fbpx

Svenska FN-förbundet och Karolinska gymnasiet arrangerar den 12-14 april det nationella FN-rollspelet SweMUN i Örebro.

Den osäkra situationen i Burundi, rätten till asyl och arbetet mot personminor är några av ämnena vid Svenska FN-förbundets fjärde nationella FN-rollspel Swedish Model United Nations, SweMUN. Det arrangeras den 12-14 april när Karolinska gymnasiet i Örebro, som är en av landets FN-skolor, öppnar portarna för sammanlagt omkring 170 deltagare. SweMUN 2016 uppmärksammar också höstens historiska FN-avtal om Agenda 2030 och de nya globala målen för hållbar utveckling.

Rollspelet spelas i form av ett säkerhetsråd och en generalförsamling. Sexton gymnasieskolor deltar varav nio är certifierade FN-skolor. Parallellt med rollspelet genomförs ett lärarseminarium i samarbete med Globala skolan.

– SweMUN ger unga en möjlighet att lära sig mer om globala frågor och FN och att förhandla, göra överväganden och ta ansvar. I bakgrunden finns en rad aktuella FN-frågor, säger Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Vid öppningsceremonin den 12 april kl 13.00 talar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic. Fredrik Svensson, lärare vid MSB Sandö, föreläser om minsituationen i världen och Karolinska gymnasiets rektor Annika Kronwall hälsar välkommen. Vid ceremonin delas också utmärkelsen Årets FN-lärare ut.

Sextio elever vid Karolinska gymnasiet engagerar sig i SweMUN 2016 som delegater, värdar och i en femton personer stark medieavdelning.

Kontaktperson på Karolinska gymnasiet är Anders Hagsten, lärare, e-postadress anders.hagsten@orebro.se, telefon 019-21 6589, 019-21 6116, 073 644 0226. Skolansvarig på FN-förbundet är Helén Huledal, telefon 08-462 25 81, 070-795 23 39.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer