fbpx
FN:s tidigare människorättschef Michelle Bachelet. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré.
2 september, 2022 / Nyheter

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

FN:s kontor för mänskliga rättigheter offentliggjorde den 1 september en rapport om Kinas behandling av folkgruppen uigurer och andra minoriteter i regionen Xinjiang. Rapporten lanserades i samband med att högkommissarien för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, avslutade sitt uppdrag.

I rapporten avslöjas att uigurer mellan 2017 och 2019 ofrivilligt har placerats i omskolningsläger som kan liknas vid koncentrationsläger. Det har skett av godtyckliga skäl, som att individerna har fötts ett visst år, burit slöja, laddat ner Whatsapp, ansökt om pass men inte rest utomlands eller ”varit en farlig människa”. Fångar ska ha utsatts för inhuman och nedvärderande behandling vilket inkluderar sexuellt och könsbaserat våld. FN:s rasdiskrimineringskommitté beräknar att uppemot en miljon människor har placerats i sådana läger.

FN-kontoret konstaterar att den kinesiska regeringen genom sitt ”anti-terrorarbete” har diskriminerat uigurer genom godtyckliga frihetsberövanden vilket utgör brott mot de mänskliga rättigheterna. Vidare konstaterar rapporten att berättelserna om sexuellt och könsbaserat våld är trovärdiga men behöver utredas i rättssal. Den tillägger att det är högst troligt att övergreppen kan ha ägt rum i stor skala i lägren. 

Utifrån informationen drar FN-kontoret slutsatsen att den kinesiska regeringens behandling av uigurer kan utgöra brott mot internationell människorättslag, inklusive brott mot mänskligheten. 

FN uppmanar Kina att frisläppa de individer som befinner sig i lägren och att rapporten ska ligga till grund för en mer utförlig prövning inom FN-systemet. Slutligen rekommenderar FN att omvärlden upphör med att utvisa uigurer och andra muslimska minoriteter till Kina med hänvisning till risk för inhuman behandling samt att offer som redan befinner sig i landet bör erbjudas stöd.

FN-rapporten har efterfrågats av omvärlden sedan 2017 då civilsamhällesorganisationer anklagade den kinesiska staten för diskriminering av uigurer och andra muslimska minoriteter i provinsen Xinjiang. Den före detta högkommissariens besök i Kina har försenats av politiska skäl. 

Svenska FN-förbundet välkomnar att rapporten till slut har publicerats. ”Kina måste följa rekommendationerna och bland annat släppa godtyckligt fängslade personer”, skriver förbundet i en kommentar på Twitter

Xinjiang är Kinas till ytan största region och uigurer beräknas utgöra 45 procent av befolkningen. I maj 2014 terroriststämplades minoriteten och upp emot 13 000 uigurer frihetsberövades och över 30 000 straffades för att ha utövat påstådd terrorkopplad aktivitet. Kinas regering har hävdat att massfängslanden har skett i syfte att motverka terrorism och separatism, samt att säkerställa de mänskliga rättigheterna i området.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer