Foto: Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet har fått en ny generalsekreterare. Möt Anna Hägg-Sjöquist som välkomnar fler att engagera sig för FN-samarbetet.

Anna Hägg-Sjöquist, tidigare generalsekreterare på Plan International Sverige och mångårig medarbetare på Röda Korset, har tillträtt tjänsten som generalsekreterare för Svenska FN-förbundet. Det sker inför en FN-höst då organisationen firar sitt 75-årsjubileum och samtidigt står inför flera utmaningar.

Välkommen till FN-förbundet, Anna! Varför sökte du tjänsten som generalsekreterare?

Globalt samarbete och global förståelse – inte nationalism – krävs för att ta sig an och lösa de stora gemensamma utmaningar som världen står inför. Därför behövs mer än någonsin ett starkt FN som både aktör och arena. För att FN skall vara handlingskraftigt krävs att FN har stark folklig förankring. Att skapa kunskap, engagemang och bygga förtroende för FN är en viktig uppgift för FN-förbundet. Jag tror och hoppas att jag har med mig erfarenheter som kan bidra till just detta.

Vilka egenskaper har du nytta av i ditt nya jobb?

Jag har vuxit upp i en annan stor folkrörelse, Röda Korset, och har lärt mig mycket om att verka i en folkrörelse. Jag tror på alla människors lika värde och rättigheter och ogillar all form av diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Gemensamt engagemang kan skapa reella förändringar och jag trivs bäst med att jobba tillsammans. Jag skulle beskriva mig själv som nyfiken, engagerad och med ett stort intresse för att lära mer om omvärlden och om andra kulturer och levnadsvillkor. Jag har haft förmånen att bo och verka såväl i Latinamerika som i Afrika och har under dessa år fått möjlighet att se omvärlden utifrån ett annat perspektiv.

Vilken är din främsta målsättning som ny generalsekreterare för FN-förbundet?

Det är min förhoppning att vi skall lyckas engagera fler enskilda, makthavare, organisationer, skolor och företag att bli en del av FN-rörelsen. Det gör i sin tur att vi kan fortsätta att påverka både Sveriges regering och FN och därmed bidra till ett starkare FN. Jag ser fram emot att lära känna FN-rörelsen och våra samarbetspartner framöver och hoppas även få chansen att träffas – även om covid-19 begränsar möjligheterna till fysiska möten denna höst.

Pressmeddelande: Anna Hägg-Sjöquist ny generalsekreterare för Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer