fbpx
1975 hölls FN:s första kvinnokonferens med målet att förbättra situationen för världens kvinnor. På bilden talar USA:s representant Patricia Hutar. Foto: UN Photo/B Lane.
18 september, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1970-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Avsnitt nummer fyra handlar om 1970-talet då FN bland mycket annat höll sin första miljökonferens. Värd för konferensen var Sverige.

Många förknippar 1970-talet med oljekris, lågkonjunktur och utsvängda jeans. Arbetet i FN påverkades av övergången från industri- till tjänstesamhälle och de sociala rörelser som präglade årtiondet.

I början av sin 26:e session, i september 1971, beslutade FN:s generalförsamling att välkomna Bhutan, Bahrain och Qatar som nya medlemmar i världsorganisationen. En månad senare beslutade FN-medlemmarna att regeringen i Folkrepubliken Kina var ”den enda legala företrädaren för Kina i FN och att Folkrepubliken Kina är en av fem permanenta medlemmar av säkerhetsrådet”. Därmed förlorade den kinesiska exilregeringen på Taiwan rätten att företräda Kina i FN.

Österrikaren Kurt Waldheim tillträdde den 1 januari 1972 uppdraget som FN:s generalsekreterare. Waldheim kom att vara FN-chef under två mandatperioder, sammanlagt tio år.

Miljörörelsen började på allvar att göra sig påmind i början av 1970-talet. I Stockholm stod slaget om almarna i Kungsträdgården i maj 1971. Året efter, i juni 1972, arrangerades den första FN-konferensen om miljön i Sverige. Konferensen ledde till bildandet av FN:s miljöprogram Unep, United Nations Environmental Programme.

Den första världskonferensen om kvinnor hölls 1975 i Mexico City. Den sammanföll med internationella kvinnoåret och lanserade en handlingsplan för förbättringar för kvinnor under det kommande decenniet.

Säkerhetsrådet beslutade i november 1977 om ett nytt vapenembargo mot Sydafrika. Den här gången var embargot, till skillnad från 1963, inte frivilligt utan obligatoriskt. Även den här gången refererade rådet till apartheidsystemet och konstaterade att Sydafrikas anskaffning av vapen och liknande materiel utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Decenniet avslutades med en av FN:s viktigaste landvinningar, nämligen konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor. Resolutionen antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1979 och betraktas sedan dess som internationell norm för arbetet för kvinnors rättigheter. Den består av ett förord och 30 artiklar och ålägger staterna att vidta en rad åtgärder för att stoppa diskriminering mot kvinnor.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer