fbpx
20 januari, 2017 / Nyheter

FN-förbundet svarar om barnäktenskap

Alla barnäktenskap måste betraktas som tvångsäktenskap och därmed ogiltigförklaras. Det skriver Svenska FN-förbundet i ett yttrande till Migrationsverket som har bett om synpunkter på ett förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i asylprocessen.

FN-förbundet invänder i sitt yttrande mot Migrationsverkets uppfattning att barn inte nödvändigtvis far illa av att vara gifta. Förbundet menar tvärtom att en social utredning med ett så kallat fördjupat ansökningssamtal är påkallad i samtliga fall som rör gifta barn upp till 18 års ålder.

Svenska FN-förbundet välkomnar att problemet med barn- och tvångsäktenskap kartläggs och debatteras. Förbundet har tidigare understrukit vikten av kompetensutveckling på området och framhåller vikten av en enhetlig standard samt att Sverige måste prioritera frågan.

– Signalerna från barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om en tydligare tillämpning av lagstiftningen är välkomna. FN-förbundet varnade tidigt för kryphål i lagen mot barn- och tvångsäktenskap från 2014. Vårt krav är fortfarande att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot giftermål, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet pekar i sitt yttrande till Migrationsverket på att FN under senare år har stärkt arbetet mot barnäktenskap i bland annat de globala målen som antogs hösten 2015. Förbundet arbetar genom bland annat kampanjen och Facebook-sidan Stoppa barnäktenskap mot barnäktenskap både globalt och i Sverige.

FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic deltar den 25 januari i en paneldiskussion om barnäktenskap som hålls i Sveriges riksdag i anslutning till Fadimedagarna.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer