fbpx
Koll & kommentar
Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré.
7 november, 2022 / Nyheter

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Sverige fick i början av november besök av FN:s nyinrättade expertmekanism för att främja rasrättvisa och jämlikhet inom brottsbekämpning. Under fem dagar samlade gruppen information om svensk lagstiftning, träffade representanter för myndigheter och civilsamhället och genomförde intervjuer i syfte att bedöma Sveriges arbete mot rasism och diskriminering.

Efter besöket efterlyste experterna nedbrutna data om ras eller etniskt ursprung, arbete för att öka förtroendet mellan Polisen och minoritetsgrupper samt en översikt av hur av häkten används i Sverige. Gruppens slutsatser har delats med regeringen och kommer att läggas fram i en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Under 2023 granskas Sveriges efterlevnad av FN:s rasdiskrimineringskommitté av den ansvariga FN-kommittén. Svenska FN-förbundet samordnar arbetet med en gemensam skuggrapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Sverige. Arbetet inleds under hösten och rapporten lämnas till FN inför kommittéförhöret med Sverige som väntas under nästa år.

Mer om expertgruppens slutsatser https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/sweden-should-step-efforts-fight-systemic-racism-un-mechanism-advance-racial

Svenska FN-förbundets rapporter till FN:s rasdiskrimeringskommitté https://fn.se/vi-gor/vi-granskar-och-paverkar/

Rasdiskrimeringskommitténs rekommendationer till Sverige 2018 https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cerdcsweco22-23-committee-elimination-racial-discrimination

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer