fbpx
Den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. Foto: UN Photo.
12 september, 2023 / Nyheter

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen.

Den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret i New York symboliserar folkligt stöd för världsorganisationens arbete för internationell fred och säkerhet. Vad inte alla vet är att klockan är resultatet av ett initiativ av Japans FN-förbund – och att världens FN-förbund gick samman och gav ett bidrag till fredsklockan.

I ett tal under FN-förbundens årsmöte i Paris 1951 presenterade Chiyoji Nakagawa, styrelseledamot i Japans FN-förbund, sin idé: att tillverka en fredsklocka av mynt som skänktes av fredsvänner i hela världen. Förslaget togs väl emot. När konferensen hade avslutats hade delegater från 65 nationella FN-förbund lämnat bidrag i form av mynt. Dessutom bidrog påve Pius XII med nio guldmynt.

Fredsklockan gjöts av Tada Foundry, Takamatsu City i Japan och överlämnades av Japans FN-förbund till FN den 8 juni 1954.

Fredsklockan har nu stått på sin plats i 69 år. En organisation för dess bevarande under ledning av Nakagawas dotter Seiko Takase blev 2021 FN-associerad civilsamhällesorganisation.

Nästa år fyller alltså klockan 70 år. Den fortsätter att påminna tjänsteman och stats- och regeringschefer som besöker FN om det breda stödet för en fredlig värld – och om den globala FN-rörelsens roll och bidrag i arbetet.

Såväl FN:s generalsekreterare António Guterres som generalförsamlingens nytillträdde ordförande Dennis Francis, Trinidad och Tobago, ringer i fredsklockan vid årets ceremoni inför internationella fredsdagen som hålls den 13 september kl 16.00 svensk tid.

Internationella fredsdagen den 21 september inrättades 1981 av FN:s generalförsamling.

Vill du stödja arbetet för ett starkt FN? Bli medlem i Svenska FN-förbundet!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer