Jessica Rundquist, lärare på Nyköpings gymnasium som firar 15 år som FN-skola. Foto: Svenska FN-förbundet/Shabnam Atashfaraz

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Nio skolor har varit med sedan starten 2007 och kan nu fira jubileum.

För 15 år sedan startade FN-förbundet FN-skola. Tanken var att ge internationellt profilerade gymnasieskolor en tydlig FN-profil. Skolor som antas och certifieras som FN-skola får tillgång till särskild kompetensutveckling, lärarmaterial och stöd att starta och driva FN-elevförening på skolan. Certifieringen som FN-skola stärker skolornas kompetens och engagemang för globala frågor. En av skolorna som varit med från början är Nyköpings Gymnasium.

– Redan före vi blev en FN-skola hade vi ett stort fokus på omvärlden. Vi hade många utbyten och åkte på demokratiresor till Polen. Så när konceptet FN-skola lanserades var det självklart att vi skulle ansöka, säger Jessica Rundquist, lärare på Nyköpings Gymnasium. 

Skolan jobbar aktivt med internationella frågor. Både i klassrummet och med utbytesprogram genom Erasmus och arbetsplatsförlagt lärande utomlands. FN-rollspel arrangeras en gång om året för hela samhällsprogrammet och i mindre skala för naturprogrammet. 

– Eftersom vi har cirka 1 800 elever på skolan kan vi inte skicka alla på utbyten. Men vi jobbar aktivt med att alla ska få ta del av internationella frågor. Vi brukar säga att vi vill ta världen in i skolan och skolan ut i världen! 

Nyköpings Gymnasium samverkar med både kommunen och Nyköping FN-förening. En internationell samordnare från kommunen har sitt kontor på skolan och jobbar i tät kontakt med utbytesstudenter. Den lokala FN-föreningen har likaså nära förbindelser med skolan. 

– Vi har även haft möte med föreningen där vi pratat om framtida samarbete. Ordförande i den lokala FN-föreningen har nämligen varit rektor på skolan. Han brukar föreläsa här om sitt personliga engagemang till Tanzania.

FN-skola ger resultat

– Jag är övertygad om att man växer som människa när man tar del av globala frågor. Det är flera som verkligen har utvecklats av att engagera sig. Många elever som varit engagerade i skolan och har tagit studenten fortsätter vara engagerade i liknande frågor. För flera av dem hade det kanske inte skett om vi inte jobbat med det i skolorna. För mig personligen har jag fått kunskap som jag annars förmodligen inte fått. Jag har också träffat kollegor jag annars troligtvis inte skulle haft så mycket samarbete med, säger Jessica Rundquist.

Nyköpings FN-elevförening har haft flera aktiviteter i år. Bland annat stod en utställning om kärnvapen från Nyköping FN-förening i biblioteket i två månader. Elevföreningen har också satsat på att bli mer synlig på sociala medier, främst via Instagram. 

– Vi som medlemmar har ett genuint intresse för globala frågor. Vi försöker hela tiden hitta nya saker att sprida det intresset till fler elever på skolan, säger eleven Jesper Hofvander.

– Det bästa med att gå på en FN-skola är att man får lära sig så mycket om FN och deras arbete i hela världen. Eftersom många olika lärare pratar om globala frågor så får man många olika perspektiv. Att det bakas in i lärandet på ett smidigt sätt gör det både lärorikt och roligt. Till exempel är aktionspaketen som vi får alltid uppskattat av oss elever, säger elevföreningsmedlemmen Ebba Arpnäs. 

FN-skola

FN-skolorna är en del av FN-rörelsen för en bättre värld.

Läs mer >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer