fbpx
1975 hölls FN:s första kvinnokonferens med målet att förbättra situationen för världens kvinnor. På bilden talar USA:s representant Patricia Hutar. Foto: UN Photo/B Lane.
18 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1970-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Avsnitt nummer fyra handlar om 1970-talet då FN bland mycket annat höll sin första miljökonferens. Värd för konferensen var Sverige.

Många förknippar 1970-talet med oljekris, lågkonjunktur och utsvängda jeans. Arbetet i FN påverkades av övergången från industri- till tjänstesamhälle och de sociala rörelser som präglade årtiondet.

I början av sin 26:e session, i september 1971, beslutade FN:s generalförsamling att välkomna Bhutan, Bahrain och Qatar som nya medlemmar i världsorganisationen. En månad senare beslutade FN-medlemmarna att regeringen i Folkrepubliken Kina var ”den enda legala företrädaren för Kina i FN och att Folkrepubliken Kina är en av fem permanenta medlemmar av säkerhetsrådet”. Därmed förlorade den kinesiska exilregeringen på Taiwan rätten att företräda Kina i FN.

Österrikaren Kurt Waldheim tillträdde den 1 januari 1972 uppdraget som FN:s generalsekreterare. Waldheim kom att vara FN-chef under två mandatperioder, sammanlagt tio år.

Miljörörelsen började på allvar att göra sig påmind i början av 1970-talet. I Stockholm stod slaget om almarna i Kungsträdgården i maj 1971. Året efter, i juni 1972, arrangerades den första FN-konferensen om miljön i Sverige. Konferensen ledde till bildandet av FN:s miljöprogram Unep, United Nations Environmental Programme.

Den första världskonferensen om kvinnor hölls 1975 i Mexico City. Den sammanföll med internationella kvinnoåret och lanserade en handlingsplan för förbättringar för kvinnor under det kommande decenniet.

Säkerhetsrådet beslutade i november 1977 om ett nytt vapenembargo mot Sydafrika. Den här gången var embargot, till skillnad från 1963, inte frivilligt utan obligatoriskt. Även den här gången refererade rådet till apartheidsystemet och konstaterade att Sydafrikas anskaffning av vapen och liknande materiel utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Decenniet avslutades med en av FN:s viktigaste landvinningar, nämligen konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor. Resolutionen antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1979 och betraktas sedan dess som internationell norm för arbetet för kvinnors rättigheter. Den består av ett förord och 30 artiklar och ålägger staterna att vidta en rad åtgärder för att stoppa diskriminering mot kvinnor.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer