1975 hölls FN:s första kvinnokonferens med målet att förbättra situationen för världens kvinnor. På bilden talar USA:s representant Patricia Hutar. Foto: UN Photo/B Lane.
18 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1970-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Avsnitt nummer fyra handlar om 1970-talet då FN bland mycket annat höll sin första miljökonferens. Värd för konferensen var Sverige.

Många förknippar 1970-talet med oljekris, lågkonjunktur och utsvängda jeans. Arbetet i FN påverkades av övergången från industri- till tjänstesamhälle och de sociala rörelser som präglade årtiondet.

I början av sin 26:e session, i september 1971, beslutade FN:s generalförsamling att välkomna Bhutan, Bahrain och Qatar som nya medlemmar i världsorganisationen. En månad senare beslutade FN-medlemmarna att regeringen i Folkrepubliken Kina var ”den enda legala företrädaren för Kina i FN och att Folkrepubliken Kina är en av fem permanenta medlemmar av säkerhetsrådet”. Därmed förlorade den kinesiska exilregeringen på Taiwan rätten att företräda Kina i FN.

Österrikaren Kurt Waldheim tillträdde den 1 januari 1972 uppdraget som FN:s generalsekreterare. Waldheim kom att vara FN-chef under två mandatperioder, sammanlagt tio år.

Miljörörelsen började på allvar att göra sig påmind i början av 1970-talet. I Stockholm stod slaget om almarna i Kungsträdgården i maj 1971. Året efter, i juni 1972, arrangerades den första FN-konferensen om miljön i Sverige. Konferensen ledde till bildandet av FN:s miljöprogram Unep, United Nations Environmental Programme.

Den första världskonferensen om kvinnor hölls 1975 i Mexico City. Den sammanföll med internationella kvinnoåret och lanserade en handlingsplan för förbättringar för kvinnor under det kommande decenniet.

Säkerhetsrådet beslutade i november 1977 om ett nytt vapenembargo mot Sydafrika. Den här gången var embargot, till skillnad från 1963, inte frivilligt utan obligatoriskt. Även den här gången refererade rådet till apartheidsystemet och konstaterade att Sydafrikas anskaffning av vapen och liknande materiel utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Decenniet avslutades med en av FN:s viktigaste landvinningar, nämligen konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor. Resolutionen antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1979 och betraktas sedan dess som internationell norm för arbetet för kvinnors rättigheter. Den består av ett förord och 30 artiklar och ålägger staterna att vidta en rad åtgärder för att stoppa diskriminering mot kvinnor.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rolf Ekéus är Årets FN-vän

21 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Diplomaten, ambassadören och nedrustningsvännen Rolf Ekéus tilldelas Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän. Ekéus får priset i förbundets program inför FN-dagen som webbsänds den 21 oktober kl 13.00-14.00.

Läs mer

Fler länder måste söka plats i FN-rådet för mänskliga rättigheter

16 oktober, 2020 / Nyheter

Om fler länder kandiderar till FN-rådet för mänskliga länder ökar chansen att fler länder som respekterar mänskliga rättigheter väljs in, säger Svenska FN-förbundet efter att Kina, Ryssland och Kuba röstats in som medlemmar.

Läs mer

FN-arbete som räddar flickor

11 oktober, 2020 / Blogg

Humanitära FN-insatser kan vara skillnaden mellan liv och död för utsatta flickor, skriver Annelie Börjesson på FN-bloggen på internationella flickdagen.

Läs mer

Nobels fredspris: Viktig påminnelse om hunger och konflikt

09 oktober, 2020 / Pressmeddelanden

Att FN:s livsmedelsprogram WFP får Nobels fredspris är en viktig påminnelse om hunger som konfliktorsak – och om vikten av FN:s humanitära arbete i coronapandemin.

Läs mer

Sverige och FN: Litet land med stort inflytande

09 oktober, 2020 / Världshorisont

Sverige är sedan länge en framträdande aktör inom FN. Men hur kommer det sig att just Sverige har ett så varmt förhållande till den världsomspännande 75-åringen? Världshorisont fick en intervju med Carl Skau, chef för FN-enheten på Utrikesdepartementet.

Läs mer

Mycket nytta för lite pengar

07 oktober, 2020 / Världshorisont

FN-systemet bedriver ett omfattande arbete världen över, trots knappa resurser. Organisationens ordinarie budget 2020 uppgår endast till drygt hälften av Stockholms stads.

Läs mer

Civila måste skyddas i Nagorno-Karabach

06 oktober, 2020 / Nyheter

Svenska FN-förbundet uppmanar till eldupphör och dialog och betonar att civila måste skyddas i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Läs mer

Unga om de globala målen: Vår framtid står på spel

05 oktober, 2020 / Debattartiklar

Handlingsprogrammet Agenda 2030 med de 17 globala målen antogs för fem år sedan. Om våra politiker misslyckas att säkra en hållbar värld försämras våra möjligheter i livet, skriver FN-förbundets unga ambassadörer för de globala målen i en debattartikel.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1990-talet

02 oktober, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Under 1990-talet höll FN flera världskonferenser, understödde fredssträvanden och inledde reformer i ljuset av fruktansvärda förbrytelser i Rwanda och på Balkan.

Läs mer