fbpx
20 januari, 2017 / Nyheter

FN-förbundet svarar om barnäktenskap

Alla barnäktenskap måste betraktas som tvångsäktenskap och därmed ogiltigförklaras. Det skriver Svenska FN-förbundet i ett yttrande till Migrationsverket som har bett om synpunkter på ett förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i asylprocessen.

FN-förbundet invänder i sitt yttrande mot Migrationsverkets uppfattning att barn inte nödvändigtvis far illa av att vara gifta. Förbundet menar tvärtom att en social utredning med ett så kallat fördjupat ansökningssamtal är påkallad i samtliga fall som rör gifta barn upp till 18 års ålder.

Svenska FN-förbundet välkomnar att problemet med barn- och tvångsäktenskap kartläggs och debatteras. Förbundet har tidigare understrukit vikten av kompetensutveckling på området och framhåller vikten av en enhetlig standard samt att Sverige måste prioritera frågan.

– Signalerna från barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om en tydligare tillämpning av lagstiftningen är välkomna. FN-förbundet varnade tidigt för kryphål i lagen mot barn- och tvångsäktenskap från 2014. Vårt krav är fortfarande att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot giftermål, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet pekar i sitt yttrande till Migrationsverket på att FN under senare år har stärkt arbetet mot barnäktenskap i bland annat de globala målen som antogs hösten 2015. Förbundet arbetar genom bland annat kampanjen och Facebook-sidan Stoppa barnäktenskap mot barnäktenskap både globalt och i Sverige.

FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltar den 25 januari i en paneldiskussion om barnäktenskap som hålls i Sveriges riksdag i anslutning till Fadimedagarna.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer