Nomundari, 14 år, från Mongoliet, talar i Generalförsamlingen i samband med FN:s politiska högnivåforum 2019. Foto: Unicef/Nesbitt

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterade tidigare i höstas sin rapport ”Our common agenda” om framtidens globala samarbete. Nu finns sammanfattningen av rapporten på svenska.

Som Svenska FN-bundet tidigare berättat presenterade FN:s generalsekreterare António Guterres sin rapport ”Our common agenda” i mitten av september. I rapporten redogör FN-chefen för en rad förslag i syfte att uppfylla de tolv löften som världens länder antog i FN:s generalförsamling under 75-årsjubileet förra året.

De tolv löftena har alla anknytning till de globala målen i Agenda 2030 och syftar till att påskynda arbetet för att världens länder ska uppnå dem. Löftena innebär bland annat att transparensen inom FN-systemet ska öka, att unga personers synpunkter ska vägas in i alla beslut och att ingen ska lämnas utanför. Alla ska kunna se förbättringar i sin vardag oavsett om det gäller hälsa, rättssystemet eller den biologiska mångfalden.

För att unga personer ska kunna engageras i FN:s beslutsprocesser föreslår Guterres att det inrättas ett särskilt sändebud för framtida generationer som ser till att alla beslut tar hänsyn till hur framtida generationer påverkas. Guterres föreslår också att unga personer ska ges tillträde till de forum där besluten tas.

Vidare uppmanar han även världens länder att bjuda in medborgarna till inkluderande samråd för att visualisera framtiden.

För att sprida kunskap om rapporten och Guterres förslag presenterar Svenska FN-förbundet inför FN-dagen sammanfattningen av ”Our common agenda” i svensk översättning.

Här finns den svenska översättningen, med titeln ”Vår gemensamma agenda”.

Den engelska sammanfattningen kan läsas här och rapporten i sin helhet finns här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN. Årets humanitära FN-appell är 25 procent större än förra årets och berör 65 miljoner människor ytterligare. Den kommer samtidigt som diskussionen om Sveriges bistånd och stödet till FN pågår för fullt.  

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer