fbpx
Koll & kommentar
FN:s tidigare människorättschef Michelle Bachelet. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré.
2 september, 2022 / Nyheter

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

FN:s kontor för mänskliga rättigheter offentliggjorde den 1 september en rapport om Kinas behandling av folkgruppen uigurer och andra minoriteter i regionen Xinjiang. Rapporten lanserades i samband med att högkommissarien för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, avslutade sitt uppdrag.

I rapporten avslöjas att uigurer mellan 2017 och 2019 ofrivilligt har placerats i omskolningsläger som kan liknas vid koncentrationsläger. Det har skett av godtyckliga skäl, som att individerna har fötts ett visst år, burit slöja, laddat ner Whatsapp, ansökt om pass men inte rest utomlands eller ”varit en farlig människa”. Fångar ska ha utsatts för inhuman och nedvärderande behandling vilket inkluderar sexuellt och könsbaserat våld. FN:s rasdiskrimineringskommitté beräknar att uppemot en miljon människor har placerats i sådana läger.

FN-kontoret konstaterar att den kinesiska regeringen genom sitt ”anti-terrorarbete” har diskriminerat uigurer genom godtyckliga frihetsberövanden vilket utgör brott mot de mänskliga rättigheterna. Vidare konstaterar rapporten att berättelserna om sexuellt och könsbaserat våld är trovärdiga men behöver utredas i rättssal. Den tillägger att det är högst troligt att övergreppen kan ha ägt rum i stor skala i lägren. 

Utifrån informationen drar FN-kontoret slutsatsen att den kinesiska regeringens behandling av uigurer kan utgöra brott mot internationell människorättslag, inklusive brott mot mänskligheten. 

FN uppmanar Kina att frisläppa de individer som befinner sig i lägren och att rapporten ska ligga till grund för en mer utförlig prövning inom FN-systemet. Slutligen rekommenderar FN att omvärlden upphör med att utvisa uigurer och andra muslimska minoriteter till Kina med hänvisning till risk för inhuman behandling samt att offer som redan befinner sig i landet bör erbjudas stöd.

FN-rapporten har efterfrågats av omvärlden sedan 2017 då civilsamhällesorganisationer anklagade den kinesiska staten för diskriminering av uigurer och andra muslimska minoriteter i provinsen Xinjiang. Den före detta högkommissariens besök i Kina har försenats av politiska skäl. 

Svenska FN-förbundet välkomnar att rapporten till slut har publicerats. ”Kina måste följa rekommendationerna och bland annat släppa godtyckligt fängslade personer”, skriver förbundet i en kommentar på Twitter

Xinjiang är Kinas till ytan största region och uigurer beräknas utgöra 45 procent av befolkningen. I maj 2014 terroriststämplades minoriteten och upp emot 13 000 uigurer frihetsberövades och över 30 000 straffades för att ha utövat påstådd terrorkopplad aktivitet. Kinas regering har hävdat att massfängslanden har skett i syfte att motverka terrorism och separatism, samt att säkerställa de mänskliga rättigheterna i området.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer