fbpx
20 januari, 2017 / Nyheter

FN-förbundet svarar om barnäktenskap

Alla barnäktenskap måste betraktas som tvångsäktenskap och därmed ogiltigförklaras. Det skriver Svenska FN-förbundet i ett yttrande till Migrationsverket som har bett om synpunkter på ett förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i asylprocessen.

FN-förbundet invänder i sitt yttrande mot Migrationsverkets uppfattning att barn inte nödvändigtvis far illa av att vara gifta. Förbundet menar tvärtom att en social utredning med ett så kallat fördjupat ansökningssamtal är påkallad i samtliga fall som rör gifta barn upp till 18 års ålder.

Svenska FN-förbundet välkomnar att problemet med barn- och tvångsäktenskap kartläggs och debatteras. Förbundet har tidigare understrukit vikten av kompetensutveckling på området och framhåller vikten av en enhetlig standard samt att Sverige måste prioritera frågan.

– Signalerna från barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om en tydligare tillämpning av lagstiftningen är välkomna. FN-förbundet varnade tidigt för kryphål i lagen mot barn- och tvångsäktenskap från 2014. Vårt krav är fortfarande att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot giftermål, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet pekar i sitt yttrande till Migrationsverket på att FN under senare år har stärkt arbetet mot barnäktenskap i bland annat de globala målen som antogs hösten 2015. Förbundet arbetar genom bland annat kampanjen och Facebook-sidan Stoppa barnäktenskap mot barnäktenskap både globalt och i Sverige.

FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltar den 25 januari i en paneldiskussion om barnäktenskap som hålls i Sveriges riksdag i anslutning till Fadimedagarna.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer