Nomundari, 14 år, från Mongoliet, talar i Generalförsamlingen i samband med FN:s politiska högnivåforum 2019. Foto: Unicef/Nesbitt
20 oktober, 2021 / Nyheter

FN-chefens framtidsrapport på svenska

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterade tidigare i höstas sin rapport ”Our common agenda” om framtidens globala samarbete. Nu finns sammanfattningen av rapporten på svenska.

Som Svenska FN-bundet tidigare berättat presenterade FN:s generalsekreterare António Guterres sin rapport ”Our common agenda” i mitten av september. I rapporten redogör FN-chefen för en rad förslag i syfte att uppfylla de tolv löften som världens länder antog i FN:s generalförsamling under 75-årsjubileet förra året.

De tolv löftena har alla anknytning till de globala målen i Agenda 2030 och syftar till att påskynda arbetet för att världens länder ska uppnå dem. Löftena innebär bland annat att transparensen inom FN-systemet ska öka, att unga personers synpunkter ska vägas in i alla beslut och att ingen ska lämnas utanför. Alla ska kunna se förbättringar i sin vardag oavsett om det gäller hälsa, rättssystemet eller den biologiska mångfalden.

För att unga personer ska kunna engageras i FN:s beslutsprocesser föreslår Guterres att det inrättas ett särskilt sändebud för framtida generationer som ser till att alla beslut tar hänsyn till hur framtida generationer påverkas. Guterres föreslår också att unga personer ska ges tillträde till de forum där besluten tas.

Vidare uppmanar han även världens länder att bjuda in medborgarna till inkluderande samråd för att visualisera framtiden.

För att sprida kunskap om rapporten och Guterres förslag presenterar Svenska FN-förbundet inför FN-dagen sammanfattningen av ”Our common agenda” i svensk översättning.

Här finns den svenska översättningen, med titeln ”Vår gemensamma agenda”.

Den engelska sammanfattningen kan läsas här och rapporten i sin helhet finns här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer