fbpx
11 april, 2016 / Nyheter

FN-rollspel i Örebro

Svenska FN-förbundet och Karolinska gymnasiet arrangerar den 12-14 april det nationella FN-rollspelet SweMUN i Örebro.

Den osäkra situationen i Burundi, rätten till asyl och arbetet mot personminor är några av ämnena vid Svenska FN-förbundets fjärde nationella FN-rollspel Swedish Model United Nations, SweMUN. Det arrangeras den 12-14 april när Karolinska gymnasiet i Örebro, som är en av landets FN-skolor, öppnar portarna för sammanlagt omkring 170 deltagare. SweMUN 2016 uppmärksammar också höstens historiska FN-avtal om Agenda 2030 och de nya globala målen för hållbar utveckling.

Rollspelet spelas i form av ett säkerhetsråd och en generalförsamling. Sexton gymnasieskolor deltar varav nio är certifierade FN-skolor. Parallellt med rollspelet genomförs ett lärarseminarium i samarbete med Globala skolan.

– SweMUN ger unga en möjlighet att lära sig mer om globala frågor och FN och att förhandla, göra överväganden och ta ansvar. I bakgrunden finns en rad aktuella FN-frågor, säger Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Vid öppningsceremonin den 12 april kl 13.00 talar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic. Fredrik Svensson, lärare vid MSB Sandö, föreläser om minsituationen i världen och Karolinska gymnasiets rektor Annika Kronwall hälsar välkommen. Vid ceremonin delas också utmärkelsen Årets FN-lärare ut.

Sextio elever vid Karolinska gymnasiet engagerar sig i SweMUN 2016 som delegater, värdar och i en femton personer stark medieavdelning.

Kontaktperson på Karolinska gymnasiet är Anders Hagsten, lärare, e-postadress anders.hagsten@orebro.se, telefon 019-21 6589, 019-21 6116, 073 644 0226. Skolansvarig på FN-förbundet är Helén Huledal, telefon 08-462 25 81, 070-795 23 39.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer