fbpx
2 oktober, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1990-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Under 1990-talet höll FN flera världskonferenser, understödde fredssträvanden och inledde reformer i ljuset av fruktansvärda förbrytelser i Rwanda och på Balkan.

Ett nytt FN-decennium betydde, efter två mandatperioder, åter byte på generalsekreterarposten. Denna gång var det egyptiern Boutros Boutros-Ghali som tillträdde. Boutros-Ghali kom dock bara att finnas på ämbetet i en mandatperiod. Den 1 januari 1997 efterträddes han av Kofi Annan från Ghana.

FN:s barnkonvention trädde i kraft den 2 september 1990. I dag, 30 år senare, ska konventionen bli svensk lag.

Efter sexton års inbördeskrig ledde förhandlingar till eldupphör i konflikten i Angola. Vapenstilleståndet övervakades av en FN-insats.
Ledare från över 100 länder samlades i juni 1992 i Rio de Janeiro, Brasilien, för en FN-konferens om miljö och utveckling. Konferensen resulterade i handlingsplanen Agenda 21.

Eritrea vann sin självständighet efter en FN-övervakad folkomröstning. Landet kom senare att bli medlem i både Förenta Nationerna och Afrikanska unionens företrädare Afrikanska enhetsorganisationen, också känd som OAU efter dess franska förkortning. Också Kambodja strävade efter ordning och reda efter många års konflikt. Landet fick under överseende av FN en ny regering 1993.

FN inrättade 1993 den första i raden av krigstribunaler. Dess uppgift var att åtala och döma förbrytare i konflikten i länderna i före detta Jugoslavien. Tillsammans med folkmordet i Rwanda och den långvariga konflikten i Demokratiska republiken Kongo påminde Balkan-kriget om att regelverket för värnandet av internationell fred och säkerhet var i akut behov av förnyelse. En sådan diskussion skulle genom FN-principen skyldighet att skydda bli aktuell runt millennieskiftet.

I Wien hölls en konferens om mänskliga rättigheter 1993. Vid konferensen kom länderna överens om att mänskliga rättigheter är odelbara, universella och giltiga i alla länder oavsett kultur, ekonomiska förutsättningar och utvecklingsnivå. Samma år, 1993, var internationella året för världens urfolk.

Ytterligare en rad stora FN-konferenser hölls under 1990-talet. Till de viktigaste hörde befolkningskonferensen i Kairo 1994 och den fjärde världskonferensen om kvinnors rättigheter i Peking 1995. Båda dessa låter tala om sig än i dag. När generalförsamlingen öppnade sin 75:e session i dagarna hölls ett möte för att uppmärksamma att 25 år har gått sedan Pekingplattformen antogs. Samtidigt konstaterades det att inget land har uppnått jämställdhet mellan kvinnor och män och att coronapandemin har försämrat villkoren för världens flickor och kvinnor.

Kofi Annan påbörjade under sin första mandatperiod åtgärder för att revitalisera världsorganisationen. Ett led i detta arbete var att utse en vice generalsekreterare. Kanadensiskan Louise Fréchette blev den första personen på posten. Kofi Annan införde också bland mycket annat nolltolerans för sexuella kontakter mellan FN-personal i fält och civilbefolkning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer