1975 hölls FN:s första kvinnokonferens med målet att förbättra situationen för världens kvinnor. På bilden talar USA:s representant Patricia Hutar. Foto: UN Photo/B Lane.
18 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1970-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Avsnitt nummer fyra handlar om 1970-talet då FN bland mycket annat höll sin första miljökonferens. Värd för konferensen var Sverige.

Många förknippar 1970-talet med oljekris, lågkonjunktur och utsvängda jeans. Arbetet i FN påverkades av övergången från industri- till tjänstesamhälle och de sociala rörelser som präglade årtiondet.

I början av sin 26:e session, i september 1971, beslutade FN:s generalförsamling att välkomna Bhutan, Bahrain och Qatar som nya medlemmar i världsorganisationen. En månad senare beslutade FN-medlemmarna att regeringen i Folkrepubliken Kina var ”den enda legala företrädaren för Kina i FN och att Folkrepubliken Kina är en av fem permanenta medlemmar av säkerhetsrådet”. Därmed förlorade den kinesiska exilregeringen på Taiwan rätten att företräda Kina i FN.

Österrikaren Kurt Waldheim tillträdde den 1 januari 1972 uppdraget som FN:s generalsekreterare. Waldheim kom att vara FN-chef under två mandatperioder, sammanlagt tio år.

Miljörörelsen började på allvar att göra sig påmind i början av 1970-talet. I Stockholm stod slaget om almarna i Kungsträdgården i maj 1971. Året efter, i juni 1972, arrangerades den första FN-konferensen om miljön i Sverige. Konferensen ledde till bildandet av FN:s miljöprogram Unep, United Nations Environmental Programme.

Den första världskonferensen om kvinnor hölls 1975 i Mexico City. Den sammanföll med internationella kvinnoåret och lanserade en handlingsplan för förbättringar för kvinnor under det kommande decenniet.

Säkerhetsrådet beslutade i november 1977 om ett nytt vapenembargo mot Sydafrika. Den här gången var embargot, till skillnad från 1963, inte frivilligt utan obligatoriskt. Även den här gången refererade rådet till apartheidsystemet och konstaterade att Sydafrikas anskaffning av vapen och liknande materiel utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Decenniet avslutades med en av FN:s viktigaste landvinningar, nämligen konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor. Resolutionen antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1979 och betraktas sedan dess som internationell norm för arbetet för kvinnors rättigheter. Den består av ett förord och 30 artiklar och ålägger staterna att vidta en rad åtgärder för att stoppa diskriminering mot kvinnor.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer