20 januari, 2017 / Nyheter

FN-förbundet svarar om barnäktenskap

Alla barnäktenskap måste betraktas som tvångsäktenskap och därmed ogiltigförklaras. Det skriver Svenska FN-förbundet i ett yttrande till Migrationsverket som har bett om synpunkter på ett förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i asylprocessen.

FN-förbundet invänder i sitt yttrande mot Migrationsverkets uppfattning att barn inte nödvändigtvis far illa av att vara gifta. Förbundet menar tvärtom att en social utredning med ett så kallat fördjupat ansökningssamtal är påkallad i samtliga fall som rör gifta barn upp till 18 års ålder.

Svenska FN-förbundet välkomnar att problemet med barn- och tvångsäktenskap kartläggs och debatteras. Förbundet har tidigare understrukit vikten av kompetensutveckling på området och framhåller vikten av en enhetlig standard samt att Sverige måste prioritera frågan.

– Signalerna från barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om en tydligare tillämpning av lagstiftningen är välkomna. FN-förbundet varnade tidigt för kryphål i lagen mot barn- och tvångsäktenskap från 2014. Vårt krav är fortfarande att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot giftermål, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet pekar i sitt yttrande till Migrationsverket på att FN under senare år har stärkt arbetet mot barnäktenskap i bland annat de globala målen som antogs hösten 2015. Förbundet arbetar genom bland annat kampanjen och Facebook-sidan Stoppa barnäktenskap mot barnäktenskap både globalt och i Sverige.

FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltar den 25 januari i en paneldiskussion om barnäktenskap som hålls i Sveriges riksdag i anslutning till Fadimedagarna.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer