fbpx
4 maj, 2017 / Nyheter

Ett ödesval för Frankrike, Europa och världen

Söndagens presidentval i Frankrike påverkar såväl Europasamarbetet som samarbetet i FN, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Två dagar före Europadagen den 9 maj går fransmännen till val. Det är ett ödesval inte bara för Frankrike utan även för Europasamarbetet. Valet påverkar också arbetet i Förenta Nationerna där Frankrike sedan organisationens tillkomst har en nyckelroll som en av fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet.

Världen blir allt mindre. Konflikter, humanitära kriser och flyktingströmmar ställer krav på samordning och handlingskraft. Samtidigt genomgår västvärlden en strukturomvandling som slår ut traditionella industrier. Beredskapen att klara omställningen och svaren på de nya utmaningarna varierar beroende på vem man frågar.

Det gäller även i Frankrike där politiken präglas dels av den gamla stolta devisen frihet, broderskap och jämlikhet, dels av stora motsättningar mellan radikala och konservativa krafter. Mitt i allt detta finns en nationalistisk tanke. Frankrike ses av många fortfarande som en stormakt.

I likhet med presidentvalet i USA och omröstningen om det brittiska EU-utträdet är söndagens franska val en kraftmätning mellan globalisering och slutenhet, mellan etablissemang och utmanare och mellan internationalism och isolationism.

Den ena av slutkandidaterna, Marine Le Pen, leder ett nationalistiskt missnöjesparti. Som andra liknande politiker i Europa har hon arbetat hårt för att framstå som både folklig och salongsfähig. Hennes motståndare Emmanuel Macron leder den nya rörelsen En Marche! (ungefär ”På väg!”) och framstår som valets store Europavän. Det har flera gånger understrukits att ingen av kandidaterna i slutomgången tillhör de gamla stora partierna i fransk politik, Socialisterna och Högern.

Inför valdagen tycks Macron ha en betryggande ledning, men val mellan två alternativ tenderar att bli jämna. För den segrande kandidaten handlar det inte bara om att uppfylla vallöften utan också om att hantera den förlorande halvan av väljarkåren. Att kunna leda och samtidigt ena nationer efter uppslitande valrörelser har blivit en av politikens stora utmaningar.

Varken EU- eller FN-samarbetet är perfekt, men historien visar att samarbete lönar sig trots byråkrati och handlingsförlamning emellanåt. Västeuropa har efter två blodiga världskrig under 1900-talet haft historiskt långvarig fred. Människors grundläggande fri- och rättigheter har aldrig varit så väl skyddade. Ekonomiskt samarbete har utjämnat skillnader mellan det tidigare rikare norra Europa och det fattigare södra Europa.

Just ledarskapsfrågan är relevant också på internationell nivå. Kommer Frankrike att kvarstå som en engagerad aktör eller kommer man att distansera sig från det europeiska och det globala samarbetet?

Utgången av söndagens val påverkar inte bara Frankrike, utan också Europa och en hel värld.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer