Nomundari, 14 år, från Mongoliet, talar i Generalförsamlingen i samband med FN:s politiska högnivåforum 2019. Foto: Unicef/Nesbitt
20 oktober, 2021 / Nyheter

FN-chefens framtidsrapport på svenska

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterade tidigare i höstas sin rapport ”Our common agenda” om framtidens globala samarbete. Nu finns sammanfattningen av rapporten på svenska.

Som Svenska FN-bundet tidigare berättat presenterade FN:s generalsekreterare António Guterres sin rapport ”Our common agenda” i mitten av september. I rapporten redogör FN-chefen för en rad förslag i syfte att uppfylla de tolv löften som världens länder antog i FN:s generalförsamling under 75-årsjubileet förra året.

De tolv löftena har alla anknytning till de globala målen i Agenda 2030 och syftar till att påskynda arbetet för att världens länder ska uppnå dem. Löftena innebär bland annat att transparensen inom FN-systemet ska öka, att unga personers synpunkter ska vägas in i alla beslut och att ingen ska lämnas utanför. Alla ska kunna se förbättringar i sin vardag oavsett om det gäller hälsa, rättssystemet eller den biologiska mångfalden.

För att unga personer ska kunna engageras i FN:s beslutsprocesser föreslår Guterres att det inrättas ett särskilt sändebud för framtida generationer som ser till att alla beslut tar hänsyn till hur framtida generationer påverkas. Guterres föreslår också att unga personer ska ges tillträde till de forum där besluten tas.

Vidare uppmanar han även världens länder att bjuda in medborgarna till inkluderande samråd för att visualisera framtiden.

För att sprida kunskap om rapporten och Guterres förslag presenterar Svenska FN-förbundet inför FN-dagen sammanfattningen av ”Our common agenda” i svensk översättning.

Här finns den svenska översättningen, med titeln ”Vår gemensamma agenda”. Den engelska sammanfattningen kan läsas här och rapporten i sin helhet finns här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Humanitär kris drabbar redan utsatta flickor i Etiopien

25 november, 2021 / Världshorisont

Pandemin riskerar att utradera många års framgångsrikt arbete mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I norra Etiopien, där Svenska FN-förbundets projekt Flicka stöttar FN:s arbete, försvåras dessutom situationen av matbrist, väpnad konflikt och eskalerande sexuellt våld.

Läs mer

Sverige 75 år i FN: Ta ansvar för unga och klimatet

19 november, 2021 / Debattartiklar

Den 19 november 2021 har Sverige varit medlem i FN i 75 år. Nya utmaningar kräver fortsatt engagemang. Viktigast är att världsorganisationen tar ansvar för klimatet och ger röst åt framtida generationer, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Läs mer

Rent vatten och sanitet avgörande för världens flickor

18 november, 2021 / Världshorisont

Globalt har tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta händerna förbättrats. Trots framgångarna saknar dock fortfarande många denna grundläggande service. För unga flickor kan det få flera allvarliga konsekvenser.

Läs mer

Vår planet är allas ansvar!

17 november, 2021 / Blogg

Klimatmötet COP 26 har just avslutats. Kamil Kon, en av våra ambassadörer för de globala målen, bloggar om hur individen kan vara med och ta arbetet vidare.

Läs mer

COP26 avslutat med blandat resultat

16 november, 2021 / Nyheter

Efter två veckors förhandlingar avslutades COP26 i lördags. För första gången erkänns fossila bränslen som den viktigaste orsaken till klimatförändringarna, men formuleringen av utfasningen av kol blev urvattnad enligt många bedömare.

Läs mer

COP 26: Många löften och fortsatta utsläpp

05 november, 2021 / Nyheter

FN:s klimatmöte COP 26 pågår för fullt. Under mötets första dagar varvades brandtal och varningar med utökade löften och optimism. Nästa vecka fortsätter förhandlingarna med ländernas ministrar på plats.

Läs mer

Nu prövas lagen mot barnäktenskap

04 november, 2021 / Nyheter

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

Läs mer

Anslut Sverige till kärnvapenkonventionen

03 november, 2021 / Debattartiklar

I veckan har Socialdemokraterna partikongress. Tillsammans med Svenska Freds och Svenska läkare mot kärnvapen lyfter vi debatten om kärnvapen och hoppas att den socialdemokratiska partistyrelsen lyssnar på partimajoriteten och ställer sig bakom svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.

Läs mer

COP 26: Världens utsläpp måste minska

29 oktober, 2021 / Nyheter

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

Läs mer