fbpx

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Anna Tjäder (t h) från Body Shop på plats i Etiopien tillsammans med Valarie Browning som driver Barbara May-sjukhuset, en mödravårdsklinik som får stöd genom Flickaprojektet.

FN-förbundet är i Etiopien för att besöka de projekt som vi stödjer. Vi reser tillsammans med företagsrepresentanter som vi samarbetar med. En av dem är Anna Tjäder från The Body Shop. Så här tänker hon om resan.

– Resan hit har överträffat mina förväntningar, som ändå var höga redan innan. Det starkaste intrycket för mig är att se bevis för vad vårt bidrag verkligen har lett till. Inget slår att uppleva det med egna ögon. Möjligheten att vara med på den här resan betyder allt för vårt samarbete med FN-förbundet. Vi får en unik inblick i verkligheten och vad som händer i Afarregionen här i Etiopien. Vi har fått se en sann bild med både positivt och negativt. Genom att vara med här får vi en statusrapport för projektet som vi stödjer, vi får veta hur det ligger till just nu.

– Jag känner ett stort ansvar att förmedla upplevelserna vidare. Här och nu rapporterar vi hem till våra kunder och väl hemma kommer jag att informera vidare, både till mina närmsta kollegor och till alla våra medarbetare i butikerna som möter kunderna varje dag.

– Resan har gett mig ny förståelse för hur FN-förbundets två projekt; Skolmat blir kunskap och Flicka hänger ihop och förstärker varandra. Jag kommer att arbeta för att vi på The Body Shop ska fortsätta att stötta Flickaprojektet, det är så tätt kopplat till vårt företags värderingar.

Vill du också stötta projektet Flicka? Stöd Flicka genom insamlingsstiftelsen FN-fonden. Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Läs mer om The Body Shop

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer