besluta om en fredsbevarande insats i Ukraina? FN-förbundets seniore rådgivare för fred och säkerhet Jens Petersson medverkade på måndagen i Morgonstudion i Sveriges Television. Tillsammans med kommendör Mats Fogelmark diskuterade han möjligheten att ställa en fredsbevarande styrka på fötter. En sådan kan bygga på den förre FN-chefen Dag Hammarskjölds epokgörande arbete på 1950-talet då säkerhetsrådet precis som i dag var handlingsförlamat och FN fick sin första fredsbevarande insats med bland annat svensk medverkan. 

Unik mötesplats
FN har en unik roll som mötesplats för nästan alla världens länder. Beslutet den 3 mars i FN:s generalförsamling att kräva stopp för Rysslands invasion i Ukraina var en historiskt stark markering från en samlad värld. Omröstningen, med resultatet 141-5, avslöjade att Ryssland bara har fyra vänner bland de 193 FN-medlemmarna: Eritrea, Nordkorea, Belarus och Syrien.

Den snabbinkallade sessionen i generalförsamlingen är inte formellt avslutad. Parallellt hålls en rad andra möten där medlemsländerna har markerat sitt starka avståndstagande från Rysslands agerande. FN:s råd för mänskliga rättigheter har tillsatt en utredning om misstänkta krigsbrott som kan ha begåtts mot den ukrainska civilbefolkningen. FN-ledningen har undan för undan skärpt tonen och krävt att civila ska skyddas i enlighet med krigets lagar.

FN förser medlemsländerna med information om antalet dödade och skadade i kriget. FN:s flyktingkommissariat UNHCR sammanställer löpande statistik över flyktingsituationen. FN är humanitär samordnare, insamlingsorganisation och genomförare. Arbetet försvåras i Ukraina av återkommande attacker mot de humanitära korridorer som har upprättats. Vatten och sanitet börjar bli bristvaror. Den 17 mars kunde FN nå 35 000 människor med humanitär hjälp i den belägrade staden Sumy. Världslivsmedelsprogrammet WFP har beredskap att bistå över 3 miljoner människor. 

Internationella domstolar
Vid sidan av politiskt och humanitärt arbete samt försvar för de mänskliga rättigheterna finns de internationella domstolarna som har ett nära samarbete med FN. Internationella domstolen utreder på Ukrainas begäran de ryska påståendena om folkmord som användes av Putin som förevändning att invadera landet. Inte mindre än 41 länder har hänvisat Ukraina till Internationella brottmålsdomstolen vars åklagare har börjat undersöka misstänkta fall av krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning som kan ha begåtts efter 2013.

Bara Rysslands ansvar
Politiskt samarbete, humanitära insatser, mänskliga rättigheter och rättsskipning i de internationella domstolarna – FN är en aktör och en arena i det internationella samarbetet för fred och säkerhet. Faktum kvarstår: det militära våldet och den humanitära katastrofen i Ukraina kan bara skyllas på Ryssland och dess ledare Vladimir Putin. På honom vilar det fulla ansvaret att skydda civila, upphöra med våldet och dra tillbaka sina trupper från Ukraina.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer