fbpx

Söndagens presidentval i Frankrike påverkar såväl Europasamarbetet som samarbetet i FN, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Två dagar före Europadagen den 9 maj går fransmännen till val. Det är ett ödesval inte bara för Frankrike utan även för Europasamarbetet. Valet påverkar också arbetet i Förenta Nationerna där Frankrike sedan organisationens tillkomst har en nyckelroll som en av fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet.

Världen blir allt mindre. Konflikter, humanitära kriser och flyktingströmmar ställer krav på samordning och handlingskraft. Samtidigt genomgår västvärlden en strukturomvandling som slår ut traditionella industrier. Beredskapen att klara omställningen och svaren på de nya utmaningarna varierar beroende på vem man frågar.

Det gäller även i Frankrike där politiken präglas dels av den gamla stolta devisen frihet, broderskap och jämlikhet, dels av stora motsättningar mellan radikala och konservativa krafter. Mitt i allt detta finns en nationalistisk tanke. Frankrike ses av många fortfarande som en stormakt.

I likhet med presidentvalet i USA och omröstningen om det brittiska EU-utträdet är söndagens franska val en kraftmätning mellan globalisering och slutenhet, mellan etablissemang och utmanare och mellan internationalism och isolationism.

Den ena av slutkandidaterna, Marine Le Pen, leder ett nationalistiskt missnöjesparti. Som andra liknande politiker i Europa har hon arbetat hårt för att framstå som både folklig och salongsfähig. Hennes motståndare Emmanuel Macron leder den nya rörelsen En Marche! (ungefär ”På väg!”) och framstår som valets store Europavän. Det har flera gånger understrukits att ingen av kandidaterna i slutomgången tillhör de gamla stora partierna i fransk politik, Socialisterna och Högern.

Inför valdagen tycks Macron ha en betryggande ledning, men val mellan två alternativ tenderar att bli jämna. För den segrande kandidaten handlar det inte bara om att uppfylla vallöften utan också om att hantera den förlorande halvan av väljarkåren. Att kunna leda och samtidigt ena nationer efter uppslitande valrörelser har blivit en av politikens stora utmaningar.

Varken EU- eller FN-samarbetet är perfekt, men historien visar att samarbete lönar sig trots byråkrati och handlingsförlamning emellanåt. Västeuropa har efter två blodiga världskrig under 1900-talet haft historiskt långvarig fred. Människors grundläggande fri- och rättigheter har aldrig varit så väl skyddade. Ekonomiskt samarbete har utjämnat skillnader mellan det tidigare rikare norra Europa och det fattigare södra Europa.

Just ledarskapsfrågan är relevant också på internationell nivå. Kommer Frankrike att kvarstå som en engagerad aktör eller kommer man att distansera sig från det europeiska och det globala samarbetet?

Utgången av söndagens val påverkar inte bara Frankrike, utan också Europa och en hel värld.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer