fbpx
FN:s generalförsamling antog med överväldigande majoritet en resolution som kräver att Ryssland omedelbart avslutar sin militära operation i Ukraina.

Med överväldigande majoritet, 141 röster mot 5, kräver FN:s generalförsamling att Ryssland upphör med sin militära insats i Ukraina och drar tillbaka sina trupper från landet.

En extrainkallad specialsession i FN:s generalförsamling avslutades på onsdagen. Med överväldigande majoritet, 141 röster mot 5, antog medlemsländerna en resolution som kräver att Ryssland omedelbart upphör med sin militära insats i Ukraina. 

Resolutionen fördömer den ryska aggressionen mot grannlandet och ställer krav på bland annat skydd för civila och tillträde för humanitära hjälpinsatser. Resolutionstexten uppmanar också till omedelbar fredlig konfliktlösning genom dialog och förhandling.

Utfallet av omröstningen innebär att mer än två tredjedelar av FN-medlemmarna ställer sig bakom kraven. Endast fyra länder – Belarus, Eritrea, Nordkorea och Syrien – stödjer Rysslands nej-röst. 34 länder avstod från att rösta.

Svenska FN-förbundet, som flera gånger har fördömt Rysslands invasion i Ukraina och krävt att de ryska trupperna dras tillbaka, är mycket nöjt.

– Beslutet visar att FN har förmåga att agera även när säkerhetsrådet är låst. Det stora stödet för resolutionen visar styrkan i det multilaterala samarbetet i FN även i en extremt svår situation, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

– Världen vill se ett slut på det stora mänskliga lidandet i Ukraina, kommenterade FN:s generalsekreterare António Guterres beslutet.

FN lanserade på tisdagen också en humanitär appell som mötts med ”rekordstor generositet”, enligt FN-chefen.

Läs FN-resolutionen ”Aggression mot Ukraina” här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer