fbpx
2 oktober, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1990-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Under 1990-talet höll FN flera världskonferenser, understödde fredssträvanden och inledde reformer i ljuset av fruktansvärda förbrytelser i Rwanda och på Balkan.

Ett nytt FN-decennium betydde, efter två mandatperioder, åter byte på generalsekreterarposten. Denna gång var det egyptiern Boutros Boutros-Ghali som tillträdde. Boutros-Ghali kom dock bara att finnas på ämbetet i en mandatperiod. Den 1 januari 1997 efterträddes han av Kofi Annan från Ghana.

FN:s barnkonvention trädde i kraft den 2 september 1990. I dag, 30 år senare, ska konventionen bli svensk lag.

Efter sexton års inbördeskrig ledde förhandlingar till eldupphör i konflikten i Angola. Vapenstilleståndet övervakades av en FN-insats.
Ledare från över 100 länder samlades i juni 1992 i Rio de Janeiro, Brasilien, för en FN-konferens om miljö och utveckling. Konferensen resulterade i handlingsplanen Agenda 21.

Eritrea vann sin självständighet efter en FN-övervakad folkomröstning. Landet kom senare att bli medlem i både Förenta Nationerna och Afrikanska unionens företrädare Afrikanska enhetsorganisationen, också känd som OAU efter dess franska förkortning. Också Kambodja strävade efter ordning och reda efter många års konflikt. Landet fick under överseende av FN en ny regering 1993.

FN inrättade 1993 den första i raden av krigstribunaler. Dess uppgift var att åtala och döma förbrytare i konflikten i länderna i före detta Jugoslavien. Tillsammans med folkmordet i Rwanda och den långvariga konflikten i Demokratiska republiken Kongo påminde Balkan-kriget om att regelverket för värnandet av internationell fred och säkerhet var i akut behov av förnyelse. En sådan diskussion skulle genom FN-principen skyldighet att skydda bli aktuell runt millennieskiftet.

I Wien hölls en konferens om mänskliga rättigheter 1993. Vid konferensen kom länderna överens om att mänskliga rättigheter är odelbara, universella och giltiga i alla länder oavsett kultur, ekonomiska förutsättningar och utvecklingsnivå. Samma år, 1993, var internationella året för världens urfolk.

Ytterligare en rad stora FN-konferenser hölls under 1990-talet. Till de viktigaste hörde befolkningskonferensen i Kairo 1994 och den fjärde världskonferensen om kvinnors rättigheter i Peking 1995. Båda dessa låter tala om sig än i dag. När generalförsamlingen öppnade sin 75:e session i dagarna hölls ett möte för att uppmärksamma att 25 år har gått sedan Pekingplattformen antogs. Samtidigt konstaterades det att inget land har uppnått jämställdhet mellan kvinnor och män och att coronapandemin har försämrat villkoren för världens flickor och kvinnor.

Kofi Annan påbörjade under sin första mandatperiod åtgärder för att revitalisera världsorganisationen. Ett led i detta arbete var att utse en vice generalsekreterare. Kanadensiskan Louise Fréchette blev den första personen på posten. Kofi Annan införde också bland mycket annat nolltolerans för sexuella kontakter mellan FN-personal i fält och civilbefolkning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer