FN:s tidigare människorättschef Michelle Bachelet. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré.
2 september, 2022 / Nyheter

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

FN:s kontor för mänskliga rättigheter offentliggjorde den 1 september en rapport om Kinas behandling av folkgruppen uigurer och andra minoriteter i regionen Xinjiang. Rapporten lanserades i samband med att högkommissarien för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, avslutade sitt uppdrag.

I rapporten avslöjas att uigurer mellan 2017 och 2019 ofrivilligt har placerats i omskolningsläger som kan liknas vid koncentrationsläger. Det har skett av godtyckliga skäl, som att individerna har fötts ett visst år, burit slöja, laddat ner Whatsapp, ansökt om pass men inte rest utomlands eller ”varit en farlig människa”. Fångar ska ha utsatts för inhuman och nedvärderande behandling vilket inkluderar sexuellt och könsbaserat våld. FN:s rasdiskrimineringskommitté beräknar att uppemot en miljon människor har placerats i sådana läger.

FN-kontoret konstaterar att den kinesiska regeringen genom sitt ”anti-terrorarbete” har diskriminerat uigurer genom godtyckliga frihetsberövanden vilket utgör brott mot de mänskliga rättigheterna. Vidare konstaterar rapporten att berättelserna om sexuellt och könsbaserat våld är trovärdiga men behöver utredas i rättssal. Den tillägger att det är högst troligt att övergreppen kan ha ägt rum i stor skala i lägren. 

Utifrån informationen drar FN-kontoret slutsatsen att den kinesiska regeringens behandling av uigurer kan utgöra brott mot internationell människorättslag, inklusive brott mot mänskligheten. 

FN uppmanar Kina att frisläppa de individer som befinner sig i lägren och att rapporten ska ligga till grund för en mer utförlig prövning inom FN-systemet. Slutligen rekommenderar FN att omvärlden upphör med att utvisa uigurer och andra muslimska minoriteter till Kina med hänvisning till risk för inhuman behandling samt att offer som redan befinner sig i landet bör erbjudas stöd.

FN-rapporten har efterfrågats av omvärlden sedan 2017 då civilsamhällesorganisationer anklagade den kinesiska staten för diskriminering av uigurer och andra muslimska minoriteter i provinsen Xinjiang. Den före detta högkommissariens besök i Kina har försenats av politiska skäl. 

Svenska FN-förbundet välkomnar att rapporten till slut har publicerats. ”Kina måste följa rekommendationerna och bland annat släppa godtyckligt fängslade personer”, skriver förbundet i en kommentar på Twitter

Xinjiang är Kinas till ytan största region och uigurer beräknas utgöra 45 procent av befolkningen. I maj 2014 terroriststämplades minoriteten och upp emot 13 000 uigurer frihetsberövades och över 30 000 straffades för att ha utövat påstådd terrorkopplad aktivitet. Kinas regering har hävdat att massfängslanden har skett i syfte att motverka terrorism och separatism, samt att säkerställa de mänskliga rättigheterna i området.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Irans kvinnor behöver omvärldens stöd

05 oktober, 2022 / Nyheter

FN-förslaget att utreda Mahsa Aminis död i iranskt häkte måste få medlemsländernas stöd. Iran måste respektera flickors och kvinnors rättigheter och omvärldens tryck på regimen måste öka, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Hallå där!

05 oktober, 2022 / Världshorisont

Stefan Löfven, tidigare statminister, som tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia leder FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Läs mer

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer