fbpx
Nomundari, 14 år, från Mongoliet, talar i Generalförsamlingen i samband med FN:s politiska högnivåforum 2019. Foto: Unicef/Nesbitt
20 oktober, 2021 / Nyheter

FN-chefens framtidsrapport på svenska

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterade tidigare i höstas sin rapport ”Our common agenda” om framtidens globala samarbete. Nu finns sammanfattningen av rapporten på svenska.

Som Svenska FN-bundet tidigare berättat presenterade FN:s generalsekreterare António Guterres sin rapport ”Our common agenda” i mitten av september. I rapporten redogör FN-chefen för en rad förslag i syfte att uppfylla de tolv löften som världens länder antog i FN:s generalförsamling under 75-årsjubileet förra året.

De tolv löftena har alla anknytning till de globala målen i Agenda 2030 och syftar till att påskynda arbetet för att världens länder ska uppnå dem. Löftena innebär bland annat att transparensen inom FN-systemet ska öka, att unga personers synpunkter ska vägas in i alla beslut och att ingen ska lämnas utanför. Alla ska kunna se förbättringar i sin vardag oavsett om det gäller hälsa, rättssystemet eller den biologiska mångfalden.

För att unga personer ska kunna engageras i FN:s beslutsprocesser föreslår Guterres att det inrättas ett särskilt sändebud för framtida generationer som ser till att alla beslut tar hänsyn till hur framtida generationer påverkas. Guterres föreslår också att unga personer ska ges tillträde till de forum där besluten tas.

Vidare uppmanar han även världens länder att bjuda in medborgarna till inkluderande samråd för att visualisera framtiden.

För att sprida kunskap om rapporten och Guterres förslag presenterar Svenska FN-förbundet inför FN-dagen sammanfattningen av ”Our common agenda” i svensk översättning.

Här finns den svenska översättningen, med titeln ”Vår gemensamma agenda”.

Den engelska sammanfattningen kan läsas här och rapporten i sin helhet finns här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer